Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Разработване на Система за Самоконтрол (ССК), НАССР Система (ХАСЕП Система) и Мониторингова Програма (МП) за всеки търговски обект за складиране, търговия, приготвяне или предлагане на храни, като например: - заведение за обществено хранене; - хранителен магазин; - павилион за храни; - магазин за био храни; - склад за храни; - баничарница; - пекарна; - бърза закуска; - дюнер; - скара; - кафе сладкарница; - цех за производство на храни; - други обекти за предлагане и приготвяне на храни. Извършваме безплатни консултации и даваме информация относно изискванията за регистрация в Агенцията по Храните на различните видове търговски обекти за храни, като отговаряме на въпроси свързани с устройството на помещенията, съгласно нормативните изисквания за храните, както и на въпроси относно изготвянето на необходимите за регистрация документи. Ние ще ви запознаем на достъпен език и без никакви такси с всички изисквания на Закона за Храните и наредбите към него. Предлаганите от колектива ни професионално разработени системи съдържат конкретни данни за всеки различен търговски обект и при необходимост могат да се изготвят в рекордно кратки срокове. За контакти: В. Бойчева: 0988 357 062. Р. Желязков: 0887 360 354. Имейл: valya.konsult@gmail.com
Автор: tanya123 Категория: Бизнес
Прочетен: 424095 Постинги: 107 Коментари: 1
Постинги в блога
2 3 4 5  >  >>
 

За да внасяте храни и хранителни добавки е необходимо да регистрирате склад за търговия на едро с храни в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта, поради следните причини:

1. В митническата декларация за внос трябва да впишете номера на Удостоверението за регистрация, издадено от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), след проверка на служители от ОДБХ.

Пояснение: Областните дирекции по безопасност на храните са към структурата на Българската агенция по безопасност на храните.

2. Ако внасяте хранителни добавки първо трябва да регистрирате склад за търговия на едро в ОДБХ, след това да подадете Уведомление за пускане на пазара на хранителна добавка (образец 78 на БАБХ) също в ОДБХ. В уведомлението се пише номера на склада.

За регистрация на склад за търговия на едро се подават образец 109 и 84 на БАБХ в ОДБХ.

Необходими документи, които трябва да изисквате от производителите или доставчиците:

1. Документи при  внос на храни и добавки от страни членки на ЕС:

·         Документ за произход и качество, който се издава от компетентния орган на съответната държава. Документа може да е с наименование: Сертификат за произход; Здравен сертификат или с друго наименование. За био храните трябва да се представи сертификат за биологично производство.

Необходимо е да направите превод на български език на документа за произход и качество, както и на етикетите.

Всеки един продукт трябва да има етикет с превод на български език.

При доставка на продукти до търговски обекти трябва да давате копие на документа за произход и качество или да имате складова програма и номера на документа да се изписва във фактурата.

2. Документи при внос на храни и хранителни добавки от трети страни (това са държави, които не са членки на ЕС):

·         Документ за произход и качество, който се издава от компетентния орган на съответната държава. Документа може да е с наименование: Сертификат за произход; Здравен сертификат или с друго наименование. За био храните се представя сертификат за биологично производство.

·         Анализни свидетелства от лицензирани лаборатории, като за хранителните добавки  е необходимо да са посочени количествата на всички съставки (витамини, минерали, аминокиселини, части от растения и т.н.). Съставките е необходимо да са в съответствие  с изискванията на Приложения: 1,2,3 и 4 от Наредба №47 на МЗ за изискванията към хранителните добавки, обн. в ДВ. бр.5/2005г. последно изм. и доп. ДВ.бр.90/2010г.

·         Проект на етикети за хранителните добавки;

·         Етикетите за храните и хранителните добавки трябва да са в съответствие с Регламент (ЕС) 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета, относно предоставянето на информация за храните на потребителите. В България Регламента е в сила от м. декември 2014год.

При предоставяне на храни и хранително добавки от трети страни на търговци за търговия на дребно е необходимо да им давате копие на документа за произход и качество или да се включи в складовата програма и да се вписва във фактурата.

Някой от храните от трети страни подлежат на специфичен режим за внос, който се състои във вземане на проби храни от инспектори от отдел „Граничен контрол“ на БАБХ и поставяне на пратката под възбрана до излизане на резултата от лицензирана лаборатория.

 Специфичния режим е определен с нормативни документи за отделните групи храни. Най-често се вземат проби от ядкови плодове, маслодайни семена, подправки, пресни плодове и зеленчуци, месни продукти, соеви продукти за влагане в колбаси и др.

Пробите се вземат съобразно определена кратност, която е посочена в нормативни документи.

Нормативните документи са посочени в сайта на БАБХ, в раздела „Граничен контрол“.

След излизане на резултатите от лабораторния анализ пратките се освобождават или ако са негодни се бракуват или в повечето случай се връщат на доставчика.

Не от всички храни се вземат проби. Нормативните документи се актуализират непрекъснато, като се подменят видовете храни и кратността.

Изисквания относно материално- техническата база:

Необходимо е да имате помещение, което да оборудвате с рафтове, стелажи, скари, палети и други съоръжения за съхранение на храните.

В случай, че предлагате храни, които изискват хладилни условие е необходимо да имате хладилни съоръжения.

Ако предлагате био  и храни, които не са био е необходимо да ги съхранявате на отделни рафтове, стелажи и скари.

В помещението трябва да има термометър и влагомер.

Необходимо е да имате санитарно- битов кът за преобличане на персонала.

Необходимо е да имате санитарен възел, оборудван с мивка с течаща топла и студена вода, средства за измиване и подсушаване на ръцете.

За съхранение на препаратите и инвентара за почистване  се осигурява изолиран кът с шкаф.

Няма изисквания за квадратурата на помещението за съхранение на храни.

Необходими документи за безопасност на храните:

1. Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики, съобразно изискванията на чл. 18 от Закона за храните (ДВ. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. ДВ. бр. 106/2018г.).

Системата включва 8 програми:

·         Сграда, помещения и оборудване;

·         Приемане на храни;

·         Съхранение на храните;

·         Поддържане на хигиената на обекта;

·         Лична хигиена на персонала;

·         Обучение на персонала;

·         Борба с вредители;

·         Изтегляне и бракуване на храни.

2. Изходяща документация.

3. Дневници (5 бр.), свързани с добрите търговски и хигиенни практики (има готови формуляри в книжарниците).

4. НАССР система за анализ и контрол на критично- контролните точки.

Документа се изисква ако имате преопаковане или се  сертифицирате по ISO 22 000.

5. ISO 22 000 стандарта не е задължителен. Изисква се от някой доставчици от Англия, Русия, Турция, Италия и др., които също са сертифицирани. При внедряване на стандарта се извършват периодично вътрешни и външни одити. В екипа ни има сертифицирани специалисти, които могат да внедрят стандарта.

Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа. Не се прави трудова медицина ако нямате наети работници.

Това са основните изисквания за внос на храни и регистрация на склад. Написах тази статия поради многобройните запитвания за внос на храни и хранителни добавки. Надявам се да съм Ви била полезна с изложената информация. Ако имате конкретни въпроси относно внос на храни и добавки не се колебайте обадете се на тел. 0988 357 062  или ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com. J

 

Категория: Бизнес
Прочетен: 180 Коментари: 0 Гласове: 0
 

Пекарна е обект, в който може да приготвяте тестени, хлебни и сладкарски изделия.

Може да приготвяте изделията по Ваша технология, не е задължително да спазвате стандарти.

Единственото условие е суровините, които влагате да са безопасни за здравето и да са разрешени за влагане в храни.

При наличие на търговска площ може да приготвяте топли напитки, фреш, смути и да предлагате бутилирани безалкохолни.

В настоящата статия ще Ви запозная с основните изисквания за регистрация на пекарна.

I. Изисквания, относно материално техническата база:

1. Складово помещение:

1.1 Складово помещение, оборудвано със съоръжения (рафтове, стелажи, скари и др.) за съхранение на суровини и храни, които не изискват хладилни условия на съхранение и хладилни съоръжения за съхранение на суровини, изискващи хладилни условия на съхранение. Брашната трябва да се разполагат върху скари или стелажи, които да не са плътно доближени до стената.

Допуска се в складовите помещения да се монтира мивка и работен плот за измиване  на зеленчуци, кореноплодни и плодове.

При обекти с по-малък капацитет в складовата площ може да има само един хладилник за съхранение на суровини.

2. Работна площ с обособени:

2.1. Подготвителни площи:

Подготвителната площ представлява мивка/и с течаща топла и студена вода, работен плот и работен инвентар  От складовете суровините и храните трябва да постъпят в подготвителните площи, които са :

2.1.2. Подготвителна площ за плодове, зеленчуци и кореноплодни;

2.2.2. Подготвителна площ за яйца, само ако се влагат в част от изделията;

Може да се използва по график една подготвителна площ за обработка на две групи храни.

 Допуска се в един подготвителен кът да се обработват две и по изключение повече групи храни.

До подготвителните площи по необходимост се поставят плюсови хладилни съоръжения, в които да се съхраняват суровини (измити плодове- пресни и изсушени, зеленчуци, кореноплодни и яйца).  До заготовките се поставя маркировка с дата, час на приготвяне.

2.2. Кът за приготвяне  изделията:

Необходимо е да се осигури работен плот, везна за разтегляне на суровините и тестомесачка, блендри и дребен работен инвентар.

2.3. Кът за и термична обработка:

Необходимо е да се осигури фурна/и за печене и котлони (ако е необходимо), втасална (не е задължително). Над фурната се изгражда ефективна вентилационна система или се монтира аспиратор. Уредите трябва така да са монтирани, че парите да се отвеждат на покрива на сградата или помещението (ако е на самостоятелен терен).  При липса на комини в сградата се допуска да се използват аспиратори с филтри, които се сменят.

На пазара се предлагат фурни, които са с вградени вътрешни вентилатори и не отделят пари. В този случай е необходимо да представите характеристиката за печката на контролните органи.

2.4. Умивалня за работна посуда:

Осигурява се мивка с течаща топла и студена вода и съоръжения за изсушаване на работната посуда. Мивката се изгражда до площта за приготвяне и термична обработка.

3. Търговска част:

В търговската част се осигурява щанд за продажба, когато изделията се закупуват за консумация извън обекта.

В други случай ако желаете да приготвяте напитки и да се консумира в обекта е необходимо да осигурите:

-       Бар- плот с мивка, за измиване на посудата от приготвяне на напитки. Не е задължително ако предлагате напитките в еднократна посуда.

-       Работен плот или плотове за приготвяне на сандвичи и фреш. Не е задължително да ги приготвяте.

-       Рафтове и стелажи зад бара за съхранение на храни, които се получават готови;

-       Хладилни витрини за съхранение на напитки;

-       Хладилна витрина за съхранение на сладкарски изседелия, които изискват хладилно съхранение.

-       Места за клиенти- маси, столове, сепарета и други по Ваш избор.

При предлагане на изделията в подложни чинии (различни от подложните за чашите за топли) се осигурява миялна машина.

5. Санитарно- битови помещения:

5.1. Санитарно- битово помещение или кът (за обектите с по- малък капацитет) за преобличане на персонала, оборудван с гардероб/и или закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала. Може да е осигурен само един гардероб ако обекта е с по-малък капацитет.

5.2. Санитарен възел за персонала и клиентите с една или две клетки, оборудван с тоалетна/и чиния/и, мивка/и с течаща топла и студена вода и средства за измиване, дезинфекция и подсушване на ръцете. За пекарна не е задължително да има тоалетна за клиенти, но препоръчваме да изградите.

II. Необходими документи и разрешителни

1. Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 12 и 18 от Закона за храните (ДВ. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. ДВ. бр. 106/2018г.).

1.1 НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки;

1.2. Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;

1.3.  Технологична документация за отделните групи храни;

1.4. Технологична карта;

1.5. Мониторинга програма за  изследване на приготвяните храни;

1.6. Определяне на алергени, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите;

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

След устройство на помещението и осигуряване на документите за безопасност на храните е необходимо да подадете заявление и списък с групи храни (по образец 109 и 84 на БАБХ) в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) по местонахождение на обекта. На място се плаща държавна такса в размер 34 лв.

Законовия срок за извършване на проверка е 30 календарни дни след подаване на документите.

При проверката от инспектори от ОДБХ се проверява материалната база и документите за безопасност на храните. След проверката се издава протокол, с който веднага може да започнете работа.

До 2 седмици се издава Удостоверение за регистрация на обекта, което трябва да получите от сградата на ОДБХ, освен ако не сте пожелали да бъде изпратено по куриер.

2. Разрешителни от общината:

От общината по местонахождение на обекта се получава разрешително за работното време. Категоризация е необходима при наличие на над 12 стоящи места за клиенти.

Бланките за работно време и категоризация може да изтеглите от сайта на общината по местонахождение на обекта.

Задължителните документи, които се прилагат освен формулярите на общината са:

- Удостоверението за регистрация на обекта от ОДБХ;

- Копие за от документ за собственост или договор за наем;

3. Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

  Надявам се, че с информацията ще бъдем полезни. Не е задължително в пекарна да предлагате всички описани храни. При разработване на документите се съобразяваме с Вашите желания и условията, които могат да се осигурят в помещенията.

  Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева.

 

Категория: Бизнес
Прочетен: 167 Коментари: 0 Гласове: 0
 

Кафе- сладкарницата с детски кът е предпочитано място за родители и деца.  

Задължително е да сте регистрирани, като юридическо лице за откриване на обект за храни.

 В настоящата статия ще се постарая да изложа основните изисквания за регистрация съобразно нормативните изисквания.

1. Изисквания, относно материално техническата база:

Необходимо е да осигурите търговска част оборудвана с бар- плот с мивка/и с течаща топла и студена вода. Може да имате една мивка и миялна машина. За приготвяне на напитки се осигуряват сокоизстисквачки, блендери, кафе- машина/и, миксер за приготвяне на фрапе и друго необходимо оборудване.  До бара се осигурява среднотемпературен хладилник, в който да съхранявате суровини и заготовки за приготвяне на напитки и сандвичи.  Допуска се да приготвяте сандвичи от колбаси и млечни продукти, които по желание на клиента да се затоплят в парти грил.

Необходимо е да осигурите рафтове и стелажи за съхранение на трайни сладкарски изделия, които не изискват хладилни условия на съхранение, като кексове, мъфини, сладки, соленки и др.

За малотрайните сладкарски изделия е необходимо да осигурите хладилна витрина, в която да се поддържа температура от 0 до 4оС.

За обекти с по- голям капацитет е необходимо да осигурите и складова площ.

В изолирана площ е необходимо да осигурите гардероб или закачалки за съхранение на личното и работното облекло на персонала.

За съхранение на препаратите и инвентара за почистване е необходимо да осигурите шкаф с плътно затварящи се врати.

Необходимо е да осигурите санитарен възел с една или две клетки. До 50 стоящи места може да осигурите една клетка, а над 50 места трябва да са 2 клетки.

2. Изисквания, относно кът за забавление и игри за деца:

Необходимо е да осигурите съоръжения за игри и подови настилки, които да не нараняват децата. Оборудването не трябва да има остри ръбове, а боите с които са боядисани съоръженията не трябва да са токсични.

Относно безопасността и устройството трябва да се спазват изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра в сила от 07.05.2009 г. издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и председателя на държавната агенция за закрила на детето обн. дв. бр.10 от 6 февруари 2009г., изм. дв. бр.27 от 15 март 2013г., изм. и доп. дв. бр.69 от 8 септември 2015г., изм. и доп. дв. бр.70 от 3 септември 2019г., попр. дв. бр.84 от 25 октомври 2019г.

3. Изисквания за персонала:

·         Персонала, работещ в обекта трябва да има здравни книжки с необходимите медицински прегледи- чревни и паразитологични, които се извършват в лицензирана микробиологична лаборатория. След извършване на прегледите трябва да отидете при личния лекар, след това да заверите книжката в РЗИ;

·         Работещите в обекта трябва да имат работно облекло, което да използват само в обекта. Прането на работното облекло се осигурява от персонала.

·         По време на работа не трябва да се извършват действия, които могат да замърсят приготвяните храни и напитки, както и действия, които могат да наранят децата.

4. Необходими документи и разрешителни

4.1.  Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 18 от Закона за храните (Д. в. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. Д. в. бр. 106/2018г.).

·         НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки;

·  Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;

·         Контролни карти, чек листи и дневници, в които се вписват данни.

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

След устройство на помещението и осигуряване на документите за безопасност на храните е необходимо да подадете заявление и списък с групи храни (по образец 109 и 84 на БАБХ) в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) по местонахождение на обекта. На място се плаща държавна такса в размер 34 лв.

Законовия срок за извършване на проверка е 30 календарни дни след подаване на документите, но от практика знаем, че проверките се извършват  до седмица или до 10 дени

При проверката от инспектори от ОДБХ се проверява материалната база и документите за безопасност на храните. След проверката се издава протокол, с който веднага може да започнете работа.

До 2 седмици (зависи от натовареността на съответното ОДБХ) се издава Удостоверение за регистрация на обекта.

4.2. Разрешително от РЗИ (регионална здравна инспекция)

Необходимо е да подадете заявление за обект за обществено предназначение. След подаване на заявлението инспектори от ОДБХ трябва да извършат проверка на детския кът за игра.

5. Разрешителни от общината:

От общината по местонахождение на обекта се получава разрешително за работното време и категоризация.

5.1. За категоризация се подават следните документи:     

- заявление по образец с прилежащи приложения;

- договор за наем или документ за собственост- копие;

- удостоверение за регистрация от ОДБХ- копие;

До 50 места се заплаща държана такса 250лв., а  над 50 до 150 места 800лв. Таксите са за 5 год. Ако обекта е имал категоризация и не са изтекли 5 год. се прави пререгистрация, като се заплаща държавна такса 150лв.

5.2 За работно време се подават следните документи:

- заявление по образец и приложения към него приложения;

- договор за наем или документ за собственост- копие;

- удостоверение за регистрация от ОДБХ- копие;

За работно време няма държавна такса.

6. Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

Надявам се, че с информацията ще бъдем полезни.  Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева 

 

 

Категория: Бизнес
Прочетен: 160 Коментари: 0 Гласове: 0

 

В настоящата статия ще Ви запозная с изискванията за регистрация на малък обект за приготвяне на консервирани плодове, зеленчуци и сокове по Ваша домашна рецепта.

Домашно приготвените плодови и зеленчукови консерви и сокове са едни от най- вкусните.

В настоящем много хора произвеждат в домашни условия и продават продукцията си чрез социалните мрежи, защото така е по- лесно, не се занимават с документация и контролни органи или смятат, че е прекалено сложно да узаконят производството си.

Приготвените консерви и сокове в частни домове понякога може да бъдат и опасни за здравето, защото не знаем до колко се поддържа необходимата хигиена. Възможно е да се използват не добре измити плодове и зеленчуци, замърсени буркани и бутилки, стари капачки, които отделят вредни вещества в продуктите. От недостатъчно измити продукти в консервите и соковете може да попадне бутолиновия токсин, който действа върху нервните клетки и предизвиква паралитичен ефект. В продуктите може да попаднат ешерихия коли и коли форми от замърсени ръце, съдове, работен инвентар или от водата, която се използва. Бактериите предизвикват стомашно- чревни проблеми, гадене, повръщане и обезводняване на организма.

При регистрация на производствата в Българската агенция по безопасност на храните се контролира хигиената в обекта, качеството на суровините, качеството на влаганата вода, чистотата на използваните съдове, съхранението на суровините и готовата продукция. По мониторингова програма всяка година се вземат се проби суровини, готова продукция, отривки от работна среда, инвентар и ръце на персонала. Има и още много бактерии, които могат да се развият при неспазване на хигиената на производство.

В България всеки обект, който произвежда и предлага храни трябва да се регистрира по реда и условията на чл. 12 от Закона за храните (Д.В. бр. 90/99г., изм. и доп. Д.В. бр.108/2018г.). Обектите трябва да са със статут на производствен обект. Промяната на статута се извършва в общините по местонахождение.

Все още българското законодателство не допуска производство в домашни условия. В някой страни от ЕС се произвеждат храни в частни домове, както е регламентирано в Приложение II, Глава III от Регламент (ЕО) 852/2004 относно за хигиената на храните. В страните, в които се произвеждат храни в домашни условия също подлежат на контрол.

Регламента е приложим и в България, но контролните органи не допускат производство на храни в домашни условия, защото в националното законодателство и по точно Закона за храните не е регламентирано.

Браншовите организации на българските производители не са отправили искания за промяна на Закона за храните до момента. Производителите в България се примиряват с изискванията и не смеят от страх да се противопоставят на статуквото. Много наши клиенти, които са били в чужбина казват, но защо там може, а тук не може, но това е положението. Отделно непрекъснато се сблъскваме с различните изкисвания на контролните органи от отделните Областни дирекции по безопасност на храните макар, че нормативните изисквания са едни и същи. Стараем се да изработваме документите по начин, по който се приемат в отделните дирекции. Понякога се налага да защитаваме правата на клиентите си.

За да регистрирате обект за консервиране на плодове и зеленчуци е необходимо да осигурите необходимите изисквания, съобразно нормативните изисквания за храните. Основните нормативни документи са следните:

- Закон за храните на МЗХГ (Д.в. бр. 90/99г. изм.и доп. Д.В. бр.106/2018г.);

- Наредба № 1 на МЗХГ за хигиената на храните (Д.в. бр. 10/2016 г., изм. и доп. Д.В. бр. 51/2018г.).

- Регламент (ЕО) 852/2004 относно хигиената.

- Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени Приета с ПМС № 45 от 21.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 12.07.2003г.

- Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (загл. изм. - дв, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.)

В сила от 12.07.2003 г. Приета с ПМС № 219 от 24.09.2002 г., обн. ДВ. бр.94 от 4 октомври 2002г., изм. ДВ. бр.1 от 6 януари 2004г., изм. Д.В. бр.12 от 8 Февруари 2011г., изм. и доп. Д.В. бр.100 от 19 ноември 2013г., доп. Д.В. бр.102 от 12 декември 2014г.

 

I. Изисквания, относно материално техническата база:

1. Складови помещения:

1.1 Складово помещение за суровини, оборудвано с рафтове, стелажи и скари за съхранение на плодовете и зеленчуците. При необходимост се осигурява и хладилно съоръжение за съхранение на плодове и зеленчуци.  

За разтегляне на плодовете и зеленчуците се осигурява кантар.

Кантара може да е разположена в складовото помещение или в изолиран кът.

1.2. Складово помещение за съхранение на  индивидуални и транспортни опаковки, оборудвано с рафтове и стелажи.

В складовите помещения е необходимо да се осигури вентилация.

Склада за суровини трябва да е във функционална връзка с работното помещение;

Склада за опаковки трябва да е във функционална връзка с помещението или площта за опаковане и етикетиране. При обекти с по- малък капацитет се осигурява само шлощ/

2. Работна площ с обособени:

2.1. Подготвителна площ за измиване на плодовете и зеленчуците, оборудвана с работен плот, мивка с течаща топла и студена вода и работен инвентар;

2.2. Работен плот за рязане на част от плодовете и зеленчуците (при необходимост);

2.3. Площ за приготвяне на продуктите съобразно рецептурата за всеки вид;

2.4. Площ за термична обработка (варене), оборудвана с необходимите уреди и вентилационен чадър над тях.

2.5. Хигиенна мивка за измиване на работния инвентар и ръцете на персонала по време на работа. До мивката трябва да има плот със стелаж, където да се поставя работния инвентар след измиване. При обекти с по- голям капацитет а осигуряват отделни мивки за измиване на ръцете и работния инвентар.

За измиване на буркани, шишета и други опаковки се осигурява професиоонална миялна машина или кът с две мивки. Част от бурканите и бутилките, които се предлагат на българския пазар са със сертификат, който гарантира, че може да се използват и без да се измият преди използване.

При производства с по-голям капацитет се осигурява поточна линия, в която автоматично се извършват основните процеси, измиване, рязане, пълнене, запечатване и др. Не е задължително осигуряване на автоматична поточна линя за производства с по- малък капацитет.

3. Помещение или площ за опаковане и етикетиране на сушените плодове и зеленчуци:

Необходимо е да се осигурят работни маси, съоръжения за пакетиране и хигиенна мивка за измиване на ръцете при обекти с по- голям капацитет.

4. Помещение или изолирана площ за съхранение на готовата продукция преди експедицията:

В помещението се осигуряват стелажи, рафтове и скари.

5. Умивалня за транспортна посуда:

Оборудвана с две мивки, плот и съоръжения за изцеждане. Не е задължително да се осигурява ако се използва еднократна транспортна посуда.

6. Санитарно- битови помещения:

6.1. Санитарно- битово помещение или кът (за обектите с по- малък капацитет) за преобличане на персонала, оборудван с гардероб/и или закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала.

6.2. Санитарен възел с душ за персонала. Може да има отделна баня за персонала ако обекта е с по- голям капацитет.

II. Необходими документи и разрешителни

1. Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 18 от Закона за храните (Д.В. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. Д.В. бр. 106/2018г.).

1.1 НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки;

1.2. Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;

1.3.  Технологична документация за отделните групи храни;

1.4. Технологични карти за отделните групи храни;

1.5. Мониторинга програма за  изследване на приготвяните храни;

1.6. Изготвяне на етикети, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите;

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

След устройство на помещението и осигуряване на документите за безопасност на храните е необходимо да подадете заявление и списък с групи храни (по образец 109 и 84 на БАБХ) в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) по местонахождение на обекта. На място се плаща държавна такса в размер 34 лв.

Законовия срок за извършване на проверка е 30 календарни дни след подаване на документите, но от практика знаем, че проверките се извършват  до седмица или до 10- 15 дни.

При проверката от инспектори от ОДБХ се проверява материалната база и документите за безопасност на храните. След проверката се издава протокол, с който веднага може да започнете работа.

До 2 седмици (зависи от натовареността на съответното ОДБХ) се издава Удостоверение за регистрация на обекта, което трябва да получите от сградата на ОДБХ.

 2. Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

  Надявам се, че с информацията ще бъдем полезни.  Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com. или се обадете на тел. 0988 357 062

Категория: Бизнес
Прочетен: 214 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 29.09.2019 22:52
 Хранителните добавки, които се предлагат на българския пазар са разнообразни и с различно предназначение. Интернет дава възможност за извършване на лесна и достъпна онлайн търговия. Много от търговците са лоялни, спазват нормативните изисквания и не подвеждат потребителите, но има и такива, които внасят добавки със забранени субстанции, които биха довели при неблагоприятни последствия за здравето. Не се доверявайте на рекламите в интернет пространството и при закупуване на добавките проверете дали са легитимно внесени в страната и дали не съдържат вредни субстанции. Много от забранените субстанции действат на мозъчните центрове и нанасят необратими щети на организма. Например добавката „Липофон“ за отслабване, разпространена от известен наш фитнес инструктор съдържа лекарствено средство сибутрамин, която може да предизвика инсулти и инфаркти. Имало е оплакване от жена, която е закупила добавката и се е почувствала зле. Затова Ви съветваме ако искате да отслабнете насочете се към лицензиран диетолог  с медицинско образование, а ако искате да оформите хармонично тяло използвайте съвети на фитнес инструктори.  Голяма част от хора се стремят да са слаби и красиви, а друга част (главно мъже и юноши) да имат и внушителна мускулна маса.  В това няма нищо лошо, но да не забравяме, че здравето е най- важно и трябва да сме много внимателни и да проверяваме всяка информация в интернет. Разбира се има много лоялни вносители и търговци, като нашите клиенти: от фирма „Евромедия“ БП ЕООД- гр. Хасково със складова база в гр. Бургас, кв. Сарафово, „Саномед Интернешинъл“ ООД- гр. Пазарджик със складова база с. Мененкьово, обл. Пазарджик, „СК МИД 74“ ЕООД- гр. София със складова база гр. София, ж.к. „Младост“ 2, бл. 288, вх и много други. За да Ви улесним в преценката за избор на добавки може да се запомнете със съдържанието на Наредба  № 47 от 28 декември 2004 г. за изискванията към хранителните добавки (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2007 г.) в сила от 01.08.2005 г., издадена от Министерството на здравеопазването обн. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.44 от 5 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г., в Приложения 1,2,3 и 4 са посочени разрешените и забранените вещества, както и разрешените количества, както и на  Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни.

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Преди да закупите  хранителна добавка проверете дали вносителя има регистриран склад за търговия на едро, както и дали добавката е етикетирана съобразно изискванията на Регламент (ЕО) 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на информация за храните  на потребителите. На етикета трябва да са посочени съставките и количеството на всяко вещество (части от растения, аминокиселини, витамини и др.), както и веществата, които причиняват алергии да са обозначени с различен шрифт или да са подчертани. Задължително трябва да има надписи: „Да не се превишава задължителната дневна доза“ и „ Не е заместител рационалното хранене“. Надписите, етикетировката и маркировката трябва да са с превод на български език, като буквите трябва да са с размер най- малко 1.2 мм. Може да направите справка с приложенията 1,2, 3, и 4 от Наредба № 47 на МЗ за да се уверите,че количествата на отделните съставки не превишават разрешената доза.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВНОСИТЕЛИТЕ:

Всеки вносител е длъжен да внесе добавките по легитимен начин, като изисква от производителя или доставчика документ за произход и качество и анализи от лаборатория за партидата, която внася. Документа може да е здравен сертификат, удостоверение за качество или с друго наименование, но трябва да е издаден от компетентния здравен орган на съответната държава. Вносителя изисква документа за произход и качество и проект на етикета преди да внесе добавката и прави превод на документите на български език от лицензиран преводач. След като направи превод подава копия на преведения документ за произход и качество, етикета и  уведомление за пускане на пазара на хранителна добавка  (образец 78 на БАБХ) в Областната дирекция по безопасност на храните. След, като бъде разрешено да се внесе добавката се регистрира склад за търговия на едро, като няма изкисване за площта на помещението (за санитарно- хигиенните изкисвания погледнете предходна наша публикация по- долу). При регистрация на добавката/ките и склада подавате митническа декларация, в която посочвате и номера на склада (получава се от ОДБХ). Може да заявите доставката и малко преди да се регистрира помещението ако сте сигурен, че няма да има проблем с вноса.  Ако имате въпроси винаги може да се насочите към нас. Ние сме специалисти, които познаваме нормативната база и бихме улеснили Вашата дейност. Пишете ни на имейл: valya.konsult@gmail.com

Категория: Бизнес
Прочетен: 170 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 08.09.2019 20:33
 За да приготвяте вегетарианска храна е необходимо да регистрирате обект за обществено хранене, производство или кулинарен магазин.

Заведенията за обществено хранене може са: ресторант, бистро, бирария, бърза закуска, снек- бар или кафе- аперитив.

Производствата може да са с реализация на място и с дистрибуция.

В кулинарните магазини може да приготвяте и предлагате храни, но може да ги получавате готови без да ги приготвяте в обекта.

I. Изисквания, относно материално техническата база:

1. Складово помещение за сухи продукти, оборудвано с рафтове, стелажи и скари за съхранение на суровини и храни, които не изискват хладилни условия на съхранение и хладилни съоръжения за съхранение на суровини, изискващи хладилни условия на съхранение.

Може да има повече от един склад ако капацитета на обекта е по- голям.

При обекти, като снек- бар и кафе- аперитив може да няма склад и да се приемат ограничени количества суровини.

За производства с дистрибуция е необходимо да има и складова площ за съхранение на опаковки- транспортни и индивидуални, както и площ за опаковане и съхранение на готова продукция.

Работна площ с обособени:

1. Подготвителни площи:

Подготвителната площ представлява мивка/и с течаща топла и студена вода, работен плот и работен инвентар  От складовете суровините и храните трябва да постъпят в подготвителните площи, които са :

·         Подготвителна площ за зеленчуци, плодове, зеленчуци и кореноплодни.

·         Подготвителна площ за яйца (за вегетарианските);

Може да се използва по график една подготвителна площ за обработка на две групи храни.

Не е задължително да имате всички подготвителни. Допуска се в един подготвителен кът да се обработват две и по изключение повече групи храни.

До подготвителните площи по необходимост се поставят плюсови хладилни съоръжения, в които да се съхраняват суровини, готови за приготвяне на пици. До заготовките се поставя маркировка с дата, час на поставяне и партиден номер.

Не се изхвърля етикета на оригиналната опаковка, до изчерпване на количествата от суровините.

2. Кът за формоване на продуктите.

·         Необходимо е да се осигури работен плот или плотове за обекти с по- голям капацитет.

·         За съхранение на заготовки ако е необходимо може да се осигури хладилно съоръжение.

·         При приготвяне на тестени изделия или приготвяне на смеси (за десерти от смлени сушени плодове) и теста без брашно се осигурява при необходимост уред за замесване, блендери и др.

·         Хигиенна мивка за измиване на ръцете на персонала (за обекти с по- голям капацитет).

3. Кът за термична обработка:

Монтират се уреди за термична обработка, като фурна за печене, скари, фритюрници, котлони и др. Над уредите за термична обработка се поставя ефективна вентилационна система, която да отвежда парите и мазнините.

Уредите за термична обработка са в съответствие с нуждите на обекта.

4. Умивалня за работна посуда:

В изолиран кът в близо до площта за термична обработка  или в отделно помещение се изгражда умивалня за кухненска, работна посуда. Това е посудата, в която и с която се приготвя храната- тенджери, тави, тигани, кухненски ножове и др.

Осигурява се мивка или две мивки (при по- голям капацитет) с течаща топла и студена вода и съоръжения за изсушаване на кухненската посуда

При обекти с по- малък капацитет мивката за измиване на кухненска посуда може да се използва и за измиване на ръцете на персонала.

5. Търговска част:

Осигурява се само за обекти за обществено хранене, не е необходимо за производства.

В търговската част се осигурява:

-       бар- плот с мивка, за измиване на посудата от приготвяне на топли и студени напитки;

-       рафтове и стелажи зад бара за съхранение на напитки;

-       хладилни витрини за съхранение на напитки;

-       места за клиенти (маси, столове, сепарета и др.);

-       хладилна витрина за съхранение на  изделия, приготвени в обекта или получени готови (ако е необходимо).

6. Умивалня за трапезна посуда:

За измиване на трапезната посуда се осигуряват две мивки или мивка и миялна машина. В обектите, изградени по- рано може да са осигурени и три мивки, но вече изискванията са по- либерални.

Ако не е осигурена миялна машина е необходимо да осигурите сушилни за изсушаване на трапезните съдове.

Не е необходимо осигуряване на умивалня за трапезна посуда за производства, обекти тип: бърза закуска и кулинарни магазини, от които се закупува храна за домовете, както и при предлагане на храни в еднократна посуда.

7. Санитарно- битови помещения:

·         Санитарно- битово помещение или кът (за обектите с по- малък капацитет) за преобличане на персонала, оборудван с гардероби или закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала. Може да е осигурен само един гардероб ако обекта е с по-малък капацитет.

·         Санитарен възел за персонала с една или две клетки, оборудван с тоалетна/и чиния/и, мивка/и с течаща топла и студена вода и средства за измиване, дезинфекция и подсушване на ръцете.

·         Санитарен възел за клиенти с една или две клетки, оборудван с тоалетна/и чиния/и, мивка/и с течаща топла и студена вода и средства за измиване и подсушване на ръцете.

·         Не е необходимо ако обекта е за производство с дистрибуция да се осигурява тоалетна за клиенти!

 

II. Необходими документи и разрешителни

Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 12 и 18 от Закона за храните (Д. в. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. Д. в. бр. 106/2018г.).

·         НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки;

·         Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;

·         Технологична документация за обекти (само за обекти, които произвеждат храни);

·         Мониторинга програма за  изследване на приготвяните храни;

·         Определяне на алергени, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите и проект на етикети за производствата;

·         Програма за акриламид- необходима е ако приготвяте пържени и печени картофи, тестени изделия, хлебни изделия, палачинки с брашно (по- дебели), (изискване от 2018г.)

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

След устройство на помещението и осигуряване на документите за безопасност на храните е необходимо да подадете заявление и списък с групи храни (по образец 109, 85 или 84 на БАБХ), в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) по местонахождение на обекта. На място се плаща държавна такса в размер 34 лв.

Законовия срок за извършване на проверка е 30 календарни дни след подаване на документите, но от практика знаем, че проверките се извършват до около седмица.

При проверката от инспектори от ОДБХ се проверява материалната база и документите за безопасност на храните. След проверката се издава протокол, с който веднага може да започнете работа.

До 2 седмици се издава Удостоверение за регистрация на обекта, което трябва да получите от сградата на ОДБХ.

Разрешителни от общината:

Важи за обекти за обществено хранене!

От общината по местонахождение на обекта се получава разрешително за работното време и категоризация.

Необходимите документи са посочени в сайта на ОП „Туризъм“.

Не е проблем да работите преди да е извършена проверката от общински служители.

Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

Това са основните изисквания. Надявам се, че с информацията ще бъдем полезни на хора, които искат да регистрират обект за приготвяне и предлагане на вегетариански храни. Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева 
Категория: Бизнес
Прочетен: 159 Коментари: 0 Гласове: 0
 

 

В обект тип: Бърза закуска могат да се предлагат и приготвят разнообразни продукти, в зависимост от условията, които са създадени.

Поради зачистили запивания за регистрация на бърза закуска с предлагане на пици, дюнери и сандвичи в настоящата статия ще Ви запознаем с основните изкисвания.

I. Изисквания, относно материално техническата база:

Складово помещение:

1. Складово помещение, оборудвано с рафтове, стелажи и скари за съхранение на суровини и храни, които не изискват хладилни условия на съхранение и хладилни съоръжения за съхранение на суровини, изискващи хладилни условия на съхранение.

Допуска се в складовото помещение да се монтира мивка и работен плот за измиване на яйца или зеленчуци, кореноплодни и плодове.

Работна площ с обособени:

Подготвителни площи:

Подготвителната площ представлява мивка/и с течаща топла и студена вода, работен плот и работен инвентар  От складовете суровините и храните трябва да постъпят в подготвителните площи, които са:

·         Подготвителна площ за месни продукти (необходимо е ако се влагат сурови меса за дюнера). Не се изисква подготвителна площ ако месото за дюнер се получи готово, формовано и нанизано на шиш от производителя или доставчика.

·         Подготвителна площ за яйца (ако се влагат).

·         Подготвителна площ за зеленчуци, плодове (домати) и кореноплодни.

Може да се използва по график една подготвителна площ за обработка на две групи храни.

Не е задължително да имате всички подготвителни. Допуска се в един подготвителен кът да се обработват две и по изключение повече групи храни.

До подготвителните площи по необходимост се поставят плюсови хладилни съоръжения, в които да се съхраняват суровини, готови за приготвяне на пици. До заготовките се поставя маркировка с дата, час на поставяне и партиден номер.

Не се изхвърля етикета на оригиналната опаковка, до изчерпване на количествата от суровините.

Кът за приготвяне на тестото за пици:

Необходимо е да се осигури работен плот, везна за разтегляне на суровините и тестомесачка. В работния кът се осигурява една мивка с течаща топла и студена вода.

Кът за гарниране, формоване и термична обработка:

След замесване, тестото се разделя на топки, които се оставят да втасат (ферментират) във втасална камера или при стайна температура на работен плот. След втасването топките се разточват и се гарнират съобразно рецептура.

Осигурява се пространството за приготвяне и формоване на други храни (сандвичи, дюнер и др.) Монтират се уреди за термична обработка, като втасална, фурна/и за печене, газов грил, фритюрници, котлони и др. Над уредите за термична обработка се поставя ефективна вентилационна система или аспиратор, които да отвеждат парите и мазнините.

 

 До уредите за топлинна обработка се осигурява мивка  за измиване на работната посуда и ръцете на персонала по време на работа.

До щанда за продажба може да осигурите студени или топли витрини, в които да съхранявате салати, пържени картофи, нарязани колбаси и млечни продукти за влагане в сандвичи.

Санитарно- битови площи:

1. Санитарно- битово помещение или кът (за обектите с по- малък капацитет) за преобличане на персонала, оборудван с гардероби или закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала. Може да е осигурен само един гардероб ако обекта е с по-малък капацитет.

2. Санитарен възел за персонала с една или две клетки, оборудван с тоалетна/и чиния/и, мивка/и с течаща топла и студена вода и средства за измиване, дезинфекция и подсушване на ръцете.

II. Необходими документи и разрешителни

Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 12 и 18 от Закона за храните (Д. в. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. Д. в. бр. 106/2018г.).

1. НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки;

2. Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;

3. Мониторинга програма за  изследване на приготвяните храни;

4. Определяне на алергени, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите;

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

След устройство на помещението и осигуряване на документите за безопасност на храните е необходимо да подадете заявление и списък с групи храни (по образец 109 и 85 на БАБХ) в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) по местонахождение на обекта. Заплаща се такса от 34 лева.

Законовия срок за извършване на проверка е 30 календарни дни след подаване на документите, но от практика знаем, че проверките се извършват до около седмица.

При проверката от инспектори от ОДБХ се проверява материалната база и документите за безопасност на храните. След проверката се издава протокол, с който веднага може да започнете работа.

До 2 седмици (зависи от натовареността на съответното ОДБХ) се издава Удостоверение за регистрация на обекта, което трябва да получите от сградата на ОДБХ, освен ако не сте пожелали да бъде изпратено по куриер.

Разрешителни от общината:

От общината по местонахождение на обекта се получава разрешително за работното време

В общината подавате протокола от проверката на ОДБХ или удостоверението за регистрация, заявления по образец, фирменото решение, документ за собственост или договор за наем. На всички документи, които прилагате е необходимо да направите копие.

Не е проблем да работите преди да е извършена проверката от общински служители, като пазите входящия номер.

Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

Това са основните изисквания за регистрация на бърза закуска с предлагане на пици, дюнер, сандвичи и др. Ако имате конкретни въпроси и за регистрация на други видове обекти може да ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева 

Категория: Бизнес
Прочетен: 132 Коментари: 0 Гласове: 0
 

Италианския сладолед е един от най- вкусните ледени изкушения през летния сезон и не само.

Истинския италиански сладолед се приготвя от висококачествени суровини- прясно мляко, сметана, пюре от пасирани пресни плодове, ядкови тахани, ядкови напитки,  шоколад, какаов крем, подправки- пресни и изсушени, ароматни алкохолни напитки и др. За подслаждане може да се използва кристална бяла и кафява захар, пчелен мед или стевия. В някой видове сладоледи сладостта се дължи на вложение суровини (шоколад, плодове и др.) Допуска се да се влагат и пресни яйца или сухи яйчни продукти, когато се изисква по рецептура.

За украси се използват бисквити, бишкоти, бонбони, пресни плодове и други суровини съобразно

 Джелантерия, като наименование все още не съществува в списъка с обектите на БАБХ, но може да изпишете, като рекламното наименование.

Сладолед може да се приготвя в следните видове обекти- кулинарни магазини, снек- бар, магазини за производство и реализация на място и др. В различните Областни дирекции по безопасност на храните в България имат различни предпочитания за наименование на обектите за приготвяне на сладолед, ето защо ако искате да приготвяте и предлагате сладолед ще Ви разясним какво точно ще изискват контролните органи да регистрирате в зависимост от населеното място.

За да регистрирате обект за приготвяне на италиански сладолед е необходимо да осигурите следните условия:

1. Складово помещение оборудвано с:

- рафтове и стелажи и скари;

- хладилни съоръжения за съхранение на суровини (мляко, сметана, плодове и др.);

- допуска се в складовата площ да има подготвителна плот с мивка и плот за обработка на плодовете и  пресните подправки (не е задължително);

2. Работно помещение с обособени:                               

- подготвителна площ с мивка и работен плот за обработка на плодове и пресните подправки (допуска се да е в склада);

- подготвителна площ с мивка и работен плот за измиване на яйца само ако ги използвате (измиват се механичните замърсители от черупките, забранява се дезинфекцията);

- хигиенна мивка за измиване на работния инвентар и ръцете на персонала по време на работа;

- площ за приготвяне на сладоледа оборудвана с машина за сладолед, пастьоризатор, пасатори, уреди за разтапяне на шоколад и друго работно оборудване.

Допуска се в същия обекта да се приготвят и гофрети, палачинки вафлени кофички, сандвичи, топли напитки, фреш, коктейли и др., като за целта трябва да има работно оборудване и работни плотове. При приготвяне на палачинки е необходимо да осигурите вентилационна система или аспиратор. Ако приготвяте гофрети не е необходимо.

При приготвяне и на други храни е необходимо да се съставят работни графици.

 

3. Санитарно- битови площи:

- санитарен възел за персонала, като може да се използва и от клиентите;

- санитарно- битова площ за преобличане на персонала, като за обекти с по- малко персонал се допуска и само един гардероб, който може да се разположи в складовата площ.

- шкаф за съхранение на препаратите  и площ за съхранение на инвентара за почистване и дезинфекция.

4. Търговска площ оборудвана с:

- минусова/и хладилна/и витрини за съхранение на сладолед;

- плюсови хладилни витрини за напитки;

- рафтове и стелажи;

- кафе- машина (не е задължително);

- уреди за приготвяне на палачинки и гофрети (не е задължително);

- щанд за продажба с везни;

- пространство за съхранение на инвентар (кофички, лъжици, чаши, бъркалки и др.);

- миялна машина (не е задължително).

В търговската площ в зависимост от вида да се осигурят и места за клиенти.

Общи санитарно- хигиенни изисквания за помещенията:

Повърхностите на пода, стените, таваните и работните повърхности трябва да са изработени от материали, които позволяват лесно почистване и дезинфекция.

Няма конкретни изисквания за използваните материали.

Подовите настилки може да е изграден от теракот, гранитогрес, мозайка, ламинат и др. Стените може да са боядисани с латекс или други бои, като около мивките и работните плотове трябва да са облепени с фаянсови плочи или друг материал (ПВЦ, термо плот др.), които позволяват измиване и дезинфекция.

Тавана може да е боядисан с латекс или други бои, които позволяват лесно почистване.

Работните плотове може да са произведени от алпака, термо- материал, пластмаса и др.

Мивките може да са от алпака, порцелан или пластмаса.

Всички прозорци, които се отварят за да осигурят естествена вентилация трябва да са снабдени със защитни устройства.

Необходимо е да се осигурят миещи и дезинфекционни препарати за отделните повърхности.

При използване на дезинфекционните препарати трябва да се спазва стриктно процентното съотношения посочено от производителя или доставчика.

Необходими документи и разрешителни

Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 12 и 18 от Закона за храните (Д. в. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. Д. в. бр. 92/2017г.).

1. НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки;

2. Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;

3. Технологична документация за сладоледа;

4. Мониторинга програма за  изследване на продукти;

5. Програма за управление на отпадъци;

6. Примерно меню, посочено от Вас с определени алергени, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите.

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

След устройство на помещенията и осигуряване на документите за безопасност на храните е необходимо да подадете заявление и списък с групи храни (по образец 109 и 84 на БАБХ) в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) по местонахождение на обекта. На място се плаща държавна такса в размер 34 лв.

Законовия срок за извършване на проверка е 30 календарни дни след подаване на документите, но от практика знаем, че проверките се извършват до 10-15 дни.

При проверката от инспектори от ОДБХ се проверява материалната база и документите за безопасност на храните. След проверката се издава протокол, с който веднага може да започнете работа.

До 2 седмици (зависи от натовареността на съответното ОДБХ) се издава Удостоверение за регистрация на обекта, което трябва да получите от сградата на ОДБХ.

Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа. Разработката по трудова медицина се проверява от инспекцията по труда.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина. Работим с квалифицирани специалисти.

Това са основните изисквания за регистрация на обект, в който се приготвя сладолед и се предлага на място.

 Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева 
Категория: Бизнес
Прочетен: 125 Коментари: 0 Гласове: 0
 

В настоящем все повече хора внасят храни и хранителни добавки от ЕС и трети страни. Рекламите в онлайн пространството за различни продукти са все по- примамливи и привличат много клиенти. Много от продуктите се внасят незаконно и са със съмнителен произход.

Най- много се внасят здравословни био храни, кафе, чай, какао, ядки, сушени плодове, пресни плодове, сурови зеленчуци, макаронени изделия (спагети от азиатските страни),  маслодайни семена, храни и добавки подсилващи метаболизма и спомагащи за намаляване на телесното тегло, добавки за подсилване на имунитета и др.

В настоящия пост ще Ви запознаем с основните изисквания за законен внос на храни и хранителни добавки.

За да внасяте и търгувате с храни и хранителни добавки е необходимо следното:

1. Да имате регистрирана фирма.

2. Да регистрирате склад за търговия на едро в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта.

3. Да подадете митническа декларация за внос на храни и хранителни добавки, като приложите и Удостоверението за регистрация за склад за търговия на едро. Митницата от своя страна уведомява инспекторите от отдел „Граничен контрол“ на БАБХ, когато храните или добавките са под специален режим за внос.

4. При внос на хранителни добавки е необходимо да подадете Уведомление (образец 78 на БАБХ) за пускане на пазара на хранителна добавка до ОДБХ по местонахождение. Към Уведомлението се добавя проект на етикета, документ за произход и протоколи за лабораторни изследвания на добавките. Изследванията може да са от производителя или Вие да изследване добавките в лицензирана лаборатория.

Специфични изисквания относно материално- техничестаката база и документите з безопасност на храните:

Складовото помещение трябва да е оборудвано с рафтове, стелажи, палети и други необходими пособия за съхранение на продуктите. Необходимо е да осигурите в близост до помещение санитарен възел с хигиенна мивка, санитарно битова площ за съхранение на личното и работното облекло на персонала.

Когато предлагате храни и хранителни добавки е необходимо да ги съхранявате разделно на отделни рафтове и стелажи.

Био храните трябва да се съхраняват разделно от храните, които нямат сертификат за био.

Продуктите трябва да се съхраняват по видове и партиди, както и да се спазва принципа „Пръв влязъл пръв излязъл“.

Храните и хранителните добавки е необходимо да са придружени с документи за произход и качество издаден от компетентния орган на страната, от които са внесени. Документа може да е Здравен сертификат, Сертификат за качество, Сертификат за произход или с друго наименование. Документа трябва да е преведен на български език от лицензиран преводач.

Храните и хранителните добавки е необходимо да са етикетирани и маркирани, като етикетировката и маркировката трябва да е с лицензиран превод на български език и да е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на информация за храните на потребителите.

Част от хранителните продукти, които са от трети страни (държави, които не са членки на ЕС) подлежат на физическа и документална проверка от служители на Агенция митници и инспектори от отдел „Граничен контрол“ на  Българската агенция по безопасност на храните. При физическата проверка се проверява пратката, като се прави оглед или се вземат проби, които се изследват. Проби се вземат за някой продукти, като различни видове ядки, подправки, чай, плодове, зеленчуци и др., които съобразно нормативни документи на ЕС подлежат на процентно пробонабиране. На физическа проверка с вземане на проби подлежат пратки от Китай, Турция, Египет и др. Не от всяка пратка се вземат проби за изследване. За всеки продукт има определен процент на пратките.

Пратката, от която са взети проби се освобождава за режим внос след излизане на резултатите от лабораторните изследвания.

Физическите, документалните проверки, както и лабораторните изследвания се заплащат от вносителя.

Хранителните добавки, които се внасят трябва да са със съставки съобразно изискванията на Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 от Наредба № 47 на МЗ от 28 декември 2004 г. за изискванията към хранителните добавки, обн. в Д.В бр. 5/2005г., последно изм. и доп. Д.В бр. 90/2010г.

При регистрация на склада е необходимо да имате разработени документи за безопасност на храните:

1. Система за самоконтрол, свързана с добрите търговски и хигиенни практики;

2. НАССР система за анализ и контрол на критично- контролните точки. Изисква се за складове с по- голям капацитет или ако искате да се регистрирате по стандарт ISO 22 000: 2018 свързано със системи за управление на безопасността на храните.

Ние разработваме документацията за безопасност на храните, както и можем да Ви изготвим документи за сертифициране по ISO 22 000, което се изисква ако снабдявате някой от по- големите вериги.

След узаконяване на дейността си Вие може да предлагате храни и хранителни добавки на едро, на дребно и онлайн.

За повече информация обадете се на тел. 0988 357 062 или пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com
Категория: Бизнес
Прочетен: 190 Коментари: 0 Гласове: 0
 Здравословното хранене е предпочитано от все повече хора от различни възрастови групи. Здравето е най- голямото богатство и е в основата на човешкото щастие.

Храненето е пряко свързано с нашето здраве, ето защо е необходимо да обръщаме внимание на храните, които консумираме. J

В настоящата статия ще Ви запознаем с изискванията за регистрация на следните видове обекти за здравословни храни:

·         Фреш- бар;

·         Смесен магазин за търговия с био и здравословни храни;

·         Специализиран магазин и щанд за търговия с плодове, зеленчуци, кореноплодни и др.

·         Обекти за приготвяне на сурови десерти и бонбони.

1. Фреш барове

1.1. Изисквания за регистрация на фреш-бар в стационарно, монолитно помещение:

За да регистрирате фреш бар е необходимо да осигурите следните условия:

·         Складова площ (може да е помещение или изолирано пространство в зависимост от капацитета) оборудвано със съоръжения за съхранение на храни.

·         Търговска площ оборудвана с:

- мивка с топла и студена течаща вода, плот за измиване на плодовете, зеленчуците, кореноплодните и пресните подправки;

- хигиенна мивка с топла и студена течаща вода за измиване на ръцете и работния инвентар;

- хладилно съоръжение за съхранение на измити плодове, зеленчуци, кореноплодни, подправки, ядкови млека и други необходими суровини за приготвяне на напитките);

-  уреди за приготвяне на напитки (сокоизстисквачки, блендери и др.);

- рафтове и стелажи за съхранение на суровини и храни, които не изискват хладилни условия на съхранение.

- пространство за съхранение на посуда;

·         Гардероб разположен в склада или изолиран кът със закачалки за съхранение на работното и личното облекло на персонала;

·         Шкаф за съхранение на препарати и инвентар за почистване;

·         Санитарен възел за персонала (може да се използва и санитарен възел в друг търговски обект, като за целта трябва да има сключен договор за ползване)

В стационарен фреш-бар може да се предлага следния асортимент: фреш, смути, лимонада, минерални, трапезни и изворни води, пакетирани зърнени закуски, здравословни трайни сладкарски изделия, ядки, маслодайни семена, пресни плодове на бройка и сушени плодове. По желание на клиента може да се предлагат и нарязани плодове.

1.2. Изисквания за фреш бар във временен търговски обект:

За да предлагате фреш във временен търговски обект (щанд, количка, каравана и др.) е необходими да осигурите следните минимални изисквания:

    -   мивка с резервоар, загряващо устройство за водата и работен плот;

    - хладилно съоръжение за съхранение на измити плодове, зеленчуци, кореноплодни,   подправки, ядкови млека и други необходими суровини за приготвяне на напитките;

    - уреди за приготвяне на напитки (сокоизстисквачки, блендери и др.);

    -  шкафове (отделни) за съхранение на препарати за почистване и работно и лично облекло на персонала.

    - пространство за съхранение на посуда;

    - договор за ползване на тоалетна, която да е в близост до обекта.

Във временен фреш-бар може да се предлага следния асортимент: фреш, смути, лимонада, минерални, трапезни и изворни води, пресни плодове на бройка. По желание на клиента може да се предлагат и нарязани плодове.

2. Смесен магазин за търговия с био и здравословни храни

За да регистрирате магазин за био и здравословни храни е необходимо да осигурите следните условия:

·         Складова площ, оборудвана със съоръжения (рафтове, стелажи и др.) за съхранение на храните;

·         Търговска площ за съхранение на храните, оборудвана с рафтове, стелажи, витрини, работен щанд, везни (при необходимост), хладилни витрини за напитки и друго необходимо оборудване.

При наличие на насипни храни (семена, ядки, варива и др.) се осигурява и хигиенна мивка с топла и студена вода в търговската или складовата част.

Не е  необходима мивка ако предлагате само пакетирани храни;

·         Гардероб разположен в склада или изолиран кът със закачалки за съхранение на работното и личното облекло на персонала;

·         Шкаф за съхранение на препарати и инвентар за почистване;

·         Санитарен възел за персонала (може да се използва и санитарен възел в друг търговски обект, като за целта трябва да има сключен договор за ползване).

В търговския обект може да се предлагат следните групи храни: зърнени храни, варива, маслодайни семена, ядки, сушени плодове, плодови консерви, зеленчукови консерви, плодови скокове и нектари, зеленчукови сокове, шоколадови изделия, трайни сладкарски изделия, десерти от сушени плодове и ядки, пчелен мед, пчелни продукти, тахан, пестил, минерални, трапезни и изворни води, тестени изделия- здравословни крекери, бисквити и др.

Храните, които са био трябва да се съхраняват в склада и търговското помещение по групи изолирано от другите храни.

3. Специализирани магазини и щандове за плодове и зеленчуци

3.1.  В специализиран магазин за плодове и зеленчуци в стационарно, монолитно помещение е необходимо да осигурите следните условия:

·         Складова площ, оборудвана със съоръжения (рафтове, стелажи и др.) за съхранение на пресните плодове, суровите зеленчуци, кореноплодни, подправки и др. храни. При обекти с по- малък капацитет се допуска и да няма склад.

·         Търговска площ в помещението, оборудвана с рафтове, стелажи, работен щанд, везни, хладилни витрини за плодови напитки (при необходимост), мивка с топла и студена вода.

·         Външна търговска площ, оборудвана със стелажи или витрини за съхранение на плодове, зеленчуци, подправки и др. храни.

Не е  необходима мивка ако предлагате само пакетирани храни;

·         Гардероб или изолиран кът със закачалки за съхранение на работното и личното облекло на персонала;

·         Шкаф за съхранение на препарати и инвентар за почистване;

·         Санитарен възел за персонала (може да се използва и санитарен възел в друг търговски обект, като за целта трябва да има сключен договор за ползване).

В търговския обект може да се предлагат следните групи храни: пресни плодове, пресни подправки, сурови зеленчуци, сурови кореноплодни, варива, зърнени храни, ядки, маслодайни семена, сушени плодове, десерти от сушени плодове и ядки,  растителни мазнини, оцет, плодови сокове и нектари, плодови сладка, конфитюри, мармалади и желета, зеленчукови сокове, плодови консерви зеленчукови консерви, мариновани маслини, консервирани гъби, консервирана царевица, изсушени подправки, сол- морска и трапезна и пчелен мед.

3.2. В  самостоятелен щанд за плодове и зеленчуци е необходимо да се осигурят следните условия:

   -  мивка с резервоар, загряващо устройство за водата и работен плот;

   - рафтове и стелажи;

   - везни;

   - шкафове (отделни) за съхранение на препарати за почистване и работно и лично облекло на персонала.

   - договор за ползване на тоалетна, която да е в близост до обекта.

Самостоятелен щанд може да се регистрира на територията на  открит пазар или друга външна площ, закрити базари и търговски центрове.

Асортимента, който може да предлагате при самостоятелен щанд за търговия с плодове и зеленчуци е следния: пресни плодове, пресни подправки, сурови зеленчуци, сурови кореноплодни, изсушени подправки, варива, ядки, маслодайни семена.

 

4. Обект за приготвяне на сурови десерти и бонбони

Суровите десерти и бонбони са продукти приготвени без термична обработка от сушени плодове, пресни плодове, ядки, маслодайни семена, пчелен мед, стевия, супер храни, какао, подправки и други суровини съобразно технологичните изисквания.

Може да регистрирате сладкарница, кафе- сладкарница или производство реализация на място или с дистрибуция (разнос)  до други търговски обекти.

За да регистрирате обект за приготвяне на сурови десерти и бонбони е необходимо да осигурите следните условия:

·         Складова площ оборудвана със съоръжения за съхранение на храни, като се допуска в складовата площ да има и мивка с подготвителна площ.

·         Работна площ оборудвана с:

- мивка с топла и студена вода, плот и работен инвентар за подготовка на суровините;

- контролни везни за разтегляне на суровините;

- хигиенна мивка с топла и студена течаща вода за измиване на ръцете и работния инвентар;

- хладилно съоръжение за съхранение на измити пресни плодове и други суровини, които изискват хладилни условия на съхранение;

- работен плот за формоване на продуктите;

- технологичен хладилник за съхранение на заготовки, които преди поставяне на украса е необходимо по технология да се охладят (осигурява се за обекти с по- голям капацитет);

·         Търговска площ, оборудвана с:

- неутрални витрини, рафтове и стелажи за съхранение на сурови десерти и бонбони;

- хладилна витрина/и, среднотемпературна/и за съхранение на сурови торти и десерти с вложени пресни плодове и други десерти с по- мека консистенция;

- хигиенна мивка в търговската площ (осигурява се за сладкарници и кафе- сладкарници, които са с по- голям капацитет и предлагат  напитки);

-  уреди за приготвяне на напитки (сокоизстисквачки, блендери и др.) при сладкарници и кафе- сладкарници;

- рафтове и стелажи за съхранение на суровини и храни, които не изискват хладилни условия на съхранение.

- пространство за съхранение на посуда;

·         Гардероб разположен в склада или изолиран кът със закачалки за съхранение на работното и личното облекло на персонала;

·         Шкаф за съхранение на препарати и инвентар за почистване;

·         Санитарен възел за персонала и клиенти (за обекти тип сладкарници);

За да имате разрешена дистрибуция и до други търговски обекти е необходимо да имате допълнително склад за опаковки (транспортни и еднократни), санитарно- битова площ изолирана, площ за пакетиране, площ или помещение зависи от капацитета за съхранение на готова продукция. За производство с дистрибуция е необходимо да имате най- малко 2 входа. За такъв вид обект не се разрешава консумация на място. Ако желаете може да регистрирате в същата сграда сладкарница или кафе- сладкарница и да снабдявате директно от Вашето производство.

При производство с реализация на място може да имате дистрибуция до крайни клиенти, които няма да извършват търговия с Вашите продукти.

В обект за производство и реализация на място или с дистрибуция може да предлагате следния асортимент- сурови десерти и бонбони.

За сладкарници и кафе- сладкарници може да предлагате сурови десерти и бонбони, здравословни напитки, топли напитки, минерални, трапезни и изворни води и други здравословни продукти.

Основни изисквания, относно материално техническата база на обектите:

Настилките на пода, стените и таваните трябва да позволяват лесно почистване и дезинфекция.

Стените около мивките и плотовете се изграждат на разстояние 30-50 см. с гладка повърхност. Може да са облепени с фаянсови плочи, ПВЦ материал, термо плот и др.

Прозорците и вратите, които се отварят трябва да са със защитни мрежи.

Работните плотове, рафтове, стелажи и мивки трябва са гладки и да позволяват измивате и дезинфекция.

Няма изисквания за материалите, от които да са изработени. Например мивките може да са от алпака, порцелан или пластмаса. Плотовете може да са термо, метални и др.

Рафтовете и стелажите изработени от дървен материал трябва да са лакирани с гладка повърхност или да са облепени с фолио.

Лампите и контактите трябва да са обезопасени.

Хладилните съоръжения трябва да са с гладка повърхност и без следи от ръжда и мухъл.

Необходими документи и разрешителни

За да регистрирате обект за търговия с храни трябва да имате регистрирана фирма, сдружение, дружество или да сте земеделски производител с издаден документ от МЗХГ.

Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 12 и 18 от Закона за храните (Д. в. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. Д. в. бр. 106/2018г.).

Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики- важи за всички изброени обекти.

НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки- важи за фреш- бара и за обекти за производство на здравословни десерти и бонбони.

Технологична документация за отделните групи храни- важи само за обекти за производство на сурови десерти и бонбони

Технологична карта- важи само за обекти за производство на сурови десерти и бонбони

Мониторинга програма за  изследване на приготвяните храни;

Определяне на алергени, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите;

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

След устройство на помещението и осигуряване на документите за безопасност на храните е необходимо да подадете заявление и списък с групи храни (по образец 109 и 84 на БАБХ) в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) по местонахождение на обекта. На място се плаща държавна такса в размер 34 лв.

Законовия срок за извършване на проверка е 30 календарни дни след подаване на документите, но от практика знаем, че проверките се извършват  до седмица или до 10 дени

При проверката от инспектори от ОДБХ се проверява материалната база и документите за безопасност на храните. След проверката се издава протокол, с който веднага може да започнете работа.

До 2 седмици (зависи от натовареността на съответното ОДБХ) се издава Удостоверение за регистрация на обекта, което трябва да получите от сградата на ОДБХ, освен ако не сте пожелали да бъде изпратено по куриер.

2. Разрешителни от общината:

От общината по местонахождение на обекта се получава разрешително за работното време за всички обекти и категоризация за сладкарници и кафе- сладкарници с места над 12 броя.

Не се изисква категоризация за магазини и щандове!

Документи за работното време:

За работното време в общината  подавате протокола от проверката на ОДБХ или удостоверението за регистрация, заявления по образец, фирменото решение, документ за собственост или договор за наем.

Документи за категоризация:

За обекти, изискващи категоризация подавате протокола от проверката, договор за наем или документ за собственост, диплома от обучение и комплект формуляри, които може да намерите в сайта на Министерството на туризма или ние да Ви ги предоставим.

На всички документи, които прилагате е необходимо да направите копие.

Не е проблем да работите преди да е извършена проверката от общински служители след подаване на документи. Може да работите с входящ номер за работно време и категоризация.

Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

Това са основните изисквания за изброените обекти. Следете нашите статии ще публикуваме изисквания и за други видове обекти за здравословни храни. При възникване на въпроси за конкретен обект, обадете се или пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com

Категория: Бизнес
Прочетен: 158 Коментари: 0 Гласове: 0
 Здравословното хранене е предпочитано от все повече хора от различни възрастови групи. Здравето е най- голямото богатство и е в основата на човешкото щастие.

Храненето е пряко свързано с нашето здраве, ето защо е необходимо да обръщаме внимание на храните, които консумираме. J

В настоящата статия ще Ви запознаем с изискванията за регистрация на следните видове обекти за здравословни храни:

·         Фреш- бар;

·         Смесен магазин за търговия с био и здравословни храни;

·         Специализиран магазин и щанд за търговия с плодове, зеленчуци, кореноплодни и др.

·         Обекти за приготвяне на сурови десерти и бонбони.

1. Фреш барове

1.1. Изисквания за регистрация на фреш-бар в стационарно, монолитно помещение:

За да регистрирате фреш бар е необходимо да осигурите следните условия:

·         Складова площ (може да е помещение или изолирано пространство в зависимост от капацитета) оборудвано със съоръжения за съхранение на храни.

·         Търговска площ оборудвана с:

- мивка с топла и студена течаща вода, плот за измиване на плодовете, зеленчуците, кореноплодните и пресните подправки;

- хигиенна мивка с топла и студена течаща вода за измиване на ръцете и работния инвентар;

- хладилно съоръжение за съхранение на измити плодове, зеленчуци, кореноплодни, подправки, ядкови млека и други необходими суровини за приготвяне на напитките);

-  уреди за приготвяне на напитки (сокоизстисквачки, блендери и др.);

- рафтове и стелажи за съхранение на суровини и храни, които не изискват хладилни условия на съхранение.

- пространство за съхранение на посуда;

·         Гардероб разположен в склада или изолиран кът със закачалки за съхранение на работното и личното облекло на персонала;

·         Шкаф за съхранение на препарати и инвентар за почистване;

·         Санитарен възел за персонала (може да се използва и санитарен възел в друг търговски обект, като за целта трябва да има сключен договор за ползване).

 

В стационарен фреш-бар може да се предлага следния асортимент: фреш, смути, лимонада, минерални, трапезни и изворни води, пакетирани зърнени закуски, здравословни трайни сладкарски изделия, ядки, маслодайни семена, пресни плодове на бройка и сушени плодове. По желание на клиента може да се предлагат и нарязани плодове.

1.2. Изисквания за фреш бар във временен търговски обект:

За да предлагате фреш във временен търговски обект (щанд, количка, каравана и др.) е необходими да осигурите следните минимални изисквания:

    -   мивка с резервоар, загряващо устройство за водата и работен плот;

    - хладилно съоръжение за съхранение на измити плодове, зеленчуци, кореноплодни,   подправки, ядкови млека и други необходими суровини за приготвяне на напитките;

    - уреди за приготвяне на напитки (сокоизстисквачки, блендери и др.);

    -  шкафове (отделни) за съхранение на препарати за почистване и работно и лично облекло на персонала.

    - пространство за съхранение на посуда;

    - договор за ползване на тоалетна, която да е в близост до обекта.

 

Във временен фреш-бар може да се предлага следния асортимент: фреш, смути, лимонада, минерални, трапезни и изворни води, пресни плодове на бройка. По желание на клиента може да се предлагат и нарязани плодове.

 

2. Смесен магазин за търговия с био и здравословни храни

 

За да регистрирате магазин за био и здравословни храни е необходимо да осигурите следните условия:

 

·         Складова площ, оборудвана със съоръжения (рафтове, стелажи и др.) за съхранение на храните;

·         Търговска площ за съхранение на храните, оборудвана с рафтове, стелажи, витрини, работен щанд, везни (при необходимост), хладилни витрини за напитки и друго необходимо оборудване.

При наличие на насипни храни (семена, ядки, варива и др.) се осигурява и хигиенна мивка с топла и студена вода в търговската или складовата част.

Не е  необходима мивка ако предлагате само пакетирани храни;

·         Гардероб разположен в склада или изолиран кът със закачалки за съхранение на работното и личното облекло на персонала;

·         Шкаф за съхранение на препарати и инвентар за почистване;

·         Санитарен възел за персонала (може да се използва и санитарен възел в друг търговски обект, като за целта трябва да има сключен договор за ползване).

В търговския обект може да се предлагат следните групи храни: зърнени храни, варива, маслодайни семена, ядки, сушени плодове, плодови консерви, зеленчукови консерви, плодови скокове и нектари, зеленчукови сокове, шоколадови изделия, трайни сладкарски изделия, десерти от сушени плодове и ядки, пчелен мед, пчелни продукти, тахан, пестил, минерални, трапезни и изворни води, тестени изделия- здравословни крекери, бисквити и др.

Храните, които са био трябва да се съхраняват в склада и търговското помещение по групи изолирано от другите храни.

3. Специализирани магазини и щандове за плодове и зеленчуци

 

3.1.  В специализиран магазин за плодове и зеленчуци в стационарно, монолитно помещение е необходимо да осигурите следните условия:

 

·         Складова площ, оборудвана със съоръжения (рафтове, стелажи и др.) за съхранение на пресните плодове, суровите зеленчуци, кореноплодни, подправки и др. храни. При обекти с по- малък капацитет се допуска и да няма склад.

·         Търговска площ в помещението, оборудвана с рафтове, стелажи, работен щанд, везни, хладилни витрини за плодови напитки (при необходимост), мивка с топла и студена вода.

·         Външна търговска площ, оборудвана със стелажи или витрини за съхранение на плодове, зеленчуци, подправки и др. храни.

Не е  необходима мивка ако предлагате само пакетирани храни;

·         Гардероб или изолиран кът със закачалки за съхранение на работното и личното облекло на персонала;

·         Шкаф за съхранение на препарати и инвентар за почистване;

·         Санитарен възел за персонала (може да се използва и санитарен възел в друг търговски обект, като за целта трябва да има сключен договор за ползване).

В търговския обект може да се предлагат следните групи храни: пресни плодове, пресни подправки, сурови зеленчуци, сурови кореноплодни, варива, зърнени храни, ядки, маслодайни семена, сушени плодове, десерти от сушени плодове и ядки,  растителни мазнини, оцет, плодови сокове и нектари, плодови сладка, конфитюри, мармалади и желета, зеленчукови сокове, плодови консерви зеленчукови консерви, мариновани маслини, консервирани гъби, консервирана царевица, изсушени подправки, сол- морска и трапезна и пчелен мед.

3.2. В  самостоятелен щанд за плодове и зеленчуци е необходимо да се осигурят следните условия:

   -  мивка с резервоар, загряващо устройство за водата и работен плот;

   - рафтове и стелажи;

   - везни;

   - шкафове (отделни) за съхранение на препарати за почистване и работно и лично облекло на персонала.

   - договор за ползване на тоалетна, която да е в близост до обекта.

 

Самостоятелен щанд може да се регистрира на територията на  открит пазар или друга външна площ, закрити базари и търговски центрове.

 

Асортимента, който може да предлагате при самостоятелен щанд за търговия с плодове и зеленчуци е следния: пресни плодове, пресни подправки, сурови зеленчуци, сурови кореноплодни, изсушени подправки, варива, ядки, маслодайни семена.

 

4. Обект за приготвяне на сурови десерти и бонбони

 

Суровите десерти и бонбони са продукти приготвени без термична обработка от сушени плодове, пресни плодове, ядки, маслодайни семена, пчелен мед, стевия, супер храни, какао, подправки и други суровини съобразно технологичните изисквания.

Може да регистрирате сладкарница, кафе- сладкарница или производство реализация на място или с дистрибуция (разнос)  до други търговски обекти.

 

За да регистрирате обект за приготвяне на сурови десерти и бонбони е необходимо да осигурите следните условия:

·         Складова площ оборудвана със съоръжения за съхранение на храни, като се допуска в складовата площ да има и мивка с подготвителна площ.

·         Работна площ оборудвана с:

- мивка с топла и студена вода, плот и работен инвентар за подготовка на суровините;

- контролни везни за разтегляне на суровините;

- хигиенна мивка с топла и студена течаща вода за измиване на ръцете и работния инвентар;

- хладилно съоръжение за съхранение на измити пресни плодове и други суровини, които изискват хладилни условия на съхранение;

- работен плот за формоване на продуктите;

- технологичен хладилник за съхранение на заготовки, които преди поставяне на украса е необходимо по технология да се охладят (осигурява се за обекти с по- голям капацитет);

·         Търговска площ, оборудвана с:

- неутрални витрини, рафтове и стелажи за съхранение на сурови десерти и бонбони;

- хладилна витрина/и, среднотемпературна/и за съхранение на сурови торти и десерти с вложени пресни плодове и други десерти с по- мека консистенция;

- хигиенна мивка в търговската площ (осигурява се за сладкарници и кафе- сладкарници, които са с по- голям капацитет и предлагат  напитки);

-  уреди за приготвяне на напитки (сокоизстисквачки, блендери и др.) при сладкарници и кафе- сладкарници;

- рафтове и стелажи за съхранение на суровини и храни, които не изискват хладилни условия на съхранение.

- пространство за съхранение на посуда;

·         Гардероб разположен в склада или изолиран кът със закачалки за съхранение на работното и личното облекло на персонала;

·         Шкаф за съхранение на препарати и инвентар за почистване;

·         Санитарен възел за персонала и клиенти (за обекти тип сладкарници);

За да имате разрешена дистрибуция и до други търговски обекти е необходимо да имате допълнително склад за опаковки (транспортни и еднократни), санитарно- битова площ изолирана, площ за пакетиране, площ или помещение зависи от капацитета за съхранение на готова продукция. За производство с дистрибуция е необходимо да имате най- малко 2 входа. За такъв вид обект не се разрешава консумация на място. Ако желаете може да регистрирате в същата сграда сладкарница или кафе- сладкарница и да снабдявате директно от Вашето производство.

При производство с реализация на място може да имате дистрибуция до крайни клиенти, които няма да извършват търговия с Вашите продукти.

В обект за производство и реализация на място или с дистрибуция може да предлагате следния асортимент- сурови десерти и бонбони.

За сладкарници и кафе- сладкарници може да предлагате сурови десерти и бонбони, здравословни напитки, топли напитки, минерални, трапезни и изворни води и други здравословни продукти.

Основни изисквания, относно материално техническата база на обектите:

Настилките на пода, стените и таваните трябва да позволяват лесно почистване и дезинфекция.

Стените около мивките и плотовете се изграждат на разстояние 30-50 см. с гладка повърхност. Може да са облепени с фаянсови плочи, ПВЦ материал, термо плот и др.

Прозорците и вратите, които се отварят трябва да са със защитни мрежи.

Работните плотове, рафтове, стелажи и мивки трябва са гладки и да позволяват измивате и дезинфекция.

Няма изисквания за материалите, от които да са изработени. Например мивките може да са от алпака, порцелан или пластмаса. Плотовете може да са термо, метални и др.

Рафтовете и стелажите изработени от дървен материал трябва да са лакирани с гладка повърхност или да са облепени с фолио.

Лампите и контактите трябва да са обезопасени.

Хладилните съоръжения трябва да са с гладка повърхност и без следи от ръжда и мухъл.

Необходими документи и разрешителни

За да регистрирате обект за търговия с храни трябва да имате регистрирана фирма, сдружение, дружество или да сте земеделски производител с издаден документ от МЗХГ.

Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 12 и 18 от Закона за храните (Д. в. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. Д. в. бр. 106/2018г.).

Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики- важи за всички изброени обекти.

НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки- важи за фреш- бара и за обекти за производство на здравословни десерти и бонбони.

Технологична документация за отделните групи храни- важи само за обекти за производство на сурови десерти и бонбони

Технологична карта- важи само за обекти за производство на сурови десерти и бонбони

Мониторинга програма за  изследване на приготвяните храни;

Определяне на алергени, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите;

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

След устройство на помещението и осигуряване на документите за безопасност на храните е необходимо да подадете заявление и списък с групи храни (по образец 109 и 84 на БАБХ) в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) по местонахождение на обекта. На място се плаща държавна такса в размер 34 лв.

Законовия срок за извършване на проверка е 30 календарни дни след подаване на документите, но от практика знаем, че проверките се извършват  до седмица или до 10 дени

При проверката от инспектори от ОДБХ се проверява материалната база и документите за безопасност на храните. След проверката се издава протокол, с който веднага може да започнете работа.

До 2 седмици (зависи от натовареността на съответното ОДБХ) се издава Удостоверение за регистрация на обекта, което трябва да получите от сградата на ОДБХ, освен ако не сте пожелали да бъде изпратено по куриер.

2. Разрешителни от общината:

От общината по местонахождение на обекта се получава разрешително за работното време за всички обекти и категоризация за сладкарници и кафе- сладкарници с места над 12 броя.

Не се изисква категоризация за магазини и щандове!

Документи за работното време:

За работното време в общината  подавате протокола от проверката на ОДБХ или удостоверението за регистрация, заявления по образец, фирменото решение, документ за собственост или договор за наем.

Документи за категоризация:

За обекти, изискващи категоризация подавате протокола от проверката, договор за наем или документ за собственост, диплома от обучение и комплект формуляри, които може да намерите в сайта на Министерството на туризма или ние да Ви ги предоставим.

На всички документи, които прилагате е необходимо да направите копие.

Не е проблем да работите преди да е извършена проверката от общински служители след подаване на документи. Може да работите с входящ номер за работно време и категоризация.

Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

Това са основните изисквания за изброените обекти. Следете нашите статии ще публикуваме изисквания и за други видове обекти за здравословни храни. При възникване на въпроси за конкретен обект, обадете се на тел. 0988 357062 или пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com

Категория: Бизнес
Прочетен: 150 Коментари: 0 Гласове: 0
 Обектите за бързо хранене са едни от най- предпочитаните за хора със забързано ежедневие, ученици и студенти.

Обектите за бързо хранене е добре да се откриват близо до обществени сгради, училища, паркове, работнически работилници и търговски центрове.

С настоящия пост ще Ви запознаем с основните изисквания относно материално- техническата база и документацията за регистрация на обекти за бързо хранене с различни видове асортимент.

1. Изисквания за материално техническата база:

1.1. Складови площи или помещение:

В зависимост от капацитета на обекта се осигуряват складови площи или складово помещение, които се оборудват с пособия (рафтове, стелажи или скари) за съхранение на суровини, които не изискват хладилни условия на съхранение. Складовата площ представлява изолиран кът в общото помещение или преграден, без врата.

Не е задължително изграждане на складово помещение или площ за обекти с по- малък капацитет и асортимент.

1.2 Подготвителни, работни площи:

Подготвителната площ представлява мивка/и с течаща топла и студена вода, работен плот и работен инвентар.

Подготвителните площи могат да се използват по график, а също не е необходимо за всеки вид храна, която приготвяте да има подготвителна площ. Има храни, които само се разопаковат и подлагат на термична обработка, в този случай не е необходимо да има подготвителна площ.

Например ако предлагате скара, приготвена от готови, формовани месни полуфабрикати (кюфтета, кебапчета, шишчета и др.), които само печете след разопаковане, без да обработвате не е необходимо да имате отделна подготвителна.

При приготвяне на бланширани картофи също не е необходима подготвителна площ.

При обекти тип: бърза закуска може да се предлагат разнообразни храни в различни комбинации. Споделете Вашата идея ние ще Ви консултираме как да устроите помещението за да предлагате всичко, което желаете до колкото е възможно. Изложили сме различни казуси с комбинация на храни, които са най- често срещани, но възможно е да има и други различни комбинации.

Казуси:

Казус 1

Обект с предлагане на скара, сандвичи, пържени картофи и гарнитури от пресни зеленчуци:

Необходими са един подготвителен кът с мивка, работен плот и инвентар, хигиенна мивка за измиване на ръце и работна посуда, хладилни съоръжения за суровини и заготовки (измити зеленчуци, разопаковани опаковки от месни продукти и др.).

В случай, че обработвате месни продукт т.е разфасовате месо, мелете месо и пр. е необходимо да има още един подготвителен кът с мивка, работен плот и инвентар.

Казус 2

Обект с предлагане на скара, салати, пържени картофи, палачинки, гофрети, сандвичи:

Необходимо е да има подготвителен кът с мивка, работен плот и инвентар за обработка на яйца и зеленчуци по график или отделни подготвително, хигиенна мивка за измиване на ръце и работен инвентар, хладилни съоръжения за суровини и заготовки.

Казус 3

Обект за предлагане на дюнер, салати и пържени картофи:

Необходимо е да има подготвителен кът с мивка, работен плот и инвентар за обработка на месото за дюнера, мивка с работен плот за обработка на зеленчуци, хигиенна мивка за измиване на ръце и работен инвентар, хладилни съоръжения за суровини и заготовки.

В случай, че получавате месото за дюнер готово, нанизано на шиш не е необходима подготвителна площ за месото.

Казус 4

Обект за предлагане на риба и пържени картофи:

Необходимо е да има подготвителен кът с мивка, работен плот и инвентар за обработка на рибата, мивка с работен плот за обработка на сурови картофи и зеленчуци за гарнитура, хигиенна мивка за измиване на ръце и работен инвентар, хладилни съоръжения за суровини и заготовки.

В случай, че използвате бланширани картофи и не предлагате гарнитури от сурови зеленчуци не е необходимо да имате подготвителна площ с мивка.

Казус 5

Обект за предлагане на сандвичи тип: тост, бургери, хот- дог, пържени картофи:

Необходимо е да има подготвителен кът с мивка, работен плот и инвентар за обработка на зеленчуците за гарнитура и картофи, хигиенна мивка за измиване на ръце и работен инвентар, хладилни съоръжения за суровини и заготовки.

В случай, че получавате готови салати и бланширани картофи е необходимо да имате само една мивка.

Казус 6

Обект за предлагане на палачинки и гофрети:

Необходимо е да има подготвителен кът с мивка, работен плот и инвентар за обработка на яйцата (само ако влагате пресни яйца), хигиенна мивка за измиване на ръце и работен инвентар, хладилни съоръжения за суровини и заготовки (тесто за палачинки и/или гофрети, което използвате до края на работния ден)

В случай, че получавате готова смес за палачинки и гофрети не е необходимо да имате подготвителен кът с мивка.

Казус 7

Обект за предлагане на печен картоф:

Необходимо е да има подготвителен кът с мивка, работен плот и инвентар за обработка на зеленчуци и кореноплодни (сурови картофи, моркови и др.), хигиенна мивка за измиване на ръце и работен инвентар, хладилни съоръжения за суровини и заготовки.

 Казус 8

Обект за предлагане на пици, сандвичи и гарнитури:

Необходимо е да има подготвителен кът с мивка, работен плот и инвентар за приготвяне на тестото за пици, подготвителен кът с мивка, плот и работен инвентар за обработка на зеленчуци, хигиенна мивка за измиване на ръце и работен инвентар, хладилни съоръжения за суровини и заготовки.

В случай, че получавате тестото за пици готово не е необходимо да имате подготвителен кът с мивка за приготвяне на тестото.

Казус 9

Обект за предлагане на пилета, пилешки бутчета и крилца на грил, пържени картофи и зеленчукови гарнитури:

Необходимо е да има подготвителен кът с мивка, работен плот и инвентар за приготвяне на тестото за птичи продукти, подготвителен кът с мивка, плот и работен инвентар за обработка на зеленчуци, хигиенна мивка за измиване на ръце и работен инвентар, хладилни съоръжения за суровини и заготовки.

Не е задължително да имате мивка за зеленчуци ако ме влагате сурови зеленчуци за гарнитура или приготвяте бланширани картофи.

Казус 10

Обект за предлагане на кроасани, закуски и тестени изделия, приготвени от полуфабрикати:

Необходимо е да имате хигиенна мивка за измиване на ръце и работен инвентар, хладилни съоръжения за суровини.

Трябва да имате работен плот, където се разопаковат и престояват тестените изделия преди печене ако технологията го изисква.

Във всеки един от посочените обекти може да предлагате топли напитки, натурални трапезни, изворни и минерални води, газирани напитки, плодови сокове, нектари и пиво.

1.3. Кът за термична обработка термична обработка:

Монтират се уреди за термична обработка:  скари, фритюрници, котлони, парти грил, плоча за печене, газов гтил тостери и др. Над уредите за термична обработка, които отделят пари се поставя ефективна вентилационна система или аспиратор, които да отвежда парите и мазнините. Възможно е използване на аспиратор с активен въглен ако няма отводи за отвеждане на парите в помещението.

 Уредите за термична обработка са според нуждите на обекта.

 1.4.Санитарно- битов кът и санитарен възел

Необходимо е да се осигури изолиран кът за преобличане със закачалки или гардероб за съхранение на личното облекло и работното облекло на персонала.

Необходимо е да има тоалетна за персонала, като вратата й не трябва да се отваря директно в помещението, в което се приготвят или съхраняват храни т.е трябва да има изградено преддверие. Преддверието може да е изградено от леки прегради, но не и от текстилни или найлонови завеси.  

2. Необходими документи и разрешителни

2.1. Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 12 и 18 от Закона за храните (Д. в. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. Д. в. бр. 106/2018г.).

1. НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки;

2. Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;

3. Мониторинга програма за  изследване на приготвяните храни;

4. Определяне на алергени, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите;

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

След устройство на помещението и осигуряване на документите за безопасност на храните е необходимо да подадете заявление и списък с групи храни (по образец 109 и 84 на БАБХ) в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) по местонахождение на обекта. На място се плаща държавна такса в размер 34 лв. или 21 лв. за временни обекти

Законовия срок за извършване на проверка е 30 календарни дни за постоянни обекти и 14 дни за временни обекти, след подаване на документите.

При проверката от инспектори от ОДБХ се проверява материалната база и документите за безопасност на храните. След проверката се издава протокол, с който веднага може да започнете работа.

2.2. Разрешителни от общината:

От общината по местонахождение на обекта се получава разрешително за работното време

В общината подавате протокола от проверката на ОДБХ или удостоверението за регистрация, заявления по образец, фирменото решение, документ за собственост или договор за наем, документ за регистрация на фискалното устройство на касовия апарат. На всички документи, които прилагате е необходимо да направите копие.

2.3. Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

Надявам се, че с информацията ще бъдем полезни.

 Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева

 

Категория: Бизнес
Прочетен: 422 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 31.03.2019 16:39
 

Ползи за здравето при консумация на риба и морски дарове

Рибата е полезна, вкусна и диетична храна, поради което трябва често да я включваме в менюто си. Редовната й консумация може да допринесе за човешкото здраве. Рибата може да се включи в различни диети при хора с наднормено тегло, сърдечно- съдови заболявания, диабет и др.Двама датски изследователи Дайерберг и Банг са направили клинични проучвания и наблюдения върху живота на гренландските ескимоси и доказват, че въпреки високата консумация на месо и наситени мазнини, гренландските ескимоси имат една от най-ниските честоти на сърдечно-съдови заболявания, което се обяснява с големите дози от полиненаситени омега-3 мастни киселини, поемани ежедневно от ескимосите чрез консумацията на риба и морски животни. Този феномен добива популярност като „гренландски парадокс”, защото дотогава се считало, че ако човек консумира големи количества месо и наситени животински мазнини, бързото и прогресивно развитие на атеросклероза при него е неизбежно и логично следствие. Освен есенциалните омега-3 мастни кислини  в рибата се съдържат аминокиселини като триптофан, метионин, треонин, хистидин и лизин. От витамините – А, Д, Е, К, В1, В2, а в черния дроб и хайвера на рибите се съдържа и витамин В12. Съдържанието на полезни минерални вещества в рибата е представено от макроелементи като калций, фосфор, сяра, калий и магнезий, както и от микроелементите: мед, селен, цинк, йод, кобалт, манган, флуор и др.

Ползи за здравето при консумация на  морски дарове
Морските дарове се разделят на две големи групи- мекотели и ракообразни. Мекотелите включват стриди, миди, калмари, октоподи, сепии и др. Ракообразните включват раци, омари, лангусти, скариди и др. Морските дарове са богати на всички необходими за организма аминокиселини, които се усвояват много по-бързо от тези в месото. Притежават по-малко мазнини от месото и рибата, а белтъчините им са приблизително същите. Разбира се, с най-важно значение за организма са 
омега-3 и омега-6 ненаситените мастни киселини, които се съдържат във всички морски дарове. Освен това морските дарове са отлични източници на витамини (A, D, E и от групата В) и минерали (калций и йод във всичките, фосфор и желязо в раците, калий в калмарите, кобалт и др. Благодарение на богатото съдържание на йод, морските дарове помагат за правилното функциониране на щитовидната жлеза, а също съдържат мощни антиоксиданти, които предпазват от остри и хронични белодробни заболявания. Консумацията на морски дарове повишава имунната защита, предпазва от вирусни и инфекциозни заболявания, намаляват риска от болест на Алцхаймер. Морските дарове са нискокалорични (под 100 ккал в 100 г) и затова са много подходящи за включване в диети за отслабване. В същото време са достатъчно богати на белтъчини, витамини и минерали, така че организмът няма да страда от недостиг на тези жизненоважни вещества.

Видове обекти за приготвяне на риба и морски деликатеси:

- Специализиран ресторант за риба и морски дарове (предлага кулинарни продукти от риба и  морски дарове, студени предястия и мезета,  салати, пържени картофи и напитки)

- Класически ресторант (предлага разнообразни кулинарни продукти от риба и морски дарове, бели и червени меса, суши, салати, студени мезета и предястия, сандвичи, аламинути, кухненски десерти, напитки и др.);

- Бирария (предлага пържена и печена риба и морски дарове, месна скара, пържени картофи и полуфабрикати и напитки)

-Бистро (предлага  кулинарни продукти от риба и морски дарове, бели и червени меса, салати, студени мезета и предястия, сандвичи, аламинути, кухненски десерти, напитки и др.);

- Снек бар (предлага ограничено количество кулинарни продукти от риба и морски дарове, бели и червени меса, салати, студени мезета и предястия, сандвичи, аламинути, кухненски десерти, напитки и др.);

- Стол- работнически, ученически и др. (предлага разнообразни кулинарни продукти от риба и морски дарове, бели и червени меса, салати, студени мезета и предястия, сандвичи, аламинути, кухненски десерти, напитки и др.);

- Павилион или каравана за приготвяне на риба (предлага пържена и печена риба и морски дарове, пържени картофи, салати и напитки)

 

* Кулинарната продукция при обекти: класически ресторант, бистро и снек- бар включва супи, готвени ястия, скара и топли предястия. Продукта: суши се поднася, като студено предястие. Не е задължително да предлагате всичко, което сме описали в примерния асортимент.


Изисквания за устройството на помещенията:

Складови площи:

1. Складово помещение оборудвано с хладилни съоръжения (среднотемпературни и нискотемпературни), рафтове и стелажи.

Може да има отделни складове за хладилно съхранение и сухи продукти ако капацитета на обекта е по- голям.

При обекти тип: павилион и каравана не се изисква складово помещение.

Работна площ с обособени:

1. Подготвителни площи:

Подготвителната площ представлява мивка/и с течаща топла и студена вода, работен плот и работен инвентар  От складовете суровините и храните трябва да постъпят в подготвителните площи, които са :

·         Подготвителна площ за риба и морски дарове;

·         Подготвителна площ за зеленчуци, плодове, зеленчуци и кореноплодни.

·         Подготвителна площ за яйца (използват се за панировка или за влагане в салати);

Ако приготвяте суши е необходимо да имате отделна подготвителна площ в изолиран кът, която да е оборудвана с мивка с топла и студена вода, работен плот, хладилник или хладилна витрина. Подготовката и приготвянето на суши може да е в търговската част на обекта, защото е атрактивно и интересно за клиентите.

Може да се използва по график една подготвителна площ за обработка на две групи храни.

При обекти, като класически ресторанти, бирария, бистро и снек бар трябва да има и отделни  подготвителни площи за птиче и червени меса.

 Допуска се в един подготвителен кът да се обработват две и по изключение повече групи храни.

До подготвителните площи се поставят среднотемпературни хладилни съоръжения за съхранение на заготовки.

Не се изхвърля етикета на оригиналната опаковка, до изчерпване на количествата от суровините.

2. Кът за формоване на продуктите.

Необходимо е да се осигури работни плотове за  формоване на продуктите, както и отделен работен инвентар за отделните групи храни. При обекти с по- голям капацитет се осигурява хигиенна мивка за измиване на ръце. При обекти с по- малък капацитет за измиване на ръце се използва мивката кухненска посуда.

3. Кът за термична обработка:

Монтират се уреди за термична обработка, като фурна за печене, скари, фритюрници, котлони и др. Над уредите за термична обработка се поставя ефективна вентилационна система или аспиратор, които да отвежда парите и мазнините.

Рибата и морските деликатеси се пържат в отделна мазнина от останалите продукти. Уредите за термична обработка са в съответствие с нуждите на обекта.

До уредите за термична обработка или в изолирана площ (за обекти с по- голям капацитет) се осигурява мивка с по- голямо корито за измиване на работна посуда (кухненска).

 4. Търговска част:

Осигурява се само за обекти за обществено хранене (специализирани рибни ресторанти,класически ресторанти, бистра, бирарии и др.)

Не е необходимо да се осигурява при павилиони и каравани, където продажбата е от гише.

В търговската част се осигурява:

-       бар- плот с мивка, за измиване на посудата от приготвяне на топли и студени напитки;

-       рафтове и стелажи зад бара за съхранение на напитки;

-       хладилни витрини за съхранение на напитки;

-       места за клиенти (маси, столове, сепарета и др.);

-       хладилна витрина за съхранение на  изделия, приготвени в обекта или получени готови (ако е необходимо).

-       кът за приготвяне на суши с мивка, работен плот и хладилна витрина (не е задължително).

5. Умивалня за трапезна посуда:

За измиване на трапезната посуда се осигуряват две мивки или мивка и миялна машина. В обектите, изградени по- рано може да са осигурени и три мивки, но вече изискванията са по- либерални.

Ако не е осигурена миялна машина е необходимо да осигурите сушилни за изсушаване на трапезните съдове.

Не е необходимо осигуряване на умивалня за трапезна посуда за обекти тип: павилион и каравана.

6. Санитарно- битови помещения:

·         Санитарно- битово помещение или кът (за обектите с по- малък капацитет) за преобличане на персонала, оборудван с гардероби или закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала. Може да е осигурен само един гардероб ако обекта е с по-малък капацитет.

·         Санитарен възел за персонала с една или две клетки, оборудван с тоалетна/и чиния/и, мивка/и с течаща топла и студена вода и средства за измиване, дезинфекция и подсушване на ръцете.

·         Санитарен възел за клиенти с една или две клетки, оборудван с тоалетна/и чиния/и, мивка/и с течаща топла и студена вода и средства за измиване и подсушване на ръцете.

·         Може да се използва само една тоалетна ако обекта е с по- малък капацитет.

·         За обекти, като павилиони и каравани може да се сключи договор за използване на тоалетна от съседен търговски или обществен обект (не може само в жилищни площи).

 Необходими документи и разрешителни

Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 12 и 18 от Закона за храните (Д. в. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. Д. в. бр. 106/2018г.).

·         НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки;

·         Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;

·         Определяне на алергени, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите.

·         Мониторингова програма;

·         Програма за управление за отпадъци;

·         Програма  за акриламид във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) 2017/2158 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2017 година за установяване на мерки за смекчаване на последиците и референтни нива за намаляване на наличието на акриламид в хранителните продукти

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

След устройство на помещението и осигуряване на документите за безопасност на храните е необходимо да подадете заявление и списък с групи храни (по образец 109, 85 или 84 на БАБХ), в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) по местонахождение на обекта. На място се плаща държавна такса в размер 34 лв.

Законовия срок за извършване на проверка е 30 календарни дни след подаване на документите, но от практика знаем, че проверките се извършват до около седмица.

При проверката от инспектори от ОДБХ се проверява материалната база и документите за безопасност на храните. След проверката се издава протокол, с който веднага може да започнете работа.

До 2 седмици се издава Удостоверение за регистрация на обекта, което трябва да получите от сградата на ОДБХ, освен ако не сте пожелали да бъде изпратено по куриер.

Разрешителни от общината за работно време:

В общината по местонахождение на обекта се подават следните документи:

 1. Заявление по образец;

2. Договор за наем или документ за собственост- копие;

3. Удостоверение за регистрация от ОДБХ- копие;

4. Документ за регистрация на фискалното на касовия апарат.

5. Протокол за измерен шум от акредитирана лаборатория за обекти, които работят след 22.00 часа в населени места.

6. Протокол с подписи 50+1 от живущите в близост до обекта на отстояние не по- малко от 30 м.- важи само за обекти с работно време след 22.00 часа.

С входящия номер от общината може да работите до получаване на разрешително за работно време

Разрешителни от ОП Туризъм към общината за категоризация:

Категоризация се прави само за обекти за обществено хранене с външни и вътрешни места общо над 12 броя.

Необходими документи за категоризация:

1. Заявления по образец;

2. Декларации по образец;

3. Формуляр за персонал- по образец;

4. Договор за наем или документ за собственост- копие;

5. Разрешение за ползване, нотариален акт или друг строителен документ- копия;

6. Дипломи или документи от курсове на част от персонала- копия;

7. Удостоверение за регистрация от ОДБХ (първоначално може да се подаде протокола от проверката за да се получи входящ номер)- копие.

8. Документ за регистрация на фискалното устройство на касовия апарат- копие;

9. Документ за платена държавна такса по сметка на общината.

                            

Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

Това са основните изисквания. Надявам се, че с информацията ще бъдем полезни на хора, които искат да регистрират обекти за продажба на риба и морски дарове. Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева и 0887 360 354- Р. Желязков.

 

Категория: Бизнес
Прочетен: 611 Коментари: 0 Гласове: 1
 Изисквания към помещението при регистрация на производствен обект за трайни сладкарски изделия с разнос

(като бисквити, вафли, мъфини, кексове, соленки, дребни и едри сладки, целувки, френски макарони, ореховки, сухи пасти и други)
===========================================

В недвижимия имот на вашия бъдещ производствен обект трябва да има:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
- Два отделни входа - единия за снабдяване, а другия за експедиция на готовата продукция (в противен случай се снабдява и експедира през един вход само по изготвен график);
- Отделно санитарно-битово помещение за преобличане (може да е преградено с лека конструкция от гипс-картон или други леки и твърди строителни прегради);
- Санитарно помещение с топла вода за тоалетна и баня с душ, отделно тоалетната от банята или може и двете да са в едно помещение;
- Отделно помещение на склад за суровините (може да е преградено с лека конструкция от гипс-картон или други леки и твърди строителни прегради);
- Отделно производствено помещение включващо 2 мивки с топла вода и работни плотове около мивките, съдържащи кът в който е инсталиран кантар за ръчно разтегляне на суровините (ако не се използват машини за дозирано смесване);
- Отделно помещение или обособен кът за опаковане (плот или маса), който може да е и част от производствената площ, но да е разположен във функционална връзка със склада за опаковки. Ако този кът за опаковане не е във такава функционална връзка със склада - тогава се опакова само по изготвен график;
- Отделно помещение за склад на индивидуалните и транспортните опаковки (може да е преградено с лека конструкция от гипс картон или други леки и твърди строителни прегради);
- Отделно помещение или изолирана площ с леки преградни стени за съхранение на готовата продукция преди експедиция;
- Инсталиране на изкуствена (принудителна) вентилация, само ако при топлинната обработка, включена в производствения процес се отделят пари;

Ако имате нужда от помощ при изготвяне на документите необходими за регистрацията на вашия бъдещ производствен обект за трайни сладкарски изделия с разнос или ако искате да отговорим на допълнителните ви въпроси, свързани с темата на настоящия пост - може да се обърнете към ръководителите на нашия екипа на следните координати:

Имейл: valya.konsult@gmail.com
В. Бойчева: 0988 357 062
Р. Желязков: 0887 360 354

Категория: Бизнес
Прочетен: 297 Коментари: 0 Гласове: 0
 Снек- бара е обект, в който могат да се предлага ограничен асортимент кулинарни изделия- супи и многокомпонентни готвени ястия, салати, студени и топли предястия, печени на скара/грил месни продукти, сандвичи, сладкарски изделия, покучени готови,пици приготвени с готови блатове, кухненски десерти, топли напитки, ядки, чипс, вина и високоалкохолни напитки.

При снек- бара по-голяма част от храните се приготвят пред клиента т.е кухненските площи имат видимост към залата за клиенти,

I. Изисквания, относно материално техническата база:

1. Складово помещение за сухи продукти, оборудвано с рафтове, стелажи и скари за съхранение на суровини и храни, които не изискват хладилни условия на съхранение и хладилни съоръжения за съхранение на суровини, изискващи хладилни условия на съхранение.

Допуска се в складовите помещения да се монтира мивка и работен плот за измиване на яйца или зеленчуци и плодове.

2. Работно помещение с обособени:

Подготвителни площи:

От складовете суровините трябва да постъпят в подготвителните площи, които са:

  •  Подготвителна площ за птичи меса;
  •  Подготвителна площ за червени меса;
  •  Подготвителна площ за риба и морски суровини;
  •  Подготвителна площ за яйца
  •  Подготвителна площ за зеленчуци и плодове;

Не е задължително да предлате всички групи храни.

Подготвителната площ представлява мивка/и с течаща топла и студена вода, работен плот и работен инвентар 

Може да се използва по график една подготвителна площ за обработка на две групи храни.

Например може да се използва една подготвителна за обработка на птиче и червено месо или яйца и зеленчуци т.е според условията и капацитета може да се изготвят графици и да се изградят по- малко мивки.

До подготвителните площи се поставят плюсови хладилни съоръжения, в които да се съхраняват заготовки.

До заготовките се поставя маркировка с дата и час.

Не се изхвърля етикета на оригиналната опаковка, до изчерпване на количествата от суровините.

Топла кухня:

В топла кухня се монтират се уреди за термична обработка- фурни, котлони, фритюрници, скари и др. Над уредите за термична обработка, които отделят пари се поставя ефективна вентилационна система, която да отвежда парите и мазнините.

В изолиран кът топла кухня се изгражда умивалня за кухненска, работна посуда. Това е посудата, в която и с която се приготвя храната- тенджери, тави, тигани, кухненски ножове и др.

Осигурява се 1 мивка с по- дълбоко корито и стелажи  за изсушаване на съдовете

Търговска част:

В търговската част се осигурява:

-       бар- плот с мивка, за измиване на посудата от приготвяне на топли и студени напитки;

-       рафтове и стелажи зад бара за съхранение на алкохолни напитки;

-       хладилни витрини за съхранение на напитки;

-       места за клиенти (маси, столове, сепарета и др.);

-       хладилна витрина за съхранение на сладкарски изделия, приготвени в обекта или получени готови.

Умивалня за трапезна посуда:

За измиване на трапезната посуда се осигуряват две мивки или мивка и миялна машина. 

Ако не е осигурена миялна машина е необходимо да осигурите сушилни за изсушаване на трапезните съдове.

Санитарно- битови помещения:

·         Санитарно- битово помещение или кът (за обектите с по- малък капацитет) за преобличане на персонала, оборудван с гардероби или закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала. Може да е осигурен само един гардероб в складовото помещение или коридор ако обекта е с по-малък капацитет.

·         Санитарен възел за персонала с една или две клетки, оборудван с тоалетна/и чиния/и, мивка/и с течаща топла и студена вода и средства за измиване, дезинфекция и подсушване на ръцете.

·         Санитарен възел за клиенти с една или две клетки, оборудван с тоалетна/и чиния/и, мивка/и с течаща топла и студена вода и средства за измиване и подсушване на ръцете.

II. Необходими документи и разрешителни

1. Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 12 и 18 от Закона за храните (Д. в. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. Д. в. бр. 92/2017г.), които се следните:

·         НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки;

·         Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;

·         Мониторинга програма за  изследване на приготвяните храни;

·         Меню, посочено от Вас с определени алергени, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите;

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

След устройство на помещението и осигуряване на документите за безопасност на храните е необходимо да подадете заявление и списък с групи храни (по образец 109 и 85 на БАБХ) в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) по местонахождение на обекта. На място се плаща държавна такса в размер 34 лв.

Законовия срок за извършване на проверка е 30 календарни дни, но винаги се извършват в по- кратък срок в зависимост от натовареността на служителите в Областните дирекции по безопасност на храните.

При проверката от инспектори от ОДБХ се проверява материалната база и документите за безопасност на храните. След проверката се издава протокол, с който веднага може да започнете работа.

До 2 седмици се издава Удостоверение за регистрация на обекта, което трябва да получите от сградата на ОДБХ.

2. Разрешителни от общината:

·         Разрешително за категоризация, за което е необходимо да подадете следните документи:

- заявление по образец, приложения към заявленията (може да изтеглите бланките от сайтовете на общините или да ви ги предоставим ние)

-  копие от протокола от проверката на ОДБХ или удостоверението за регистрация

      - копие от фирменото решение от агенцията по вписвания;

       - копие от документи за професионална квалификация на персонала- удостоверения от курсове, дипломи;

- копие от документ за собственост или договор за наем;

-  копие на разрешение за ползване или друг строителен документ, удостоверяващ законността на обекта.

Във всички градове документите за категоризация се подават в общините, където се помещава общинско предприятие „Туризъм“.

За обектите в гр. София документите за категоризация за всички райони се подават в кметство Оборище, което се намира  на ул. „Оборище“ 44.

Не е проблем да работите преди да е извършена проверката от общински служители.

·         Разрешително за работно време, за което е необходимо да подадете следните документи:

- заявление по образец и приложения към него (може да изтеглите бланките от сайтовете на общините или да ви ги предоставим ние);

-  копие от протокола от проверката на ОДБХ или удостоверението за регистрация

      - копие от фирменото решение от агенцията по вписвания;

       - копие от документ за собственост или договор за наем;

      - копие на разрешение за ползване или друг строителен документ, удостоверяващ законността на обекта.

       - ако обекта се намира под жилищни площи и искате удължено работно време след 22.00 часа е необходимо да представите протокол с подписите на 50%+1 на живущите и измерване на шум в заведението и жилищата над обекта.

При подаване на документи за работно време ви се издава входящ номер, с който може да работите до издаване на удостоверението.

3. Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина. Работим с квалифицирани специалисти.

4. Документ и изисквания за пожарна безопасност:

Необходимо е да имате инструкция по пожарна безопасност, пожарогасител и вратите на помещенията да се отварят навън.

Това са основните изисквания за регистрация на снек-бар. Надявам се, че с информацията ще бъдем полезни на хора, които искат да регистрират обект за приготвяне и предлагане на храни. Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева и 0887 360 354- Р. Желязков.

 

Категория: Бизнес
Прочетен: 852 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 06.05.2018 10:41
2 3 4 5  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: tanya123
Категория: Бизнес
Прочетен: 424095
Постинги: 107
Коментари: 1
Гласове: 28
Календар
«  Август, 2020  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31