Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Разработване на Система за Самоконтрол (ССК), НАССР Система (ХАСЕП Система) и Мониторингова Програма (МП) за всеки търговски обект за складиране, търговия, приготвяне или предлагане на храни, като например: - заведение за обществено хранене; - хранителен магазин; - павилион за храни; - магазин за био храни; - склад за храни; - баничарница; - пекарна; - бърза закуска; - дюнер; - скара; - кафе сладкарница; - цех за производство на храни; - други обекти за предлагане и приготвяне на храни. Извършваме безплатни консултации и даваме информация относно изискванията за регистрация в Агенцията по Храните на различните видове търговски обекти за храни, като отговаряме на въпроси свързани с устройството на помещенията, съгласно нормативните изисквания за храните, както и на въпроси относно изготвянето на необходимите за регистрация документи. Ние ще ви запознаем на достъпен език и без никакви такси с всички изисквания на Закона за Храните и наредбите към него. Предлаганите от колектива ни професионално разработени системи съдържат конкретни данни за всеки различен търговски обект и при необходимост могат да се изготвят в рекордно кратки срокове. За контакти: В. Бойчева: 0988 357 062. Р. Желязков: 0887 360 354. Имейл: valya.konsult@gmail.com
Автор: tanya123 Категория: Бизнес
Прочетен: 313343 Постинги: 90 Коментари: 1
Постинги в блога
<<  <  1 2 3 4 5 6  >  >>

 

Изисквания за регистрация на обект за производство на здравословни храни

 

I.                    Санитарно- хигиенни изисквания

За регистрация на обект за приготвяне и продажба на здравословни храни е необходимо да имате подходящо помещение, в което да осигурите следните условия:

1.      Складово помещение за съхранение на суровините: с обособен кът за съхранение на опаковките, което да е оборудвано с рафтове, стелажи, скари и хладилни съоръжения;

2.      Работно помещение с обособени:

-          Подготвителна площи за обработка на плодове, зеленчуци и кореноплодни;

-          Подготвителна площ за измиване и дезинфекция на яйца /ако влагате/;

-          Хигиенна мивка за измиване на работния инвентар и ръцете на персонала по време на работа;

Всяка подготвителна площ трябва да е оборудвана с мивка с течаща топла и студена вода, работен инвентар и работен плот. Може да се използва един подготвителен кът за обработка на няколко групи храни, като се състави работен график. Допуска се една от подготвителните площи да е разположена в складовото помещение.

 

      3. Работна площ за формоване и термична обработка на изделията: оборудван с уреди за приготвяне на храните и термична обработка /фурни, втасални камери и др./

Над уредите за термична обработка е необходимо да има монтирана ефективна вентилационна система за отвеждане на парите по време на печене.

4.      Санитарен възел за персонала, оборудван с:

           - мивка с течаща топла и студена вода;

                - тоалетна чиния;

                - ефективна промивна инсталация;

                 - средства за   измиване, дезинфекция и подсушаване на ръцете.

5.      Санитарно- битов кът, оборудван с:

- гардероби или закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала.

6.      Шкаф за или изолиран кът за съхранение на препаратите и инвентара за почистване;

7.      Работна площ за пакетиране на продуктите, които са за разнос /ако има разнос/, оборудван с:

-          работна маса;

-          машина за опаковане.

8.      Търговска част за клиенти /ако се извършва продажба и в обекта/, оборудвана с:

-          маси, столове или сепарета за клиенти;

-          бар- плот с мивка /ако се предлагат топли напитки и се приготвя фреш и смути/;

-          хладилно съоръжения, разположено под бар-плота или до него за съхранение на суровини за приготвяне на топли напитки и измити плодове и кореноплодни за приготвяне на фреш и смути.

*Необходимо е да се осигури поточност на технологичния процес, с цел да няма кръстосване на пътищата за приемане на суровините, съхранение на суровините, приготвяне на продуктите, реализация на готовите за консумация храни, дистрибуция, изнасяне на отпадъците и персонал. Ако е невъзможно да се осигурят отделни входове и изходи се изготвя работен график към документацията по безопасност на храните.

 

II.                  Изисквания за персонала:

 

-          Всеки работещ в обекта е необходимо да има лична здравна книжка, заверена с необходимите медицински прегледи;

-          Необходимо е да се осигури работно облекло за персонала, което да се използва само по време на работа;

-          Персоналът не трябва да извършва действия /хранене, пушене и др./, които могат да замърсят вторично напитките.

III.                Необходими документи:

 След оборудване на обекта е необходимо:

Да се разработят документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 18 от § Дв. бр.90/99 год. изм. и доп. § Дв. бр. 56/2015 год., които включват:

1. Процедури по НАССР за анализ и контрол на критично контролните точки;

    2. Система за самоконтрол и са свързани с добрите търговски, производствени и хигиенни практики;

    3. Технологична документация за приготвяните продукти;

    4. Технологични карти, към отделните технологични документации;

     5. Мониторингова програма за извършване на планиран микробиологичен и физико- химичен контрол на приготвяните продукти, питейната вода и контактните, работни повърхности.

                                   6. Етикети съдържаща необходимата информация, съобразно   изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС №383/04. 12. 2014г. (§ Дв. бр. 102/2014г. и Регламент (Е С) 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на информация на потребителите за храни.


IV.               Необходими разрешителни:

                              1. Разрешително от ОДБХ:

  Необходимо е да се подадат следните документи в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните):

-          заявление по образец;

-          списък с групите храни по образец;

-          декларация по образец, че не приготвяте ГМО изделия;

-          документ за платена държавна такса /34 лв. за нов обект и 21 лв. за промяна на фирмата или наемателя/;

-          фирмено решение /ако се сменя наемателя на обекта/.

В заявлението се декларира, че има разработени документи за безопасност на храните, ето защо при подаване на документите трябва да  са изготвени.

След подаване на заявлението до 30 календарни дни инспектори извършват проверка на обекта и документите за безопасност на храните /НАССР и Система за самоконтрол/. При установяване на съответствия с нормативните изисквания за храните се изготвя протокол, с който веднага може да започнете работа. Удостоверението за регистрация получавате до две седмици от сградата на ОДБХ.

 

*Предстои промяна на Закона за храните в близко бъдеще, при която се предвижда да отпаднат проверките в обектите, като се представят документи за безопасност на храните в ОДБХ и се декларира, че ще се приготвят безопасни храни. Това още не е прието и в настоящем проверките се извършват в обектите.

                              2. Документи от районното кметство;

С протокола /не е необходимо да се чака удостоверението/  подавате документи в районното кметство за издаване на разрешение за работното време, ако работите след 22 часа и категоризация.

В районното кметство подавате:

-          протокола от проверката;

-          фирмено решение;

-          договор за наем и строителни документи за обекта

3.
Документ, изготвен от служба по трудова медицина.

Необходимо е да се направи разработка по трудова медицина, която е свързана с безопасността на условията на труд. Документът се изисква при проверки от инспекцията по труда.

Ако имате регистрирано ЕТ, ООД или ЕООД и работят само собствениците или управителите на дружествата не е необходимо да се прави разработка по трудова медицина. Това са основните изисквания за регистрация на обект за приготвяне и продажба на здравословни храни. За повече информация и конкретни въпроси, както и за професионално разработване на документи може да пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадете на телефони: 0988 357 062- В. Бойчева и 0887 360 354- Р. Желязков

 

 

 

 

 

Категория: Бизнес
Прочетен: 1962 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 24.01.2016 13:54
Санитарно- хигиенни изисквания
*****************************************


  За регистрация на обект за продажба на фреш и смути е необходимо да имате подходящо помещение, в което да осигурите следните условия:
 • Подготвителен кът, оборудван с мивка с течаща топла и студена вода за измиване на плодовете, кореноплодните и зеленчуците;
 •  Работен кът с плот, оборудван с уреди за приготвяне на напитките /блендери, сокоизстисквачки и други необходими/;
 • Хигиенна мивка за измиване на работния инвентар и ръцете на персонала по време на работа, като е необходимо да се осигурят миещи, дезинфекционни средства за ръце и индивидуални кърпи за подсушаване;
 •   Хладилник за съхранение на измитите плодове, кореноплодни и зеленчуци;
 •  Рафтове, стелажи и скари за съхранение на плодовете, зеленчуците и кореноплодните;
 • Санитарен възел /може да се използва санитарен възел на съседен обект/;
 • Гардероб или изолиран кът със закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала;
 • Шкаф за или изолиран кът за съхранение на препаратите и инвентара за почистване.
Изисквания към персонала
**********************************
 •     Всеки работещ в обекта е необходимо да има лична здравна книжка, заверена с необходимите медицински прегледи;
 • Необходимо е да се осигури работно облекло за персонала, което да се използва само по време на работа;
 • Персоналът не трябва да извършва действия /хранене, пушене и др./, които могат да замърсят вторично напитките

Необходими документи и разрешителни
**************************************************

1. След оборудване на обекта е необх се разработят документи за безопасност на храните, които включват процедури по НАССР и Система за самоконтрол и са свързани с изискванията на чл. 18 от Закона за храните, публикуван в § Дв. бр.90/99 год. изм. и доп. § Дв. бр. 56/2015 год.
2.
Да се подадат следните документи в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните):

 •   заявление по образец;
 • списък с групите храни по образец;
 • документ за платена държавна такса / 34 лв. за нов обект и 21 лв. за промяна на фирмата или наемателя/;
 •  фирмено решение /ако се сменя наемателя на обекта/.

В заявлението се декларира, че има разработени документи за безопасност на храните, ето защо при подаване на документите трябва да  са изготвени.

След подаване на заявлението до 30 календарни дни инспектори извършват проверка на обекта и документите за безопасност на храните /НАССР и Система за самоконтрол/. При установяване на съответствия с нормативните изисквания за храните се изготвя протокол, с който веднага може да започнете работа. Удостоверението за регистрация получавате до две седмици от сградата на ОДБХ.

*Предстои промяна на Закона за храните в близко бъдеще, при която се предвижда да отпаднат проверките в обектите, като се представят документи за безопасност на храните в ОДБХ и се декларира, че ще се приготвят безопасни храни. Това още не е прието и в настоящем проверките се извършват в обектите.

 3.
Да се подадат документи в районното кметство;

С протокола /не е необходимо да се чака удостоверението/  подавате документи в районното кметство за издаване на разрешение за работното време, ако работите след 22 часа и категоризация.

В районното кметство подавате:

 • протокола от проверката;
 • фирмено решение;
 • договор за наем и строителни документи за обект
4. Документ, изготвен от служба по трудова медицина Необходимо е да се направи разработка по трудова медицина, която е свързана с безопасността на условията на труд. Документът се изисква при проверки от инспекцията по труда.

Ако имате регистрирано ЕТ, ООД или ЕООД и работят само собствениците или управителите на дружествата не е необходимо да се прави разработка по трудова медицина.

 

Това са основните изисквания за регистрация на обект за приготвяне и продажба на фреш. За повече информация и конкретни въпроси, както и за професионално разработване на документи може да пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадете на телефони: 0988 357 062- В. Бойчева и 0887 360 354- Р. Желязков

 

 

Категория: Бизнес
Прочетен: 3149 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 23.01.2016 23:59

Изисквания за регистрация на временни обекти за търговия с храни като скара, риба, пържени или печени картофи, сладкарски изделия, захарни и шоколадови изделия и други храни
================================

1. Общи изисквания:

За да регистрирате временен обект за търговия с храни е необходимо да подадете следните документи в ОДБХ (Областна Дирекция по Безопасност на Храните):

- Разрешението за поставяне на обекта на територията на базара - копие;
- Решението за регистрацията на фирмата, издадено от агенцията по вписвания - копие;
- Заявление за регистрация на временен обект (взема се от сградата на ОДБХ или може да се изтегли от сайта на БАБХ (Българска Агенция по Безопасност на Храните));
- Документ за платена държавна такса, около 21 лв. (плаща се в сградата на ОДБХ или по банков път).

ВСИЧКИ ОБЕКТИ ИЗПОЛЗВАТ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БАЗАРА, КАТО ТОВА ТРЯБВА ДА Е ПОСОЧЕНО В ДОГОВОРА!

По настоящем споменатите документи могат да се подадат и по електронен път, ако желаете тази опция, посетете сайта на БАБХ (Българска Агенция по Безопасност на Храните).

=====================

2. Хигиенни изисквания за предлагане на скара, сандвичи и пържени картофи:

За предлагане на скара и сандвичи и пържени картофи във временен обект е необходимо да имате следното оборудване:

- резервоар за вода;
- мивка;
- загряващо устройство за водата;
- съд, в който да се изтичат отпаднете води;
- работен плот;
- хладилно съоръжение (комбинирано);
- скара;
- фритюрник;
- сандвич преса;
- хладилни витрини за напитки (ако предлагате);
- устройство за наливна бира (ако желаете да предлагате);
- кът за съхранение на опаковките и еднократната посуда;
- шкаф за съхранение на инвентара и препаратите за почистване;
- кът за съхранение на личното облекло и вещи на персонала.

====================================================

3. Хигиенни изисквания за предлагане на риба и пържени картофи:

За да предлагате пържени картофи, печене на скара и пържена риба е необходимо да имате следното оборудване:

- мивка;
- резервоар за вода;
- устройство за загряване на водата;
- скара;
- фритюрник за пържене на риба;
- фритюрник за пържене на картофи;
- аспирационна система;
- работен плот;
- хладилно съоръжение (комбинирано);
- хладилни витрини за напитки;
- устройство за наливна бира (ако желаете да предлагате);
- рафт за съхранение на еднократната посуда и опаковки;
- шкаф за съхранение на инвентара и препаратите за почистване;
- кът за съхранение на личното облекло и вещи на персонала.

Рибата трябва да се получава обработена (изчистена) и готова за печене, а ако не е обработена - мивката трябва да се използва почасово по определен от вас график.

======================================================

4. Хигиенни изисквания за приготвяне на печен картоф:

За да предлагате печен картоф е необходимо да имате:

- мивка/и;
- резервоар за вода;
- загряващо устройство за водата;
- работен плот;
- хладилни витрини за съхранение на салати;
- гарнитури и сосове;
- хладилник;
- хладилни витрини за напитки (ако предлагате);
- пещ или фурна за печене на картофи;
- аспирационна система;
- дребен работен инвентар;
- кът за съхранение на препаратите за почистване и дезинфекция;
- кът за съхранение на еднократната посуда;
- кът за съхранение на личното облекло и вещи на персонала.

Измитите картофи могат да се съхраняват като заготовка до края на работния ден. Ако е възможно осигурете две мивки - едната за обработка на суровите картофи, а другата за измиване на инвентара и ръцете на персонала по време на работа. Ако няма възможност да се осигурят две мивки - може да се направи график и мивката, така че тя да се използва почасово по зададен от вас график.

=================================================

5. Хигиенни изисквания за предлагане на сладкарски изделия, захарни и шоколадови изделия:

За да предлагате малотрайни и трайни сладкарски изделия, захарни и шоколадови изделия е необходимо да имате следното оборудване:

- мивка с резервоар;
- устройство за загряване на водата;
- хладилни витрини за съхранение на малотрайните сладкарски изделия;
- нехладилни витрини;
- рафтове или подноси за съхранение на трайните сладкарски изделия, захарни и шоколадови изделия;
- кът за съхранение на еднократната посуда;
- кът за съхранение на инвентара и средствата за почистване;
- кът за съхранение на личното облекло и вещи на персонала.

Захарни изделия са бонбони, вафли, бисквити, сухи пасти и други. Може да предлагате също и ядки, маслодайни семена и сушени плодове, които трябва да съхранявате в съдове с капаци или закрити витрини. Ако осигурите кафе-машина - може да предлагате и топли напитки.

==============================

6. Основни изисквания към персонала:

Всеки работещ в обектите трябва да има редовна лична здравна книжка, заверена с необходимите медицински прегледи и заверена от личния лекар или друг общо практикуващ лекар.
Моля ви, не купувайте фалшиви здравни книжки, защото е престъпление и има риск някой от персонала да разнася зарази!
Всеки работещ трябва да има работно облекло, което да е здраво и чисто!
По време на работа не трябва да се извършват действия, които вторично могат да замърсят храните - като пушене, дъвчене на дъвка, забърсване на ръцете в работното облекло и други.
Работодателят е длъжен да осигури миещи и дезинфекционни средства за измиване на ръцете и еднократни кърпи за забърсване на ръцете. Не се допуска ръцете да се забърсват на текстилни кърпи.

============================

7. Необходими документи за безопасност на храните:

- Процедури по НАССР (система за анализ и контрол на критично контролните точки);
- Система за самоконтрол (свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики).

******************************************
******************************************

Както разбирате в тази публикация сме описали най-често предлаганите храни по коледни и новогодишни базари, но ако имате въпроси относно предлагане и на други асортименти - моля пишете ни!

За професионално изработване на всички документи свързани с регистрацията, законното стартиране и функционирането на посочени по-горе търговски дейности в цялата страна - може да се свържете с нашия екип на следните координати:

В. Бойчева: 0988 357 062
Р. Желязков: 0887 360 354
Имейл: valya.konsult@gmail.com

 

Категория: Бизнес
Прочетен: 1996 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 02.01.2016 18:10
Изисквания за регистрация на бистро, бирария или снек бар
*************************************************************************

I. За да регистрирате обект, като бистро, бирария или снек бар е необходимо да осигурите следните условия:

1. Складова площ.
2. Работно помещение с обособени:
- подготвителни плотове за обработка на отделните групи храни;
- кът за топлинна обработка;
- кът с мивка за измиване на работната посуда;
- в заведение тип снек бар храната трябва да се приготвя така, че клиентите да могат да я виждат или помещението за приготвянето й да има видимост към залата за клиенти.
3. Умивалня за трапезна посуда, която да е оборудвана с мивка и съдомиялна машина или най-малко с две мивки.
4. Трябва да имате отделен шублер за подаване на мръсните съдове, така че да не се пресичат пътищата на чистата и отпадъчната храна.
5. Санитарен възел за персонала.
6. Санитарно битов кът, който да има гардероби или закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала, като при обекти с по-малък персонал може да има само един гардероб разположен в склада или друго пространство.
7. Шкаф за съхранение на препаратите и инвентара за почистване.
8. Санитарен възел за клиентите, като може да има и само една обща тоалетна за персонала и клиентите, ако персонала на смяна е до 5 човека.
9. Търговска част за клиенти - обзаведена по Ваш вкус.

======================================

II. Общи изисквания:

1. Повърхностите на пода, стените и таваните трябва да са изработени от материали, позволяващи почистване.
2. Необходимо е да има изградена ефективна вентилационна система над уредите за приготвяне на храни.
3. На отваряемите прозорци трябва да има сложена мрежа против насекоми.
4. Електрическите тела трябва да са противопожарно обезопасени.

=======================================

III. Необходими документи за безопасност на храните:

1. НАССР система.
2. Система за самоконтрол.

========================================

IV. Документи, задължителни за подаване в ОДБХ след осигуряване на посочените по-горе необходими условия:

1. Заявление по образец (взема се от сградата на ОДБХ (Областна Дирекция по Безопасност на Храните) или може да се изтегли от сайта на БАБХ);
2. Решението за регистрацията на фирмата, издадено от агенцията по вписвания - копие;
3. Договор за наем или документ за собственост - копие;
4. Документ за платена държавна такса от 34 лв.+ 2 лева за превод - плаща се в сградата на ОДБХ или в банка (в Бургас се плаща само в банка).

=====================================

V. Други условия:

До 30 работни дни след подаване на документите се извършва проверка от служители на ОДБХ (Областна Дирекция по Безопасност на Храните), които проверяват материалната база и документите по безопасност на храните - НАССР и системата за самоконтрол.
Инспекторите идват почти винаги по-рано от 30 дни, но ако бързате да отворите обекта, може да подадете документите малко преди да сте готови с неговото завършване.

След проверката, ако всичко отговаря на нормативните изисквания се издава протокол, с който може веднага да започнете работа. До 2 седмици, след издаването на протокола за започване на работа би трябвало да отидете в сградата на ОДБХ (Областна Дирекция по Безопасност на Храните) и с лична карта да получите удостоверение за регистрация, подписано от директора на ОДБХ.
До получаване на оригиналното удостоверение пазете протокола за започване на работа!

Ако искате обектът да работи след 22:00 часа, би трябвало да подадете заявление в кметството на чиято територия е разположен търговския обект, като приложите и следните документи:
1. Протокола или удостоверението от БАБХ (Българската Агенция по Безопасност на Храните).
2. Решението за регистрацията на фирмата, издадено от агенцията по вписванията - копие.
3. Договора за наем или документ за собственост на търговското помещение.
Същите документи подавате задължително и за категоризация, но на друго гише в кметството, на чиято територия е разположен търговския обект.

Трябва също така да сключите договор с фирма за обработка за вредители.
След започване на работа, ако имате наети работници е необходимо да бъде направена разработка по трудова медицина, като ако търговското ви дружество е регистрирано като ЕТ, ЕООД или ООД и работят само членовете на дружеството - то такава разработка по трудова медицина не е необходимо да се прави.

===============================

Това са основните изисквания за регистрация на бистро, бирария или снек бар.

**************************************************
**************************************************

Нашия екип разработва необходимите за регистрация на всички търговски обекти документи сързани с безопасността на храните, като:
- НАССР системи;
- Системи за Самоконтрол;
- Мониторингови Програми и други.

Ако имате въпроси и желаете информация или консултация свързана конкретен търговски обект за храни на територията на цялата страна - бихте могли да се свържете с нас на следните координати:

В. Бойчева: 0988 357 062
Р. Желязков: 0887 360 354
Имейл: valya.konsult@gmail.com


Категория: Бизнес
Прочетен: 3271 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 11.12.2015 14:41
За да предлагате храни, които произвеждате в обекта трябва да осигурите необходимата материална база и да имате разработени документи за безопасност на храниите. В този постинг ще изложа основните изисквания, на които трябва да отговаря обекта. Към тези видове обекти се отнасят баничарници, пекарни, сладкарски работилници, работилници за приготвяне на здравословни храни и др.

                   
                             Изисквания за материалната база:

Необходимо е да осигурите следните помещения и условия:
1.Складово помещение/я- оборудвано с рафтове, стелажи, скари и хладилни съоръжения.
2.Работно помещнение с обособени:
А/ Подготвителни площи за предварителна обработка на:
 •  яйца;
 • плодове и зеленчуци;
 • месни продукти.
Не е необходимо да имате подготвителна площ за изброените храни, ако не ги предлагате. Например ако не използвате яйца не е необходимо подготвително.
Подготвителната площ представлява мивка с течаща топла и студена вода, работен плот, работен инвентар. Към подготвителната площ може да имате хладилно съоръжение за съхранение на заготвоки, ако е необходимо.
Б/ Работен кът за термична обработка- оборудван с мивка с течаща топла и студена вода, която е необходима за измиване на работния инвентар и ръцете на персонала по време на работа, печки, втасални, котлони, фритюрници и други необходими уреди. Уредите за термична обработка са съобразно технологията на приготвяните храни.
Над уредите за термична обработка трябва да има монтирана ефективна вентилационна система за отвеждане на парите.
В/ Търговска част за клиенти- оборудвана с рафтове, стелажи, витрини, хладилни съоръжения за напитки, кафе машина ( ако предлагате кафе) и др. оборудване, съобразно нуждите на обекта.
Г/ Санитарен възел- оборудван с мивка с течаща топла и студена вода, тоалетна чиния, средства за измиване, дезинфекция и подсушаване на ръцете.
Д/ Гардероб/и за съхранение на личното облекло и вещи на персонала. Може да бъде разположен в складовото помещение или в коридор.
Е/ Шкаф за съхранение на инвентара и препаратите за почистване.


                               
                                       Изисквания към документацията :

Необходимо е да имате разработени следните документи:

1.НАССР система- документция свързана с идентифицирането на критично контролните точки, чрез анализ на опасностите, които биха могли да възникнат по време на работния процес. Системата има 7 принципа и 12  стъпки.
За всяка критично контролна точка има карта, която се попълва в процес на работа.

2.Система за самоконтрол- включва 9 ( девет) програми:
 • Сграда, помещения и технологично оборудване.
 • Приемане на храни, суровини о материали и предмети за контакт с храните.
 • Съхранение на храни, суровини и материали и предмети за контакт с храните.
 • Технологична обработка на храните.
 • Пддържане на хигиената в обекта.
 • Лична хигиена на персона;
 • Обучение на персонала;
 • Борба с вредители/ дезинсекция и дератизация/.
 • Изтегляне на храни /бракуване/.
Към програмите има документация, която се попълва в процес на работа.3.Технологична документация- за всеки вида храни, произвеждани се изготвя технологична документация. Например за солени закуски, сладки закуски, хлебни изделия, мъфини, кексове, малотрайни сладкарски изделия, трайни сладкарски изделия и др.
В технологичната документация се описват влаганите суровини, начина на приготвяне на храните, определят се физичните, химичните и микробиологичните показатели за контрол, методите за вземане на проби, условиатя за съхранение, етикетиране и т. н.
Към всяко ТД ( технологична документация) има контролни технологични карти, които се попълват в процес на работа.

4. Етикети- описва се състава на приготвяните храни, алергените, количеството, партиден номер ( L и датата на производство), номера на ТД , дата на производство и срок на годност. За храните, които се предлагат само на място не е необходимо да се определя енергийната стойност.

5.Мониторингова програма- изготвя се грфик за изследване на отделни групи храни, вода и контактни повърхности през календарната година.

Това са основните изисквания, относно материалната база и документацията.
След като ги осигурите е необходимо да подадете следните документи в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) :
1.Заявление по образец ;
2.Решение за регистрация на фирмата, издадено от агенцията по вписвания- копие;
3.Договор за наем или докумен за собственост- копие;
4.Документ за платена държавна такса от 34 лв.- плаща се с сградата на ОДБХ или в банка ( в Бургаска обл. се плаща само в банка).

До 30 календарни дни, след като подадете документите се извършва проверка от инспектори, като обект на проверката е базата и документацията по безопасност на храните( описана по горе).
Ако обектът е в съотвтствие с нормативните изисквания се издава протокол, с който веднага може да започнете работа. До 1-2 седмици от сградата на ОДБХ получвате удостоверение за регистрация.
След започване на работа, ако имате наети работници е необходимо да бъде напарвена разрааботка по трудова медицина.
 
Това са накратко основните изисквания, но всеки обект е индивидуален, ако желате подробна информация, касаеща конкретно Вашият обект и професионално разработени документи, обадете се на тел.0988 357 062 или пишете на имейл адресите, посочени в блога.
Категория: Бизнес
Прочетен: 1232 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 17.08.2015 16:09
В заведение тип бърза закуска, могат да се предлагат сандвичи, хамбургери, бургери, дюнер,печена и пържена риба, пържени картофи, фреш, палачинки, катми, печени на скара зеленчуци, пържени месни и зеленчукови полуфабркиати, студени супи, салати, топли напитки, бутилирани безалкохолни напитки, млечно кисели напитки и пиво.
За целта Ви е необходимо помещение, в което да осигурите необходимите хигиенни условия, които завият от вида на асортимента.
Например ако искате да предлагате скара, пържени картофи, сандвичи, хамбургери, бургери и салати е необходимо да имате най- малко 2 мивки, като едната е за измиване на работния инвентар, а другата за зеленчуцуте. Това се допуска ако продуктите за скара (кюфтета, кебапчета, пържоли и др.) се получават готови, формовани и овкусени от производителя.
В обект, в който се предлага дюнер, също се допуска да има 2 мивки, ако месото се получава формовано, овкусено и нанизано на шиш от производителя. Ако Вие обработвате, режете, овкусявате и нанизвате на шиш месото е необходимо да имате подготвителен кът за птиче месо, който да е оборудван с мивка, работен плот и работен инвентар.
При приготвяне на продукти с пресни яйца ( сандвичи, палачинки и др.) е необходимо да имате и подготвителен кът за обработкa на яйца, оборудван с мивка, работен плот, съдове за измиване и дезинфекция на яйцата.
При предлагане на риба, която се разфасова и овкусява в обекта, също трябва да има подготвителен с мивка, работен инвентар и работен плот.
За обекти, които са с по- голям капацитет е необходимо до щанда за продаване да има и хигиенна мивка за измиване на ръцете на персонала.
Оборудването за обектите също зависи от асортимента, който ще се предлага.
Допуска се съхранение на печени продукти на скара, пържени картофи, пилешки хапки и др. до 3 часа , при температура от 63- 75 градуса., но само ако имате осигурен топлинен модул или Бен Мари.
Допуска се съхранение на салати, приготвени в обекта в хладилна витрина, до 3 часа.
При приготвяне на катми и палачинки се допуска готовите смеси, приготвени, в обекта  да се съхраняват в хладилно съоръжение, до края на работния ден.
Допуска се катмите, след термична обработка да се съхраняват до 3 часа в термоизолирани съдове или топлинен модул.
Палачинките не се съхраняват след термична обработка, реализират се веднага!
В обекта трябва да има достатъчно хладилни съоръжения за да се осигури разделно съхранение на отделните групи храни. Не де допуска пряк допир на сурови месни продукти и термично обработени месни и млечни продукти ( колбаси, сирена, кашкавали и др.)
Ако се предлага риба, трябва да се осигури отделно хладилно съоръжение само за риба.
Месни продукти от птиче месо и червени меса, бланширани картофи, сирена, кашкавали и колбаси,  могат да се съхраняват в едно хладилно съоръжение, само ако има отделни прегради по между им.
Необходимо е да се осигури гардероб за съхранение на личното облекло и вещи на пеерсонала, шкаф за съхранение на препаратите и инвентара за почистване и рафт за еднократната посуда.
В обекта трябва да има санитарен възел с предверие или вратата на тоалетната да не се отваря директно в помещението, където се борави с храни.
Може да се използва санитарен възел на съседен обект за храни, като се сключи договор за ползване.
За обект тип бърза закуска не е необходимо да има складово помещение ако е с по- малък капацитет. При обекти с по-голям капацитет се осигурява складово помещение.
Снабдяването с храни, трябва да е от отделен вход, но може и да се извършва извън работно време ако е невъзможно да се осигури отделен вход.
Това са най- основните изисквания. Всеки обект е индивидуален  и с различен асортимент.
За по- подробна информация свързана с асортимента, който искате да предлагате пишете ни или се обадете.
Освен изискванията за базата, трябва да имате изготвени и следните документи: НАССР система и система за самоконтрол. Ние изготвяме тези документи, ако желаете професионална консултация и изработване на документи обадете се на тел. 0988 357 062- В.Бойчева или пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com  или valya_7406@abv.bg.
Категория: Бизнес
Прочетен: 1097 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 07.08.2015 23:37
Здравословните храни и напитки все повече присъстват на трапезата на българина. Наблюдава се тенденция  към увеличаване на обектите, които предлагат и приготвят здравословни храни. Ние получаваме все повече поръчки и въпроси от клиенти,относно изискванията за предлагане на  храни, които не само са безопасни, но и полезни за здравето.
Поради повишения интерес тук ще  публикуваме основните изисквания за регистрация на обекти за търговия и приготвяне на здравословни храни.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ СЪС ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ:


За да предлагате здравословни храни може да регистрирате следните видове обекти: смесен магазин за търговия с няколко групи храни (описват се групите, които искате да предлагате във заведението); специализиран обект за производство и реализация на място за нуждите на обекта; специализиран магазин за плодове и зеленчуци с приготвяне на фреш; склад за търговия на дребно и едро (или само едното) и павилион за търговия с храни (описват се групите храни).

Условията за регистрация на търговски обекти- магазини и павилиони за търговия с храни са следните:

1. Складова площ (ако е павилион за търговия с храни не е необходима складова площ, а ако е малък магазин може да преградите площ с шкафове и други прегради).
2. Търговкса част за клиенти;
3. Работно оборудване (рафтове, стелажи, скари, хладилници, уреди за приготвяне на напитки и др.ако са необходими).
3. Мивка с течаща топла и студена вода (ако предлагате само пакетирани храни, не е необходима мивка);
4. Мивка с течаща топла и студена вода, работен плот към нея - за измиване на плодовете и кореноплодните за приготвяне на фреш и смути (само ако приготвяте фреш или смути);
5. Санитарен възел с предверие (ако сте е обществена сграда или на територията на пазар може да се ползва тоалетната там, като се сключи договор);
6. Гардероб за съхранение на личното облекло и вещи на персонала ;
7. Шкаф за съхранение на препаратите и инвентара за почистване и дезинфекция;
8. Рафт или шкаф за съхранение на еднократната посуда и опаковки.

Оборудването е в зависимост от храните, които ще предлагате. Например ако не приготвяте фреш и/или смути не е необходимо да имате уреди за изцеждане и пасиране на плодовете или ако нямате храни, изискващи хладилно съхранение не е необходимо да имате хладилници.

Асортимента, който може да се предлага е следния:

- зърнени храни;
- пресни плодове, зеленчуци и кореноплодни;
- ядки и маслодайни семена;
- изсушени плодове;
- мюсли;
- брашна (пълнозърнесто, ръжено, царевично и др.);
- макаронени изделия (пълнозърнести, оризови със спанак и др.);
- консервирани зеленчуци и плодове;
- растителни мазнини (олио- рапично, царевично, слънчогледово, нерафинирано, зехтини и др.);
- варива;
- захарни и шоколадови изделия с кафява захар и съдържание на шоколад над 50 %;
- плодови напитки;
- минерални, трапезни и изворни води.


Условия за регистрация на обекти за обществено хранене :кафенета, бърза закуска, специализирани заведения, в които се предлагат здравословни храни и напитки, специализирани обекти за търговия на дребно с производство и реализация на място, павилиони (към общественото хранене) и др.

1. Складова площ за съхранение на храните (за по- малките обекти не е необходима складова площ);
2. Подготвителна площ (мивка с течаща топла и студена вода, работен плот и работен инвентар) за измиване на плодове, зеленчуци и кореноплодни;
3. Подготвителна площ за обработка на други групи храни (яйца, риба и др.) - необходимо е само ако се предлагат и други групи храни;
4. Мивка с течаща топла и студена вода за измиване на работния инвентар;
5. Умивалня за измиване на трапезната посуда (само ако  се предлага в трапезна посуда е необходимо) - може да се осигури миялна машина и мивка или най- малко 2 мивки;
6. Санитарно - битов кът за преобличане на персонала и съхранение на личните вещи. За по- малките обекти се осигурява гардероб .
7. Санитарен възел с предверие - за по- малки обекти, като павилиони и бърза закуска може да се използва санитарен възел на друг обект за храни, които се намира в непосредсвена близост или обществена тоалетна, като за целта е необходимо да се сключи договор за ползване.
8. Шкаф за съхранение на препаратите и инвентара за почистване и дезинфекция;
9. Зала или търговска част за клиенти (за заведение тип: бърза закуска или павилион може да се предлага през гише).
10. Работно оборудване - съобразно групите храни, които се предлагат и които изисква технологията на приготвяне.

Асортимента, който може да се предлага е следния:

- фреш;
- смути;
- здравословни сандвичи и бургери;
- здравословни закуски;
- салати- плодови и зеленчукови;
- ястия, приготвени от биологично чисти суровини;
- тестени изделия от пълнозърнесто, ръжено, типово и др. брашна;
- топли напитки ;
- плодови напитки;
- минерални, трапезни и изворни води;
- трайни сладкарски изделия без захар с кафява захар или подсладители;
- шоколад и шоколадови изделия с какао над 50 % и други здравословни съставки;
- мед.
Складове за търговия на дребно и едро или само на дребно и само на едро
1. Работна площ -оборудвана с пособия за съхранение на храните (рафтове, стелажи и скари);
2. Мивка с течаща топла и стидена вода;
3. Санитарен възел с предверие;
4. Саниарно - битов кът за преобличане на персонала.

Асортимента, които може да се предлага е следния:

- зърнени храни;
- брашна ( пълнозърнести, типови, ръжени и др.)
- макаронени изделия (от пълнозърнесто брашно със спанак, оризови и др.);
- ядки и маслодайни семена;
- сушени плодве;
- сушени зеленчуци;
- консервирани плодове и зеленчуци;
- захарни и шоколадов изделия с кафява захар, подсладители или без захар и съдържание на шоколад (за шоколадовите) над 50%.;
- плодови напитки;
- минерални, трапезни и изворни води;
- пресни плодове и зеленчуци (за специализираните складове за плодове и зеленчуци).


Общи изисквания за обектите:

Повърхностите на пода, стените и таваните на помещенията трябва да позволяват почистване и дезинфекция, при необходимост. Обектите трябва да са водоснабдени и да имат ефективна канализационна система.
Необходимо е да се осигури естествена вентилация, а при необходимост и изкуствена.
Храните, които са описани, като асортимент за отделните категории обекти могат да се предлагат ако има необходимите условия. Не е задължително да се предлагат всички храни, които са изброени тук.


Необходима документация:

За горепосочените обекти е необходимо да бъдат разработени документи за безопасност на храните: система за самоконтрол, НАССР или процедури по НАССР, технологична документация, мониторингова програма и етикети за всички видове произвеждани продукти.
Ако желаете професионално разработени документи, на достъпни цени обадете се на тел. 0988 357  062 или пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com.След като осигурите необходимите условия и имате необходимата документация за безопасност на храните, подавате в ОДБХ по местонахождение на обекта  следните документи:
 1. Заявление по образец;

2. Решението за регистрацията на фирмата от агенцията по вписвания- копие;

3. Договор за наем или документ за собственост - копие;

4.Документ за платена държавна такса от 34 лв.- плаща се в ОДБХ, само в гр. Бургас се заплаща в банка.

Изложих тък основните изисквания, но всеки обект е индивидуален, както и условия и предпочитанията на всеки  са различни относно предлагането и приготвянето на храните, ето защо ако искате по- подробна информация обадете се или ни пишете.
Консултацията по телефона или на имейл е безплатна.
Цените за разработване на документите се определят от асортимента и видът обект.

Благодаря Ви за това, че отделихте внимание на поста ми ! :) 
Категория: Бизнес
Прочетен: 1643 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 24.01.2016 18:19

*******************************************************************************

Съгласно номенклатурата на БАБХ (Българска Агенция по Безопасност на Храните) обекти, в които могат да се предлагат храни от топла и/или студена витрина могат да бъдат следните:
- Ресторант;
- Бистро;
- Бърза закуска;
- Павилион;
- Бюфет;
- Каравана за предлагане на скара, хамбургери, бургери и сандвичи;
- Стол (ученически, работнически, студентски);

Необходими изисквания към помещенията:

1. Складово помещение/я или кът (в зависимост от видът на обект и капацитета) - оборудвани с хладилни съоръжения, рафтове, стелажи и скари, необходими за съхранение на храните.

2. Подготвителни площи, всяка оборудвана с мивка с течаща топла и студена вода, работен плот и работен инвентар. Броят на подготвителните площи зависи от групите храни, които се обработват.
Отделни групи храни са:
- бяло месо (птиче месо);
- червено месо (телешко, свинско, агнешко);
- риба;
- зеленчуци и плодове;
- яйца;

3. Топла кухня или работна площ (за павилиони, бюфети и каравани) - оборудвана с уреди за приготвяне на храните, вентилационна система над уредите, работен плот и хигиенна мивка за измиване на работния инвентар .

4. Битов кът оборудван с гардероб/и или закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала;

5. Отделни санитарни възли за персонала и за клиентите. Може да се използва и един общ санитарен възел за персонала и за посетители, само ако броят на персонала на смяна е не повече от 5 (пет) души.

6. Шкаф с плътно затварящи се врати за съхранение на препаратите за почистване и дезинфекция на помещенията.

7. Умивалня за трапезна посуда (посудата в която се хранят клиентите) - оборудвана с мивка и миялна машина или две мивки или три мивки - в зависимост от капацитета. Умивалня за трапезна посуда не е необходима за обекти, в които се предлага храна в еднократна посуда.

8. Не трябва да има пресичане на пътищата на подаване на готовата храна и прибиране на мръсната посуда!

9. Търговска част за клиенти, оборудвана с:
- Бар плот с една или две мивки за измиване на чашите от топлите напитки;
- Машина за фрешове (ако се приготвят такива напитки);
- Хладилни витрини за безалкохолни напитки;
- Рафтове за алкохолни напитки;
- Топла витрина с топлинен модул или покрити съдове с подгряване на водна баня (тип Бен Мари), където да се поддържа температура от 63 до 70 °C и храната да се съхранява само до 3 часа след приготвянето й;
- Студена витрина за салати и охладени готови кулинарни изделия, в която да се поддържа температура от 4 до 6 °C. Салатите, приготвени в обекта се съхраняват до 3 часа. Готовите салати закупени от външни легитимни производители, включително и готовите кулинарните изделия (шницели , картофени кюфтета, чушка бюрек и други) се съхраняват при условия и срокове определени на етикета от производителя или доставчика;
- За павилионите или обектите, където готовите храни се предлагат от гише - условия за сядане на клиентите не е необходимо да се осигуряват.

10. Необходими за регистрацията документи:
- НАССР система;
- Система за самоконтрол;
- Разработка от трудова медицина;

След изготвяне на посочената по-горе необходима документация, бихте могли да подадете молба за регистрация в ОДБХ (Областна Дирекция по Безопасност на Храните), към която трябва да приложите и следните документи:
1. Решението за регистрацията на фирмата , издадено от агенцията по вписванията - копие;
2. Договор за наем или документ за собственост на търговското помещение - копие;
3. Заявление по образец 15 на БАБХ (Българската Агенция по Безопасност на Храните) - може да се попълни при подаване на документите;
4. Документ за платена държавна такса от 34 лв. плюс 2 лева превод - плаща се в ОДБХ или в банка.

До 30 дни след като подадете документите си би трябвало да се извърши проверка от служители на ОДБХ и ако обектът отговаря на нормативните изисквания за храните и са разработени НАССР система и система за самоконтрол се издава удостоверение за регистрация.
За получаване на разрешение за работното време подавате молба в кметството, на чиято територия е търговския обект, като към нея прибавяте и следните документи:
- Удостоверението за регистрация на обекта от ОДБХ;
- Решението за регистрацията на фирмата , издадено от агенцията по вписванията - копие;
- Договор за наем или документ за собственост на търговското помещение - копие;
Едва след започване на работа се прави и разработка от трудова медицина.

************************************

Нашия екип професионално разработва необходимите за регистрация документи за безопасност на храните - НАССР и системи за самоконтрол. При въпроси или необходимост от професионална консултация свързана с конкретен обект на територията на цялата страна - бихте могли да се свържете с нас на следните координати:

В. Бойчева: 0988 357 062
Р. Желязков: 0887 360 354
Имейл: valya.konsult@gmail.com

Категория: Бизнес
Прочетен: 2708 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 19.11.2015 13:19
В заведение тип: бърза закуска може да приготвяте следните групи храни: скара, салати, хамбургери, пържени картофи, сандвичи, ход дог, дюнер, тестени изделия от замразени полуфабрикати,  палачинки, топли напитки в еднократни чаши, пакетирани захарни и шоколадови изделия, бутилирани безалкохолни напитки, минерални води, боза и пиво.

Необходими помещения и условия: 
****************************************

1. Складова площ - оборудвана с рафтове и скари за съхранение на храните , неизискващи хладилни условия и хладилно съоръжение/ я за съхранение на храните изискващи хладилни условия на съхранение.
2. Подготвителни площи:
- за месни продукти (само ако на място овкусявате месните продукти);
- за зеленчуци ;
- за яйца (само ако използвате яйца).
3. Работна площ: разполагат се уредите за приготвяне на храни , като над тях трябва да има монтирана  вентилацинна система. До уредите трябва да има мивка с течаща топла и студена вода за измиване на инвентара, с който се работи.
4. Санитарен възел за персонала: оборудван с тоалетна чиния, ефективна промивна инсталация, мивка с течаща топла и студена вода, миещи и дезинфекционни средства , както и средства за подсушаване на ръцете.
В санитарният възел се съхранява инвентара за почистване (четки, стирки и др.) .
5. Санитарно - битов кът : осигурява се гардероб за съхранение на личното облекло и съхранение на личните вещи на персонала.
6. Шкаф с плътнозатварящи се врати за съхранение на препаратите за измиване и дезинфекция .

Необходими документи за безопасност на храните:
************************************************************

1. НАССР система ;
2. Система за самоконтрол;
3. Мониторингова пр
Цената за изработването на документите е в зависимост от капацитета и групите храни, които се предлагат.

Необходими документи  за регистрация в ОДБХ:
1 .Решение за регистрация на фирмата , издадено от агенцията по вписвания- копие;
2. Договор за наем или документ за собственост - копие:
3. Заявление по образец - взема се от сградата на ОДБХ и се попълва на място;
4. Документ за платена държавна такса - плаща се в сградата на ОДБХ.

След като подадете документите до 30 дневен срок се извършва проверка от  служители на ОДБХ , които проверяват помещенията и документите: НАССР и система за самоконтрол .
Ако всичко е изпълнено, съгласно изискванията на Закона за храните се издава Удостоверение за регистрация до  две седмици, а обектът може веднага след проверката да започне  работа , като се пази издадения протокол от комисията.

За повече и по- конкретна информация се обадете на тел.0988 357 062 или пишете на имейл адрес: valya.konsult@gmail.com
лице за контакт : Валя Бойчева - консултант по безопасност на храните.
Категория: Бизнес
Прочетен: 7704 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 05.03.2016 17:41
Съгласно номенклатурата на БАБХ,ресторантите са следните видове:

-Класически ресторант;
-Ресторант с национална кухня/ българска , китайска, италианска, холандска и др. /;
-Специализирани ресторанти / предлагане на определени храни  с ограничен аасортимент, например за риба , охлюви , миди и др.)

Необходими  помещения :

1.Складови площи - за сухи продукти , хладилен склад ,  за напитки ,  за сладкарски изделия и др. Броят на складовите площи зависи от капацитета и групите храни , които предлагате . Не е необходимо да имате всички изброени складови помещения ако капацитета Ви е по- ограничен . Например за специализиран рибен ресторант е необходимо само едно складовео помещение .
Складовите площи за сухи продукти се оборудват с пособия за съхранение на храните :рафтове , стелажи и скари . Не трябва да се съхраняват храни директно върху пода.
В хладилните съоръжения храните се подреждат по групи , в отделни прегради .
За рибата се осигуряват отделни хладилни съоръжения.
Осигурява се минусово хладилно съоръжение за СЖП - странични животински продукти.
2. Подготвителни площи за :
- бели меса( птичи продукти);
-червени меса( свинско , телешко );
-зеленчуци и плодове;
-яйца;
-риба и рибни продукти.
Подготвителната площ трябва да е оборудвана с мивка с течаща топла и студена вода, работен плот и работен инвентар.
Това са основните подготвителни площи , които трябва да имате . Не е необходимо да имате всички подготвителни площи ако не предлагате всички групи храни.
Възможно е също , едно подготвително да се използва за обработка на две  групи храни, като това се извършва по график , който трябва да е посочен в документацията за безопасност на храните . До подготвителните  може да има плюсови хладилници , в които да се съхраняват заготовките.
3.Топла кухня :
В топла кухня са разположени уредите за приготвяне на храните- печки, скари, фритюрници и др. Над тях трябва да е монтирана ефективна вентилационна система.
В близост до уредите се монтира мивка с по- голямо корито за измиване на кухненския инвентар- тенджери , тави , ножове и др. или това са съдовете и приборите , с които се приготвя храната . В топла кухня може да има  плюсови хладилници за съхранение на готова , охладена храна .
4.Студена кухня:
Студена кухня е необходима за обекти с по- голям капацитет , не е необходима за всички ресторанти . В студена кухня трябва да има работен плот и мивка с течаща топла и студена вода.
5.Умивалня за трапезна посуда:
Трапезна посуда , това е посудата , в която се поставя храната за клиентите . Умивалнята трябва да е оборудвана с мивка и миялна машина или две  или три мивки,  в зависимост от капацитета. 
Мръсната посуда от търговската част трябва да се подава разделно от храната , която излиза от кухнята . Най- често се прави прозоръчен отвор за подаване на мръсните чинии , а чистата храна се издава през бара.
Не трабва да се пресичат пътищата на чистата храна и мръсната посуда.
Повърхностите на пода , стените и таваните в подготвителните , топла и студена кухня и умивалнята  трябва да са изработени от материали , които да позволяват лесно почистване и дезинфекция , да нямат фуги и пукнатини .
6.Бар- плот :
На бара трябва да има две мивки ( може и една ако има миялна машина  за чаши),кафе машина , машина за фрешове (само ако искате да предлагате ) , хладилно съоръжение за съхранение на измити плодове за фрешовете , отворени кутии с мляко и др. Зад бара се посатвят рафтове за алкохолни напитки.
Хладилно съоръжение се поставя само ако Ви е необходмо.
7.Търговска зала за клиенти :
В търговската зала се осугуряват места за клиенти, а обзавеждането в по Ваш вкус.
Може да има хладилни витрини за безалкохолни напитки .
8.Санитарно- битов кът :
В санитарно- битовия кът трябва да са осигурени условия за преобличане на персонала , за  съхранение на личното им  облекло и вещи.
9.Санитарни възли :
Трябва задължително да са осигурени санитарни възли за персонала и за клиентите . За ресторанти с по- малък капацитет може да се използват и едни и същи санитарни възли от персонала и клиентите , ако броя на персонала е до 5 човека на смяна.
Санитарните възли трябва да са оборудвани с тоалетна чиния, ефективна промивна инсталация, мивка/ и  с течаща топла и студена вода , средства за измиване и дезинфекция на ръцете ( дезинфектантите за ръце са само за персонала) , както средства за подсушаване. Пода в санитарния възел трябва да е с теракот или гладка настилка , стените да са с фаянсови плочки или боядисани с миещи бои , таванът да е гладък , с цел качествено и лесно почистване и дезинфекция.
10. Кът за съхранение на инвентара и препаратите за почистване и дезинфекция :
Препаратите и инвентара може да се съхраняват в санитарно- битовия кът , ако има условия или в санитарния възел , ако се използва само от персонала .
Може да се осигури и изполиран кът за съхранението им.
За препаратите задължително се осигурява шкаф с плътно затварящи се врати .
Не се допуска пряк контакт на инвентара и препаратите с храните.

Изисквания към персонала :

Всеки работещ в обекта трябва да има :

-ЛЗК ( лична здарвна книжка) ;

-индивидуално работно облекло и средства за прибиране на косата ;

-персоналът не трябва да извършва действия ,като кашляне , почесване и др. , които вторично могат да замърсят храните .

Необходима документация : 

1.Разрешително от ОДБХ ( областна дирекция по безопасност на храните):

За да получите разрешително трябва да подадете следните документи :
- решение за фирмата , издадено от Агенцията по воисвания- копие;
-доовор за наем или документ за собственост - копие;
- заявление по образец , което се взема от ОДБХ ;
-документ за платена такса ( 34 лв. плаща се в касата на ОДБХ) .

След като подадете посочените документи до 30 дни идва комисия от инспектори на проверка , при която се проверява материалната база на обекта и документацията : НАССР и система за самоконтрол .

НАССР системата е  документация за анализ и контрол на критично контролните точки , които се определят като се направи анализ на опасностите .

Системата за самоконтрол включва 9 ( девет)  програми:

- сграда, помещния и оборудване;
-приемане на храни;
-съхранение на храните;
-технологична обработка на храните;
-поддържане на хигиената в обекта;
-лична хигиена на персонала;
-обучение на персонала ;
- контрол за вредители;
-изтегляне на храни от обекта ( бракуване).

За професионално разработване  на НАССР и система за самоконтрол се обадете на тел. 0988 357 062 или да пишете на имейл: valya.consult@gmail.com. Лице за контакти :Валя Бойчева- консултант по безопасност на храните .


2.Разрешително от общината по местоживеене :

В районното кметство подавате следните документи :
1. Решението за регистрация на фирмата - копие;
2.Доовор за наем или документ за собственост - копие;
3.Разрешителното от ОДБХ ( или протокол от проверка , който може да ползвате до издаване на оригиналното разрешително , за да работите ).
4.Заявление по образец.
Ако желаете удължено работно време трябва да измерите нивата на шум. Тази услуга се извършва от физична лаборатория на  РЗИ ( регионална здравна инспекция) или от избрана от Вас частна лаборатория .
От общината издават разрешително за работното време .3.Документация по трудва медицина :

 В документацията по трудова медицина се описват условията на труд , а също се прави анализ на опасностите , които могат да се предизвикат от елетрическите уреди и оборудването, както и на други опасности , които могат да окажат неблагоприятно въздействие на здравето на работещите .
Включва също и медицински прегледи , видът на които се определя от професионалните рискове , които могат да настъпят.
Документацията по трудова медицина се разработва след започване на работа на обекта или след издаване на разрешителни от ОДБХ и общината .

За професионално разработване на документацията по трудова медицина се обадете на тел.: 0878 55 61 99 или 0887 23 55 49 или да пишете на имейл:office@ctc-bg.com.Лице за контакти :д-р Олга Михайловская.

4. Договор сключен със служба по ДДД обработка

След започване на работа или след получаване на разрешителни от ОДБХ и общината , трябва да слючите договор със служба по трудова медицина , която извършва дезинфекция и дератизация с цел борба с вредители ( хлебарки, гризачи , мравки и др.)

За професионално обработка се обадете на тел.0888 44 99 49 или пишете на имейл:braninsectltd@gmail.com.Лице за контакти :Петър Цветков


5.Разрешително от службата по пожарна безопасност :

Разрешителното се издава от службата по пожарна безопасност по местонахождение на обекта.
От пожарната изискват :
- решението за регистрация на фирмата;
- разрешението от ОДБХ ;
- заявление по образец.

Основното изискване на службата по пожарна безопасност е вратите на помещенията да се отварят навън , да има осигурен пожарогогасител и електрическите уреди да са в изправност и да не създават опасност от възникване на пожари.

Това  на основните изисквания за регистрация на ресторант .
За повече и по- конкретна информация , пишете  на
имейл :valya.konsult@gmail.com .
Категория: Бизнес
Прочетен: 3033 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 04.03.2015 10:36
За да регистрирате заведение е необходимо да прецените какво конкретно искате да предлагате за да намерите подходящо за целта помещение .
Местонахождението на обекта също има съществено значение .
Например ако искате да предлагате и приготвяте закуски и пакетирани захарни и шоколадови изделия , добре е да си осигурите помещение в близост до училище , спирка или друго място , където има по- голям поток от хора.
За хранителен магазин е подходящо помещение в близост до жилищни сгради , по- добре в район , където няма друг подобен обект за храни .
Кафене е подходящо да откриете в жилищен или централен район или в близост до университет или до обществени сгради.
За откриване на нощен бар, дискотека , пиано бар и други подобни обекти е подходящо да е в помещение , което да е добре шумово изолирано . Подходящо е да се открият тези обекти , в близост до студентски общежития, в централните градски райони или в жилищни комплекси , но в изолирани помещения .
Ресторант , бистро, бирария и други подобни обекти е подходящо да откриете в централни райони , в близост до обществени сгради , жилищни комплекси  и извън градски местности , където има движение .
Производствен обект е добре да регистрирате в промишлени зони или изолирано от жилищни сгдади .
За всички изброени обекти са Ви необходими следните документи :
1. Удостоверение от Агенцията по вписвания ;
2.Регистрация в НАП;
3.Регистрация в ОДБХ ( областна дирекция по безопасност на  храните )- за издаването е необходимо да бъдат разработени НАССР система и система за самоконтрол;
4.Трудова медицина - изработва се от служби по трудова медицина , след регистрацията в ОДБХ ;
5.Разрешение от службата по пожарна безопасност;
6.Разрешение от общината за работното време - след получаване на удостоверение от ОДБХ;
7.Договор за наем със служба за ДДД обработка - сключва се след , като започне да работи обекта.

За повече информация пишете на имейл :valya.konsult@gmail.com или се обадете на тел.0988 357 062


Категория: Бизнес
Прочетен: 1250 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 16.02.2015 19:43
Ако желаете консултация , относно отразяване на алергените в менюто или актуализация на етикетите , обедете се на  телефон :0988 357 062
Категория: Бизнес
Прочетен: 1606 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 05.02.2015 11:17
От 13.12.2014 година влезе в сила приложението на Регламент (ЕС) 1169/2011  на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на информация за храните на потребителите.
Съгласно регламента, на етикетите трябва да се изписва пълното наименование на съставките, енергийната стойсност , алергените, произхода на храните и на отделните съставки ако храните съдържат няколко компонента .
За повече информация пишете ни или се обадете на телефона , посочен в блогът ни .
Категория: Бизнес
Прочетен: 2429 Коментари: 0 Гласове: 0
За да регистрирате обек за предлагане на дюнер , сандвичи и хамбургери е необходимо да се регистрирате в ОДБХ към съответната област, като подадете следните документи:

1.Решението за регистрация на фирмата , издадено от Агенцията по вписвания - копие;
2.Договор за наем на помещението или документ за собственост;
3.Заявление по образец- бланката се взема и попълва в ОДБХ ;
4.Документ за платена такса  от 34 лв. - заплаща се в ОДБХ или в банков клон ( за в гр. Бургас и областта се плаща само в банков клон.)

Необходимо е да имате разработени НАССР система и система за самоконтрол .
Ние разработваме тези документи , а също извършваме консултации относно устройството на помещенията , съобразно нормативните изисквания за храните.

Изискват се следните помещения или условия :

1.Складова площ- оборудвана с хладилни съоръжения , рафтове, скари и стелажи;
2.Подготвителни площи - мивка с плот за отделните групи храни;
3.Работна площ - оборудвана с втасални камери ( ако е необходимо) , печки за печене;работна маса , вентилация , дребен инвентар и хигиенна мивка;
4.Търговска част - оборудвана с витрини, рафтове, хладилни съоръжения , може да има и кафе машина и хладилници за безалкохолно;
5.Санитарно - битов кът  за преобличане и съхранение на личните вещи и облекло  на персонала ;
6.Санитарен възел за персонала;
7.Шкаф с плътнозатварящи се врати за съхранение на препаратите за почистване;

За повече въпроси, обадете се на тел.0988 357 062 -В.Бойчева или пишете на посочения в блогът  имейл.


Категория: Бизнес
Прочетен: 2529 Коментари: 0 Гласове: 0
За да приготвяте тесетни закуски , хляб и  други тестени изделия е необходимо да регистрирате обекта в ОДБХ(бившо ХЕИ )  към съответната област.
Наименованието на обекта зависи от асортимента, и от това дали ще има разнос или изделията ще се продават само в обекта.
Може да регистрирате : пекарна; баничарница ; фурна за тестени закуски ;фурна за хляб и тестени закуски и хлебозавод .
В баничарницата и пекарната изделията се предлагат само в обекта , а в останалите обекти има разнос и до други обекти.
Необходимите документи , които трябва да се разработят са : НАССР система , система за самоконтрол и технологична документация.
Ние разработваме тези документи , а също извършваме и консултации , относно устройството на помещенията .
В ОДБХ трябва да подадете следните документи :
1. Решението за регистрация на фирмата , издадено от Агенцията по вписвания - копие;
2.Договор за наем или документ за собственост- копие;
3.Заявление по образец- попълва се в ОДБХ и бланката се взема от там;
4.Документ за платена държавна такса от 34 лв. -плаща се на място в ОДБХ или в банков клон( за гр. Бургас и областта се плаща само в банков клон. ).

След подаването на документите , комисия от ОДБХ и проверява базата и документите - НАССР , система за самоконтрол и технологичната документация.
Ако всичко отговаря на нормативните изисквания за хигиената на храните обектът се пуска в експлоатация.
Ние можем да Ви съдействаме за регистрация на обект за приготвяне на тестени изделия . За повече информация , обадете се на тел. 0988 357 062 или пишете на имейла посочен в благът ни.
Категория: Бизнес
Прочетен: 1339 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 14.01.2015 16:06
<<  <  1 2 3 4 5 6  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: tanya123
Категория: Бизнес
Прочетен: 313343
Постинги: 90
Коментари: 1
Гласове: 24
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031