Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Разработване на Система за Самоконтрол (ССК), НАССР Система (ХАСЕП Система) и Мониторингова Програма (МП) за всеки търговски обект за складиране, търговия, приготвяне или предлагане на храни, като например: - заведение за обществено хранене; - хранителен магазин; - павилион за храни; - магазин за био храни; - склад за храни; - баничарница; - пекарна; - бърза закуска; - дюнер; - скара; - кафе сладкарница; - цех за производство на храни; - други обекти за предлагане и приготвяне на храни. Извършваме безплатни консултации и даваме информация относно изискванията за регистрация в Агенцията по Храните на различните видове търговски обекти за храни, като отговаряме на въпроси свързани с устройството на помещенията, съгласно нормативните изисквания за храните, както и на въпроси относно изготвянето на необходимите за регистрация документи. Ние ще ви запознаем на достъпен език и без никакви такси с всички изисквания на Закона за Храните и наредбите към него. Предлаганите от колектива ни професионално разработени системи съдържат конкретни данни за всеки различен търговски обект и при необходимост могат да се изготвят в рекордно кратки срокове. За контакти: В. Бойчева: 0988 357 062. Р. Желязков: 0887 360 354. Имейл: valya.konsult@gmail.com
Автор: tanya123 Категория: Бизнес
Прочетен: 313369 Постинги: 90 Коментари: 1
Постинги в блога от Януари, 2016 г.

      
I. Санитарно- хигиенни изисквания:

За регистрация на пекарна или баничарница е необходимо да имате подходящо помещение със статут на търговски обект, в което да осигурите следните условия:

1.      Складово помещение за съхранение на суровините,  което да е оборудвано с рафтове, стелажи, скари и хладилни съоръжения;

 

2.      Работно помещение с обособени:

-          Подготвителна площи за обработка на плодове, зеленчуци и кореноплодни /ако използвате за щтрудели, банички  и др/

-          Подготвителна площ за измиване и дезинфекция на яйца /ако влагате/;

-          Хигиенна мивка за измиване на работния инвентар и ръцете на персонала по време на работа;

Всяка подготвителна площ трябва да е оборудвана с мивка с течаща топла и студена вода, работен инвентар и работен плот. Може да се използва един подготвителен кът за обработка на няколко групи храни, като се състави работен график. Допуска се една от подготвителните площи да е разположена в складовото помещение.

3.      Работна площ за формоване и термична обработка на изделията: оборудван с уреди за приготвяне на храните и термична обработка :

- фурни;

- фтасална камера /може да ползвате комбинирана фурна с фтасална/;

- котлони /ако процесът на приготвяне го изисква/;

- работен плот за формоване на изделията;

- технологичен хладилник за съхранение на заготовки;

Над уредите за термична обработка е необходимо да има монтирана ефективна вентилационна система за отвеждане на парите по време на печене.

4.      Санитарен възел за персонала, оборудван с:

           - мивка с течаща топла и студена вода;

                - тоалетна чиния;

                - ефективна промивна инсталация;

                 - средства за   измиване, дезинфекция и подсушаване на ръцете.

Санитарният възел трябва да е с предверие, ако вратата му се отваря директно в помещение, в което се борави с храни.

5.      Санитарно- битов кът, оборудван с:

- гардероби или закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала.

6.      Шкаф за или изолиран кът за съхранение на препаратите и инвентара за почистване;

7.      Работна площ за пакетиране на продуктите, които са за разнос /ако има разнос/, оборудван с:

-          работна маса;

-          машина за опаковане.

8.      Търговска част за клиенти /ако се извършва продажба и в обекта/, оборудвана с:

-          маси, столове или сепарета за клиенти;

-          бар- плот с мивка /ако се предлагат топли напитки и се приготвя фреш и смути/;

-          хладилно съоръжения, разположено под бар-плота или до него за съхранение на суровини за приготвяне на топли напитки и измити плодове и кореноплодни за приготвяне на фреш и смути.

-          кът за съхранение на опаковки /торбички, хартия за опаковане, салфетки и др./

*Необходимо е да се осигури поточност на технологичния процес, с цел да няма кръстосване на пътищата за приемане на суровините, съхранение на суровините, приготвяне на продуктите, реализация на готовите за консумация храни, дистрибуция, изнасяне на отпадъците и персонал. Ако е невъзможно да се осигурят отделни входове и изходи се изготвя работен график към документацията по безопасност на храните.

 

II.                  Изисквания към персонала:
*************************************

-          Всеки работещ в обекта е необходимо да има лична здравна книжка, заверена с необходимите медицински прегледи;

-          Необходимо е да се осигури работно облекло за персонала, което да се използва само по време на работа;

-          Персоналът не трябва да извършва действия /хранене, пушене и др./, които могат да замърсят вторично напитките.

        III. Необходими документи:
            ******************************

След оборудване на обекта е необходимо:

Да се разработят документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 18 от § Дв. бр.90/99 год. изм. и доп. § Дв. бр. 56/2015 год., които включват:

1. Процедури по НАССР за анализ и контрол на критично контролните точки;

    2. Система за самоконтрол и са свързани с добрите търговски, производствени и хигиенни практики;

    3. Технологична документация за приготвяните продукти;

    4. Технологични карти, към отделните технологични документации;

     5. Мониторингова програма за извършване на планиран микробиологичен и физико- химичен контрол на приготвяните продукти, питейната вода и контактните, работни повърхности.

                              6. Етикети съдържаща необходимата информация, съобразно   изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС №383/04. 12. 2014г. (§ Дв. бр. 102/2014г. и Регламент (Е С) 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на информация на потребителите за храни.


IV.               Необходими разрешителни:
************************************

             1. Разрешително от ОДБХ:

  Необходимо е да се подадат следните документи в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните):

-          заявление по образец;

-          списък с групите храни по образец;

-          декларация по образец, че не приготвяте ГМО изделия;

-          документ за платена държавна такса /34 лв. за нов обект и 21 лв. за промяна на фирмата или наемателя/;

-          фирмено решение /ако се сменя наемателя на обекта/.

В заявлението се декларира, че има разработени документи за безопасност на храните, ето защо при подаване на документите трябва да  са изготвени.

След подаване на заявлението до 30 календарни дни инспектори извършват проверка на обекта и документите за безопасност на храните /НАССР и Система за самоконтрол/. При установяване на съответствия с нормативните изисквания за храните се изготвя протокол, с който веднага може да започнете работа. Удостоверението за регистрация получавате до две седмици от сградата на ОДБХ.

 

*Предстои промяна на Закона за храните в близко бъдеще, при която се предвижда да отпаднат проверките в обектите, като се представят документи за безопасност на храните в ОДБХ и се декларира, че ще се приготвят безопасни храни. Това още не е прието и в настоящем проверките се извършват в обектите.

                           2.      Документи от районното кметство;

С протокола /не е необходимо да се чака удостоверението/  подавате документи в районното кметство за издаване на разрешение за работното време, ако работите след 22 часа и категоризация.

В районното кметство подавате:

-          протокола от проверката;

-          фирмено решение;

-          договор за наем и строителни документи за обекта.

3.      Документ, изготвен от служба по трудова медицина.

Необходимо е да се направи разработка по трудова медицина, която е свързана с безопасността на условията на труд. Документът се изисква при проверки от инспекцията по труда.

Ако имате регистрирано ЕТ, ООД или ЕООД и работят само собствениците или управителите на дружествата не е необходимо да се прави разработка по трудова медицина.

 Това са основните изисквания за регистрация на обект за приготвяне и продажба на здравословни храни. За повече информация и конкретни въпроси, както и за професионално разработване на документи може да пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадете на телефони: 0988 357 062- В. Бойчева и 0887 360 354- Р. Желязков

 

Категория: Бизнес
Прочетен: 1322 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 24.01.2016 15:09

 

Изисквания за регистрация на обект за производство на здравословни храни

 

I.                    Санитарно- хигиенни изисквания

За регистрация на обект за приготвяне и продажба на здравословни храни е необходимо да имате подходящо помещение, в което да осигурите следните условия:

1.      Складово помещение за съхранение на суровините: с обособен кът за съхранение на опаковките, което да е оборудвано с рафтове, стелажи, скари и хладилни съоръжения;

2.      Работно помещение с обособени:

-          Подготвителна площи за обработка на плодове, зеленчуци и кореноплодни;

-          Подготвителна площ за измиване и дезинфекция на яйца /ако влагате/;

-          Хигиенна мивка за измиване на работния инвентар и ръцете на персонала по време на работа;

Всяка подготвителна площ трябва да е оборудвана с мивка с течаща топла и студена вода, работен инвентар и работен плот. Може да се използва един подготвителен кът за обработка на няколко групи храни, като се състави работен график. Допуска се една от подготвителните площи да е разположена в складовото помещение.

 

      3. Работна площ за формоване и термична обработка на изделията: оборудван с уреди за приготвяне на храните и термична обработка /фурни, втасални камери и др./

Над уредите за термична обработка е необходимо да има монтирана ефективна вентилационна система за отвеждане на парите по време на печене.

4.      Санитарен възел за персонала, оборудван с:

           - мивка с течаща топла и студена вода;

                - тоалетна чиния;

                - ефективна промивна инсталация;

                 - средства за   измиване, дезинфекция и подсушаване на ръцете.

5.      Санитарно- битов кът, оборудван с:

- гардероби или закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала.

6.      Шкаф за или изолиран кът за съхранение на препаратите и инвентара за почистване;

7.      Работна площ за пакетиране на продуктите, които са за разнос /ако има разнос/, оборудван с:

-          работна маса;

-          машина за опаковане.

8.      Търговска част за клиенти /ако се извършва продажба и в обекта/, оборудвана с:

-          маси, столове или сепарета за клиенти;

-          бар- плот с мивка /ако се предлагат топли напитки и се приготвя фреш и смути/;

-          хладилно съоръжения, разположено под бар-плота или до него за съхранение на суровини за приготвяне на топли напитки и измити плодове и кореноплодни за приготвяне на фреш и смути.

*Необходимо е да се осигури поточност на технологичния процес, с цел да няма кръстосване на пътищата за приемане на суровините, съхранение на суровините, приготвяне на продуктите, реализация на готовите за консумация храни, дистрибуция, изнасяне на отпадъците и персонал. Ако е невъзможно да се осигурят отделни входове и изходи се изготвя работен график към документацията по безопасност на храните.

 

II.                  Изисквания за персонала:

 

-          Всеки работещ в обекта е необходимо да има лична здравна книжка, заверена с необходимите медицински прегледи;

-          Необходимо е да се осигури работно облекло за персонала, което да се използва само по време на работа;

-          Персоналът не трябва да извършва действия /хранене, пушене и др./, които могат да замърсят вторично напитките.

III.                Необходими документи:

 След оборудване на обекта е необходимо:

Да се разработят документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 18 от § Дв. бр.90/99 год. изм. и доп. § Дв. бр. 56/2015 год., които включват:

1. Процедури по НАССР за анализ и контрол на критично контролните точки;

    2. Система за самоконтрол и са свързани с добрите търговски, производствени и хигиенни практики;

    3. Технологична документация за приготвяните продукти;

    4. Технологични карти, към отделните технологични документации;

     5. Мониторингова програма за извършване на планиран микробиологичен и физико- химичен контрол на приготвяните продукти, питейната вода и контактните, работни повърхности.

                                   6. Етикети съдържаща необходимата информация, съобразно   изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС №383/04. 12. 2014г. (§ Дв. бр. 102/2014г. и Регламент (Е С) 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на информация на потребителите за храни.


IV.               Необходими разрешителни:

                              1. Разрешително от ОДБХ:

  Необходимо е да се подадат следните документи в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните):

-          заявление по образец;

-          списък с групите храни по образец;

-          декларация по образец, че не приготвяте ГМО изделия;

-          документ за платена държавна такса /34 лв. за нов обект и 21 лв. за промяна на фирмата или наемателя/;

-          фирмено решение /ако се сменя наемателя на обекта/.

В заявлението се декларира, че има разработени документи за безопасност на храните, ето защо при подаване на документите трябва да  са изготвени.

След подаване на заявлението до 30 календарни дни инспектори извършват проверка на обекта и документите за безопасност на храните /НАССР и Система за самоконтрол/. При установяване на съответствия с нормативните изисквания за храните се изготвя протокол, с който веднага може да започнете работа. Удостоверението за регистрация получавате до две седмици от сградата на ОДБХ.

 

*Предстои промяна на Закона за храните в близко бъдеще, при която се предвижда да отпаднат проверките в обектите, като се представят документи за безопасност на храните в ОДБХ и се декларира, че ще се приготвят безопасни храни. Това още не е прието и в настоящем проверките се извършват в обектите.

                              2. Документи от районното кметство;

С протокола /не е необходимо да се чака удостоверението/  подавате документи в районното кметство за издаване на разрешение за работното време, ако работите след 22 часа и категоризация.

В районното кметство подавате:

-          протокола от проверката;

-          фирмено решение;

-          договор за наем и строителни документи за обекта

3.
Документ, изготвен от служба по трудова медицина.

Необходимо е да се направи разработка по трудова медицина, която е свързана с безопасността на условията на труд. Документът се изисква при проверки от инспекцията по труда.

Ако имате регистрирано ЕТ, ООД или ЕООД и работят само собствениците или управителите на дружествата не е необходимо да се прави разработка по трудова медицина. Това са основните изисквания за регистрация на обект за приготвяне и продажба на здравословни храни. За повече информация и конкретни въпроси, както и за професионално разработване на документи може да пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадете на телефони: 0988 357 062- В. Бойчева и 0887 360 354- Р. Желязков

 

 

 

 

 

Категория: Бизнес
Прочетен: 1962 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 24.01.2016 13:54
Санитарно- хигиенни изисквания
*****************************************


  За регистрация на обект за продажба на фреш и смути е необходимо да имате подходящо помещение, в което да осигурите следните условия:
 • Подготвителен кът, оборудван с мивка с течаща топла и студена вода за измиване на плодовете, кореноплодните и зеленчуците;
 •  Работен кът с плот, оборудван с уреди за приготвяне на напитките /блендери, сокоизстисквачки и други необходими/;
 • Хигиенна мивка за измиване на работния инвентар и ръцете на персонала по време на работа, като е необходимо да се осигурят миещи, дезинфекционни средства за ръце и индивидуални кърпи за подсушаване;
 •   Хладилник за съхранение на измитите плодове, кореноплодни и зеленчуци;
 •  Рафтове, стелажи и скари за съхранение на плодовете, зеленчуците и кореноплодните;
 • Санитарен възел /може да се използва санитарен възел на съседен обект/;
 • Гардероб или изолиран кът със закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала;
 • Шкаф за или изолиран кът за съхранение на препаратите и инвентара за почистване.
Изисквания към персонала
**********************************
 •     Всеки работещ в обекта е необходимо да има лична здравна книжка, заверена с необходимите медицински прегледи;
 • Необходимо е да се осигури работно облекло за персонала, което да се използва само по време на работа;
 • Персоналът не трябва да извършва действия /хранене, пушене и др./, които могат да замърсят вторично напитките

Необходими документи и разрешителни
**************************************************

1. След оборудване на обекта е необх се разработят документи за безопасност на храните, които включват процедури по НАССР и Система за самоконтрол и са свързани с изискванията на чл. 18 от Закона за храните, публикуван в § Дв. бр.90/99 год. изм. и доп. § Дв. бр. 56/2015 год.
2.
Да се подадат следните документи в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните):

 •   заявление по образец;
 • списък с групите храни по образец;
 • документ за платена държавна такса / 34 лв. за нов обект и 21 лв. за промяна на фирмата или наемателя/;
 •  фирмено решение /ако се сменя наемателя на обекта/.

В заявлението се декларира, че има разработени документи за безопасност на храните, ето защо при подаване на документите трябва да  са изготвени.

След подаване на заявлението до 30 календарни дни инспектори извършват проверка на обекта и документите за безопасност на храните /НАССР и Система за самоконтрол/. При установяване на съответствия с нормативните изисквания за храните се изготвя протокол, с който веднага може да започнете работа. Удостоверението за регистрация получавате до две седмици от сградата на ОДБХ.

*Предстои промяна на Закона за храните в близко бъдеще, при която се предвижда да отпаднат проверките в обектите, като се представят документи за безопасност на храните в ОДБХ и се декларира, че ще се приготвят безопасни храни. Това още не е прието и в настоящем проверките се извършват в обектите.

 3.
Да се подадат документи в районното кметство;

С протокола /не е необходимо да се чака удостоверението/  подавате документи в районното кметство за издаване на разрешение за работното време, ако работите след 22 часа и категоризация.

В районното кметство подавате:

 • протокола от проверката;
 • фирмено решение;
 • договор за наем и строителни документи за обект
4. Документ, изготвен от служба по трудова медицина Необходимо е да се направи разработка по трудова медицина, която е свързана с безопасността на условията на труд. Документът се изисква при проверки от инспекцията по труда.

Ако имате регистрирано ЕТ, ООД или ЕООД и работят само собствениците или управителите на дружествата не е необходимо да се прави разработка по трудова медицина.

 

Това са основните изисквания за регистрация на обект за приготвяне и продажба на фреш. За повече информация и конкретни въпроси, както и за професионално разработване на документи може да пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com или да се обадете на телефони: 0988 357 062- В. Бойчева и 0887 360 354- Р. Желязков

 

 

Категория: Бизнес
Прочетен: 3149 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 23.01.2016 23:59
Търсене

За този блог
Автор: tanya123
Категория: Бизнес
Прочетен: 313369
Постинги: 90
Коментари: 1
Гласове: 24
Календар
«  Януари, 2016  >>
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031