Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Разработване на Система за Самоконтрол (ССК), НАССР Система (ХАСЕП Система) и Мониторингова Програма (МП) за всеки търговски обект за складиране, търговия, приготвяне или предлагане на храни, като например: - заведение за обществено хранене; - хранителен магазин; - павилион за храни; - магазин за био храни; - склад за храни; - баничарница; - пекарна; - бърза закуска; - дюнер; - скара; - кафе сладкарница; - цех за производство на храни; - други обекти за предлагане и приготвяне на храни. Извършваме безплатни консултации и даваме информация относно изискванията за регистрация в Агенцията по Храните на различните видове търговски обекти за храни, като отговаряме на въпроси свързани с устройството на помещенията, съгласно нормативните изисквания за храните, както и на въпроси относно изготвянето на необходимите за регистрация документи. Ние ще ви запознаем на достъпен език и без никакви такси с всички изисквания на Закона за Храните и наредбите към него. Предлаганите от колектива ни професионално разработени системи съдържат конкретни данни за всеки различен търговски обект и при необходимост могат да се изготвят в рекордно кратки срокове. За контакти: В. Бойчева: 0988 357 062. Р. Желязков: 0887 360 354. Имейл: valya.konsult@gmail.com
Автор: tanya123 Категория: Бизнес
Прочетен: 313334 Постинги: 90 Коментари: 1
Постинги в блога от Август, 2015 г.
Изисквания за регистрация на бистро, бирария или снек бар
*************************************************************************

I. За да регистрирате обект, като бистро, бирария или снек бар е необходимо да осигурите следните условия:

1. Складова площ.
2. Работно помещение с обособени:
- подготвителни плотове за обработка на отделните групи храни;
- кът за топлинна обработка;
- кът с мивка за измиване на работната посуда;
- в заведение тип снек бар храната трябва да се приготвя така, че клиентите да могат да я виждат или помещението за приготвянето й да има видимост към залата за клиенти.
3. Умивалня за трапезна посуда, която да е оборудвана с мивка и съдомиялна машина или най-малко с две мивки.
4. Трябва да имате отделен шублер за подаване на мръсните съдове, така че да не се пресичат пътищата на чистата и отпадъчната храна.
5. Санитарен възел за персонала.
6. Санитарно битов кът, който да има гардероби или закачалки за съхранение на личното облекло и вещи на персонала, като при обекти с по-малък персонал може да има само един гардероб разположен в склада или друго пространство.
7. Шкаф за съхранение на препаратите и инвентара за почистване.
8. Санитарен възел за клиентите, като може да има и само една обща тоалетна за персонала и клиентите, ако персонала на смяна е до 5 човека.
9. Търговска част за клиенти - обзаведена по Ваш вкус.

======================================

II. Общи изисквания:

1. Повърхностите на пода, стените и таваните трябва да са изработени от материали, позволяващи почистване.
2. Необходимо е да има изградена ефективна вентилационна система над уредите за приготвяне на храни.
3. На отваряемите прозорци трябва да има сложена мрежа против насекоми.
4. Електрическите тела трябва да са противопожарно обезопасени.

=======================================

III. Необходими документи за безопасност на храните:

1. НАССР система.
2. Система за самоконтрол.

========================================

IV. Документи, задължителни за подаване в ОДБХ след осигуряване на посочените по-горе необходими условия:

1. Заявление по образец (взема се от сградата на ОДБХ (Областна Дирекция по Безопасност на Храните) или може да се изтегли от сайта на БАБХ);
2. Решението за регистрацията на фирмата, издадено от агенцията по вписвания - копие;
3. Договор за наем или документ за собственост - копие;
4. Документ за платена държавна такса от 34 лв.+ 2 лева за превод - плаща се в сградата на ОДБХ или в банка (в Бургас се плаща само в банка).

=====================================

V. Други условия:

До 30 работни дни след подаване на документите се извършва проверка от служители на ОДБХ (Областна Дирекция по Безопасност на Храните), които проверяват материалната база и документите по безопасност на храните - НАССР и системата за самоконтрол.
Инспекторите идват почти винаги по-рано от 30 дни, но ако бързате да отворите обекта, може да подадете документите малко преди да сте готови с неговото завършване.

След проверката, ако всичко отговаря на нормативните изисквания се издава протокол, с който може веднага да започнете работа. До 2 седмици, след издаването на протокола за започване на работа би трябвало да отидете в сградата на ОДБХ (Областна Дирекция по Безопасност на Храните) и с лична карта да получите удостоверение за регистрация, подписано от директора на ОДБХ.
До получаване на оригиналното удостоверение пазете протокола за започване на работа!

Ако искате обектът да работи след 22:00 часа, би трябвало да подадете заявление в кметството на чиято територия е разположен търговския обект, като приложите и следните документи:
1. Протокола или удостоверението от БАБХ (Българската Агенция по Безопасност на Храните).
2. Решението за регистрацията на фирмата, издадено от агенцията по вписванията - копие.
3. Договора за наем или документ за собственост на търговското помещение.
Същите документи подавате задължително и за категоризация, но на друго гише в кметството, на чиято територия е разположен търговския обект.

Трябва също така да сключите договор с фирма за обработка за вредители.
След започване на работа, ако имате наети работници е необходимо да бъде направена разработка по трудова медицина, като ако търговското ви дружество е регистрирано като ЕТ, ЕООД или ООД и работят само членовете на дружеството - то такава разработка по трудова медицина не е необходимо да се прави.

===============================

Това са основните изисквания за регистрация на бистро, бирария или снек бар.

**************************************************
**************************************************

Нашия екип разработва необходимите за регистрация на всички търговски обекти документи сързани с безопасността на храните, като:
- НАССР системи;
- Системи за Самоконтрол;
- Мониторингови Програми и други.

Ако имате въпроси и желаете информация или консултация свързана конкретен търговски обект за храни на територията на цялата страна - бихте могли да се свържете с нас на следните координати:

В. Бойчева: 0988 357 062
Р. Желязков: 0887 360 354
Имейл: valya.konsult@gmail.com


Категория: Бизнес
Прочетен: 3271 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 11.12.2015 14:41
За да предлагате храни, които произвеждате в обекта трябва да осигурите необходимата материална база и да имате разработени документи за безопасност на храниите. В този постинг ще изложа основните изисквания, на които трябва да отговаря обекта. Към тези видове обекти се отнасят баничарници, пекарни, сладкарски работилници, работилници за приготвяне на здравословни храни и др.

                   
                             Изисквания за материалната база:

Необходимо е да осигурите следните помещения и условия:
1.Складово помещение/я- оборудвано с рафтове, стелажи, скари и хладилни съоръжения.
2.Работно помещнение с обособени:
А/ Подготвителни площи за предварителна обработка на:
 •  яйца;
 • плодове и зеленчуци;
 • месни продукти.
Не е необходимо да имате подготвителна площ за изброените храни, ако не ги предлагате. Например ако не използвате яйца не е необходимо подготвително.
Подготвителната площ представлява мивка с течаща топла и студена вода, работен плот, работен инвентар. Към подготвителната площ може да имате хладилно съоръжение за съхранение на заготвоки, ако е необходимо.
Б/ Работен кът за термична обработка- оборудван с мивка с течаща топла и студена вода, която е необходима за измиване на работния инвентар и ръцете на персонала по време на работа, печки, втасални, котлони, фритюрници и други необходими уреди. Уредите за термична обработка са съобразно технологията на приготвяните храни.
Над уредите за термична обработка трябва да има монтирана ефективна вентилационна система за отвеждане на парите.
В/ Търговска част за клиенти- оборудвана с рафтове, стелажи, витрини, хладилни съоръжения за напитки, кафе машина ( ако предлагате кафе) и др. оборудване, съобразно нуждите на обекта.
Г/ Санитарен възел- оборудван с мивка с течаща топла и студена вода, тоалетна чиния, средства за измиване, дезинфекция и подсушаване на ръцете.
Д/ Гардероб/и за съхранение на личното облекло и вещи на персонала. Може да бъде разположен в складовото помещение или в коридор.
Е/ Шкаф за съхранение на инвентара и препаратите за почистване.


                               
                                       Изисквания към документацията :

Необходимо е да имате разработени следните документи:

1.НАССР система- документция свързана с идентифицирането на критично контролните точки, чрез анализ на опасностите, които биха могли да възникнат по време на работния процес. Системата има 7 принципа и 12  стъпки.
За всяка критично контролна точка има карта, която се попълва в процес на работа.

2.Система за самоконтрол- включва 9 ( девет) програми:
 • Сграда, помещения и технологично оборудване.
 • Приемане на храни, суровини о материали и предмети за контакт с храните.
 • Съхранение на храни, суровини и материали и предмети за контакт с храните.
 • Технологична обработка на храните.
 • Пддържане на хигиената в обекта.
 • Лична хигиена на персона;
 • Обучение на персонала;
 • Борба с вредители/ дезинсекция и дератизация/.
 • Изтегляне на храни /бракуване/.
Към програмите има документация, която се попълва в процес на работа.3.Технологична документация- за всеки вида храни, произвеждани се изготвя технологична документация. Например за солени закуски, сладки закуски, хлебни изделия, мъфини, кексове, малотрайни сладкарски изделия, трайни сладкарски изделия и др.
В технологичната документация се описват влаганите суровини, начина на приготвяне на храните, определят се физичните, химичните и микробиологичните показатели за контрол, методите за вземане на проби, условиатя за съхранение, етикетиране и т. н.
Към всяко ТД ( технологична документация) има контролни технологични карти, които се попълват в процес на работа.

4. Етикети- описва се състава на приготвяните храни, алергените, количеството, партиден номер ( L и датата на производство), номера на ТД , дата на производство и срок на годност. За храните, които се предлагат само на място не е необходимо да се определя енергийната стойност.

5.Мониторингова програма- изготвя се грфик за изследване на отделни групи храни, вода и контактни повърхности през календарната година.

Това са основните изисквания, относно материалната база и документацията.
След като ги осигурите е необходимо да подадете следните документи в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) :
1.Заявление по образец ;
2.Решение за регистрация на фирмата, издадено от агенцията по вписвания- копие;
3.Договор за наем или докумен за собственост- копие;
4.Документ за платена държавна такса от 34 лв.- плаща се с сградата на ОДБХ или в банка ( в Бургаска обл. се плаща само в банка).

До 30 календарни дни, след като подадете документите се извършва проверка от инспектори, като обект на проверката е базата и документацията по безопасност на храните( описана по горе).
Ако обектът е в съотвтствие с нормативните изисквания се издава протокол, с който веднага може да започнете работа. До 1-2 седмици от сградата на ОДБХ получвате удостоверение за регистрация.
След започване на работа, ако имате наети работници е необходимо да бъде напарвена разрааботка по трудова медицина.
 
Това са накратко основните изисквания, но всеки обект е индивидуален, ако желате подробна информация, касаеща конкретно Вашият обект и професионално разработени документи, обадете се на тел.0988 357 062 или пишете на имейл адресите, посочени в блога.
Категория: Бизнес
Прочетен: 1232 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 17.08.2015 16:09
В заведение тип бърза закуска, могат да се предлагат сандвичи, хамбургери, бургери, дюнер,печена и пържена риба, пържени картофи, фреш, палачинки, катми, печени на скара зеленчуци, пържени месни и зеленчукови полуфабркиати, студени супи, салати, топли напитки, бутилирани безалкохолни напитки, млечно кисели напитки и пиво.
За целта Ви е необходимо помещение, в което да осигурите необходимите хигиенни условия, които завият от вида на асортимента.
Например ако искате да предлагате скара, пържени картофи, сандвичи, хамбургери, бургери и салати е необходимо да имате най- малко 2 мивки, като едната е за измиване на работния инвентар, а другата за зеленчуцуте. Това се допуска ако продуктите за скара (кюфтета, кебапчета, пържоли и др.) се получават готови, формовани и овкусени от производителя.
В обект, в който се предлага дюнер, също се допуска да има 2 мивки, ако месото се получава формовано, овкусено и нанизано на шиш от производителя. Ако Вие обработвате, режете, овкусявате и нанизвате на шиш месото е необходимо да имате подготвителен кът за птиче месо, който да е оборудван с мивка, работен плот и работен инвентар.
При приготвяне на продукти с пресни яйца ( сандвичи, палачинки и др.) е необходимо да имате и подготвителен кът за обработкa на яйца, оборудван с мивка, работен плот, съдове за измиване и дезинфекция на яйцата.
При предлагане на риба, която се разфасова и овкусява в обекта, също трябва да има подготвителен с мивка, работен инвентар и работен плот.
За обекти, които са с по- голям капацитет е необходимо до щанда за продаване да има и хигиенна мивка за измиване на ръцете на персонала.
Оборудването за обектите също зависи от асортимента, който ще се предлага.
Допуска се съхранение на печени продукти на скара, пържени картофи, пилешки хапки и др. до 3 часа , при температура от 63- 75 градуса., но само ако имате осигурен топлинен модул или Бен Мари.
Допуска се съхранение на салати, приготвени в обекта в хладилна витрина, до 3 часа.
При приготвяне на катми и палачинки се допуска готовите смеси, приготвени, в обекта  да се съхраняват в хладилно съоръжение, до края на работния ден.
Допуска се катмите, след термична обработка да се съхраняват до 3 часа в термоизолирани съдове или топлинен модул.
Палачинките не се съхраняват след термична обработка, реализират се веднага!
В обекта трябва да има достатъчно хладилни съоръжения за да се осигури разделно съхранение на отделните групи храни. Не де допуска пряк допир на сурови месни продукти и термично обработени месни и млечни продукти ( колбаси, сирена, кашкавали и др.)
Ако се предлага риба, трябва да се осигури отделно хладилно съоръжение само за риба.
Месни продукти от птиче месо и червени меса, бланширани картофи, сирена, кашкавали и колбаси,  могат да се съхраняват в едно хладилно съоръжение, само ако има отделни прегради по между им.
Необходимо е да се осигури гардероб за съхранение на личното облекло и вещи на пеерсонала, шкаф за съхранение на препаратите и инвентара за почистване и рафт за еднократната посуда.
В обекта трябва да има санитарен възел с предверие или вратата на тоалетната да не се отваря директно в помещението, където се борави с храни.
Може да се използва санитарен възел на съседен обект за храни, като се сключи договор за ползване.
За обект тип бърза закуска не е необходимо да има складово помещение ако е с по- малък капацитет. При обекти с по-голям капацитет се осигурява складово помещение.
Снабдяването с храни, трябва да е от отделен вход, но може и да се извършва извън работно време ако е невъзможно да се осигури отделен вход.
Това са най- основните изисквания. Всеки обект е индивидуален  и с различен асортимент.
За по- подробна информация свързана с асортимента, който искате да предлагате пишете ни или се обадете.
Освен изискванията за базата, трябва да имате изготвени и следните документи: НАССР система и система за самоконтрол. Ние изготвяме тези документи, ако желаете професионална консултация и изработване на документи обадете се на тел. 0988 357 062- В.Бойчева или пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com  или valya_7406@abv.bg.
Категория: Бизнес
Прочетен: 1097 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 07.08.2015 23:37
Търсене

За този блог
Автор: tanya123
Категория: Бизнес
Прочетен: 313334
Постинги: 90
Коментари: 1
Гласове: 24
Календар
«  Август, 2015  >>
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31