Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Разработване на Система за Самоконтрол (ССК), НАССР Система (ХАСЕП Система) и Мониторингова Програма (МП) за всеки търговски обект за складиране, търговия, приготвяне или предлагане на храни, като например: - заведение за обществено хранене; - хранителен магазин; - павилион за храни; - магазин за био храни; - склад за храни; - баничарница; - пекарна; - бърза закуска; - дюнер; - скара; - кафе сладкарница; - цех за производство на храни; - други обекти за предлагане и приготвяне на храни. Извършваме безплатни консултации и даваме информация относно изискванията за регистрация в Агенцията по Храните на различните видове търговски обекти за храни, като отговаряме на въпроси свързани с устройството на помещенията, съгласно нормативните изисквания за храните, както и на въпроси относно изготвянето на необходимите за регистрация документи. Ние ще ви запознаем на достъпен език и без никакви такси с всички изисквания на Закона за Храните и наредбите към него. Предлаганите от колектива ни професионално разработени системи съдържат конкретни данни за всеки различен търговски обект и при необходимост могат да се изготвят в рекордно кратки срокове. За контакти: В. Бойчева: 0988 357 062. Р. Желязков: 0887 360 354. Имейл: valya.konsult@gmail.com
Автор: tanya123 Категория: Бизнес
Прочетен: 313334 Постинги: 90 Коментари: 1
Постинги в блога от Май, 2014 г.
Изисквания за временни, поставяеми обекти за търговия с храни:
Необходими документи за регистрация в ОДБХ:

1. Разрешение за поставяне от съответното кметство по местонахождение;
2. Решение за регистрация на фирмата, издадено от Агенцията по вписвания (копие);
3. Договор за наем ,ако имате такъв;
4. Заявление по образец от ОДБХ ;
5. Разработени документи, съгласно изикванията на Закона за храните- Система за самоконтрол и НАССР система.


                   Основни видове поставяеми обекти:


Поставяемите обекти могат да се регистрират, като:
 •  Павилион, бюфет и каравана:  може да предлага топли напитки, сандвичи, хамбургери, бургери, дюнер, палачинки, мекици безалкохолни напитки, пиво;
 • Павилион за търговия с храни - може да предлага пакетирани захарни и шоколадови изделия, топли напитки в еднократна посуда, бутилирани безалкохолни напитки;
 • Бърза закуска- може да предлага дюнер, скара, апалминути, сандвичи , хамбургери, бургери, палачинки, мекици, безалкохолни напитки, пиво и др.
Асортимента при павилиона, караваната ,бюфета  и бързата закуска са еднакви. Разликата е в броя на предлаганите групи храни. 

Има разлика между павилион и павилион за търговия с храни.
Съгласно номенклатурата на БАБХ (българска агенция по безопасност на храните )
В павилиона може да се приготвят храни, а в павилиона за търговия с храни само се предлагат готови храни.

            
Хигиенни изисквания към устройството на поставяемите обекти, кото предлагат и приготвят храни – павилиони, бюфети, каравани, бърза закуска

1. Трябва да има обособена складова площ, като може да не е отделно помещение, а само изолирано пространство, което да се намира до входа за снабдяване.
2. Подготвителни площи - предтавлява мивка с течаща топла и студена вода и работен плот. За всяка група храна трябва да има отделен  подготвителен кът .
Отделни групи храни са например:
-птиче месо:
-свинско месо;
-риба;
- зеленчуци и др.
Може да се използва един подготвителен кът за няколко групи храни, като се изготви работен график. 
3. Работен кът, където да са разположени готварските уреди.
В подготвителния кът трябва да има мивка с течаща топла и студена вода за хигиенните нужди и за измиване на работния инвентар.
4. Малък гардероб за съхранение на личното облекло и вещи на персонала;
5. Шкаф за съхранение на еднократната трапезна посуда - тарелки, вилици, лъжици и др.
5. Шкаф за съхранение на препаратите за почистване, измиване и дезинфекция;
7. Санитарен възел , който да е част от обекта или ако няма възможност може да се използва санитарен възел на друг обект, който е гегистриран по Закона за храните и се намира в непосредствена близост. За целта трябва да се подпише договор за използването му.

Повърхностите на пода, стените, таваните, както и тези на технологичното оборудване трябва да са гладки и да позволяват почистване, измиване и дезинфекция при необходимост, съгласно изискванията на чл. 21 от ЗХ.


                         Хигиенни изисквания към обектите, които само предлагат храни т.е павилиони за търговия с храни :
1. Трябва да има едно помещение, което да е оборудвано с рафтове, стелажи , скари и хладилни съоръжения, ако е ноебходимо .
2. Трябва да е осигурена мивка с течаща топла и студена вода или да е осигурено достатъчно количество вода в съдове и индивидуални почистващи мокри кърпи.
3. Повърхностите на  пода, стените. таваните , както и работните повърхности трябва да са гладки и да позволяват влажно почистване и дезинфекция при необходимост.
3. Условия за съхранение на личното работно облекло на персонала- закачалка или малък гардероб ако площа позволява;
4. Шкаф за съхранение на препаратите за почистване и дезинфекция ;
5. Шкаф за съхранение на еднократната посуда (чаши, бъркалки ) ако в обекта се предлага кафе в еднократна посуда.

В павилионите за търговия с храни могат да се предлагат пакетирани захарни и шоколадови изделия (ако е осигурен климатик), готови закуски и сандвичи, бутилирани безалкохолни напитки , топли напитки в еднократна посуда и др.

За тези обекти се изисква само Система за самоконтрол.

                      Хигиенни изисквания към персонала :
1. Персоналът трябва да има задължително работно облекло , което да ползва само в обекта ;
2. Всеки работещ трябва да има ЛЗК(лична здравна книжка ) , заверена с необходимите  медицински прегледи.
3. Всеки работник , трябва да е обучен по програмите от Системата за самоконтрол и НАССР системата .Това са накратко изискванията към поставяемите обекти .
Ако нещо конкретно Ви интересува питайте .
Погледенете и останалите постинги в блога , там ще намерите информация за регистрация на заведения , магазини и не само !
За повече информация тел.0988 357 062

Благодаря Ви, че прочетохте и посетихте блога ! :)


Категория: Бизнес
Прочетен: 16423 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 24.01.2016 16:33
Необходими документи за откриване на обекти за търговия с храни - магазини,супермаркети, хипермаркети ,павилиони и щандове :

1. Удостоверение за регистрация от ,издадено от ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните,бившо ХЕИ ) към  съответния район.
За издаването се поддават следните документи :
 • Заявление по образец на ОДБХ ;
 • Решение за фирмата ,издадено от Агенцията по вписвания;
 • Договор за наем или документ за собственост.
 • Документ за платена държавна такса (от 20-34 лв.) .
 • Система за самоконтрол;
 • НАССР система или процедури (само за по- големите обекти).

2. Разрешително за пожарна безопасност от съответното от службата за пожарна безопасност към съответния район:
 • Заявление по образец ;
 • Документ за собственост или наем ;
 • Документ за платена държавна такса;
3.Документи ,издадени от служба по трудова медицина .
 • Решение за фирмата ,издадено от Агенцията по вписвания;
 • Договор за наем или документ за собственост;
 • Технически документи за ел. уредите и други документи,касаещи материално техническата база.
                  Хигиенни изисквания за откриване на обекти за търговия с храни:


Съгласно номенклатурата на Агенцията по безопасност на храните , към която са и 28-те ОДБХ- та в страната има :
 • Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки;
 • Смесен магазин за търговия с няколко групи храни;
 • Специализирани магазини ;
 • Хипермаркети;
 • Супермаркети ;
 • Павилион затърговия с храни;
 • Щанд за търговия с храни 
       Изисквания за смесем магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки и за смесен магазин за търговия с няколко групи храни 
 • Складови площи - едно  две  или повече складови помещения  за съхранение на храни , в зависимост от капацитета на обекта  и групите храни , които се предлагат. В складовите помщения ,трябва да има мивка с течаща топла и студена вода . Ако в обекта има две или три складови помещения , мивка е задължително да има там , където се съхраняват млечни и месни продукти . Храните в складовите помещения и площи се съхраняват разделно и се подреждат по групи. 
 • Помещение или изолиран кът за съхранение на общоупотребимите предмети,хигиенните материали, козметичните и миещите продукти, които се предлагат в обекта.Отнася се за обектите ,които ще предлагат и нехранителни стоки .
 • Помещение или изолирана площ за съхранение на храни за животни ,ако се предлагат  в обекта.
 • Търговска зала - в търговската част трябва да се осигури разделно съхранение на отделните групи храни .
 • Санитарен възел за персонала. Вратата на санитарния възел не трябва да се отваря директно в помещенията където се борави с храни. Задължително е в санитарния възел да има осигурена течаща топла и студена вода ,средства за измиване ,дезинфекция и подсушаване на ръцете.
 • Санитарно битов кът -задължително трябва да се осигурят условия за преобличане на персонала и съхранение на личните вещи .При по -големите обекти се осигурява помещение ,а за по-малките магазини се осигурява гардероб с плътно затвярщи се врати;
 • Условия за съхранение на препаратите иинвентара за почистване,измиване и дезинфекция- задължително се осигуряват условия за съхранение .За по-големите обекти се осигурява специално помещение,а за по-малките може да се осигури шкаф ,а инвентара-четки ,стирки,метли и др. да се съхраняват  в предверието на санитарния възел .
Ако в обекта има топла точка за топлинна обработка на храните , трябва да има обособен подготвителен кът и работен кът,където да  са разположени уредите за топлинна обработка , в който да е монтирана ефективна вентилация.  В подготвителния и работния кът трябва да са монтирани мивки с течаща топла и студена вода. 
                    Изисквания за   Хипермаркети и Супермаркети 

1. Складови помещения за :
 • Съхранение на храните - броя на помещенията зависи от капацитетана обекта .В складовите помещения ,където се съхраняват месни и млечни продукти задължително се осигурява мивка с течаща топлаи студена вода;
 • Складово помещение за съхранение на нехранителните стоки ;
 • Складова площ или помещение за съхранение на храните за животни ;

2. Подготвителни и работни площи ако се предлагат топлинно обработени храни.Подготвителните площи зависят от групите храни , които се предлагат.Всяка подготвителна площ трябва да е оборудвана с мивка с течаща топла и студена вода ,работен плот и работен инвентар. В работната площ са разположени ел. уреди за топлинна обработка и задължително се осигурява мивка с течаща топла и студена вода.Над топлинните уреди се монтира ефективна вентилационна система ;

3. Търговска част- в търговската част храните се подреждат по групи.
Нехранителните стоки и храните за животни се съхряняват отделно,на разстояние в търговската част. 

4. Санитарно битово помещение - необходимо е за почивка ,преобличане и съхранение на личните вещи на персонала .

5.Санитарен възел  за персонала - вратата на санитарния възел не трябва да се отваря в помещението,където се борави с храни .Задължително се осигурява мивка с течаща топла и студена вода,средства за измиване и дезинфекция на ръцете . 
 
6. Помещение за съхранение на препаратите и инвентара за почистване ,измиване и дезинфекция на помещенията ;                     Изисквания за павилион за търговия с храни и щандове за храни 

За откриване на павилиони и щандове  за продажба на храни ви е необходимо едно помещение , в което да има мивка  с течаща топла и студена вода .В близост до обекта трябва да има санитарен възел.
Ако няма мивка , може да се използват съдове с резервна вода за щандовете и мокри кърпи за павилионите за търговия с храни .
Това е възможно само ако храните са пакетирани !
Трябва да са осигурени условия за съхранение на личните вещи и облекло на персонала . За целта се осигуряват закачалки или шкафове.
Осигурява се също шкаф за съхранение на препаратите заимиване и дезинфекция 
Инвентара  за почистване - четки ,стирки метли и др. се съхранява в предверието на изполвания санитарен възел ,освен в случайте ако не са предвитени други условия , но в  никакъв случай не трябва да имат пряк допир с храните. 
Ако се предлагат храни в насипно състояние или на бройка , например ядки или сладкарски изделия се осигурява шкаф за съхранение на материалите  и предметите за контакт с храни- тарелки, торбички и др.
Ако се предлагат храни ,изискващи хладилни условия на съхранение се осигуряват хладилни съоръжения . 
За пакетирани захарни и шоколадови изделия се осигурява температура в помещението 18-22 градуса . 
Ако се предлат фрешове задължително се осигурява мивка  с течаща топла и студена вода за измиване на плодовете .


Това са накратко изискваният , ако имате  допълнителни въпроси ,питайте :) ! 

 
Категория: Бизнес
Прочетен: 33192 Коментари: 1 Гласове: 0
Последна промяна: 10.05.2014 19:39
 Какви са  основните изисквания за устройство на помещенията за да се открие заведение ? 
В зависимост от вида на обекта има различни изисквания.

За по големите обекти, ,като : ресторант, бистро, пицария, кетъринг, бързо хранене и др.,трябва да имат :

1.Складови площи :

Ако обекта е с по- малък капацитет може да има един склад ,в който са разположени ,сухите продукти ,неизискващи хладилни условия на съхранение и  хладилните съоръжения -плюсови иминусови.
При обекти с по-голям капацитет се изисква складово помещение за сухите продукти и  складово помещение за хладилните съоръжения, а също ако е необходимо може да има и хладилни камери. 
Съхранението на еднократната посуда ,както и на салфетки , различни пластмасови украси за коктейли и др. се съхраняват отделно от храните . За целта се обособява изолиран кът в складовото помещение ,който се обозначава или се осигурява отделно складово помещение,ако обекта е с по- голям капацитет. 
Снабдяването с храни трябва да се извършва от отделен вход . Ако осигуряването на отделен вход  невъзможно ,може да се опише в Системата за самоконтрол ,че зареждането с храни се извършва извън работно време .

2. Подготвителни :

За предварителната подготовка на всяка група храна се изисква отделен подготвитвителен кът или подготвително помещение , в тях се   приготвят продуктите за топлинна обработка. Подготвителните кътове или помещения ,трябва да са оборудвани  с мивка с течаща топла и студена вода ,работен плот , работен инвентар за всяка група храна . При по-големите обекти в подготвителното може да има и плюсово хладилно съосъжение за съхранение на заготовките.

Може би ще питате какво е група храна ?

Одтелни групи храни ,изискващи предварителна подготовка са :
- бяло месо ;
-червено месо;
-риба;
-зеленчуци;
-яйца и т. н. 

3. Топла кухня  :

В топлата  кухня  са разположени готварските уреди за топлинна обработка на храните , над които с е монтира  ефективна вентилационна система, мивка с по- голямо корито за измиване на кухненската посуда (тави,тенджери , тигани и др.), пособия за съхранение на измитата кухненска посуда . Тук може да има също и плюсови хладилни съоръжения за съхранение на овкусените , подготвени храни в подготвителните  площи.
При обекти с по- голям капацитет може да има и студена кухня за приготвяне на салатите.
В топла кухня  се извършва топлинната обработка на храните ,оформянето и оформянето на  ястията .


4. Зала за клиенти или търговска част:

Залата за клиенти е оборудвана с маси, столове, сепарета, в зависимост от предпочитанията на собственика.В нея може да има бар за приготвяне на топли напитки и разливане на питиетата. 
В зависимост от типа обект в залата за клиенти може да има топла витрина или т.нар. Бен Мари , в което се поддържа температура около 60 градуса . В него се съхраняват топли ястия .Бен Мари се използва предимно при заведенията тип :бързо хранене,столове, в ресторанти с организирано храненеи т.н. 

5. Миялно помещение  за трапезна посуда:

Трапезната посуда ,това са чиниите ,вилиците ,лъжиците ,ножовете и чашите,които се използват от клиента .
След консумацията от клиента,трапезната посуда се отсервира и се подава в миялното помещение за трапезна посуда. 
Вмиялното помещение трябва да има три мивки с течаща топла и студена вода или една мивка и миялна машина . 

Защо са трите мивки ?

Първата е за измиваме на трапезната посуда с миещ препарат , втората е за дезинфекция с дезинфеккционен препарат за посуда , а третата е за обилно изплакване с течаща топла вода.
След изплакването посудата трябва да се изсуши на специални сушилни пособия.

Ако имате миялна машина ,мивката ви е необходима за предварително изплакване на посудата ако е необходимо.При наличие на миялна машина сушилни съоръжения за посудата не са необходими.

Не трябва да има пресичане на пътищата на мръсната посуда и храната ,която излиза от топла и студена куня (ако има такава ).

6.Санитарно- битов кът :

Задължителновъв всеки обект трябва да има условия за преобличане и съхранение на личните вещи и облекло на персонала .
При по -големите обекти се осигурява помещение , а при обектите с по-малък капацитет може да се осигури гардероб , с плътно затварящи се врати. 


7. Условия за съхранение на препаратите иинвентара за почистване и дезинфекция на помещенията:

Препаратите за почистване и дезинфекция не  трябва да имат пряк достъп до храните . За тях трябва да се осигури отделно помещение за по- големите обекти или да се обособи шкаф , който да е плътно затворен и обозначен . Инвентара за почистване- четки,стирки, метли и др. също не трябва да има пряк достъп до храните.
Най- често се съхранява в предверието на санитарния възел . 

8. Санитарен възел :

Във всеко заведение трябва  да бъде осигурен санитарен възел за клиенти и персонала .Може да се ползва един санитаренвъзел от клиенти и персонал ,ако персонала е до 5 човека . Това е съгласно изискванията на Закона за туризма.
Санитарният възел трябва да е оборудван с мивка с течаща топла и студена вода, тоалетна чиния, промивна инсталация, миещ препарат,дезинфектант за ръце и индивидуални кърпи са подсушаване или сушилно устройство за ръце .
 


 Основната последователност  на процеса в заведенията трябва да е следната:

склад - подготвителни-  топла кухня- зала за кленти .

Повърхностите на пода стените , таваните, както и тези на технологичното оборудване трябва да са гладки  и да позволяват почистване , измиване и дезинфекция ако е необходимо , съгласно  изискванията на чл. 21 от ЗХ.

Работния инвентар трябва да е в добро състояние ,т. е да не е с нарушена цялост ,следи от  ръжда ( за металния инвентар) и да се поддържа чист. 

Работещите трябва  да имат лични здравни книжки и осигурено работно облекло .

По време на работа не трябва да се извършват действия ,като кашляне ,дъвчене и др. , които могат да замърсят храните .

Това са накратко хигиенните изисквания за заведенията .

Следва публикуване на изискванията за магазини ,производства  , павилиони и щандове .
Ако имате въпроси питайте !  :) 


 
Категория: Бизнес
Прочетен: 7961 Коментари: 0 Гласове: 0
Съгласно нормативните изисквания на националното и Европейското законодателство за да се регистрира обект за храни трябва да са осигурени специфични изисквания ,в зависимост от групите храни, които ще се предлагат и вида на обекта.
Ако имате въпроси питайте ! 

Най - често задаваните въпроси са следните:

  Какви документи за необходими за  да регистрирам  обект за храни ?

1. Документ от Агенцията по вписвания ,удостоверяващ регистрацията на фирмата;

2. Договор за наем или документ за собственост;

3. Смяна на статута в съответната община ,ако това е необходимо.

Първоначално ,трябва да регистрирате фирма .
След това да намерите подходящо помещение или да  го преустройте ако е необходимо .Ако помещението е под наем ,хазяите ви трябва да са съгласни ако се налагат конструктивни ремонтни дейнсти.
Задължително проверете в съответната община какъв статут има обекта .Ако няма статут за обекта , за който искате да го използвате трябва да подадете документи за смяна на статута .
Това понякога отнема време , зависи от населеното място . 

Какви документи са необходими да се подадат в Агенцията по храните ?

Към Агенцията по храните има 28-ем ОДБХ -та, които се намират в областните градове  и някой общински градове.
Документи се подават в завсимост от местонахождението на обекта ,в съответното ОДБХ  .

Необходимите документи са следните:

1. Заявление за регистрация по образец от ОДБХ;

2.Договор за наем или документ за собственост ;

3. Документ за платена  държавна такса  - 34 лв. за нов обект или 20 лв. за пререгистрация или сезонен обект;

Таксата се плаща в касата на съответното ОДБХ или по банков път по сметката на съответното ОДБХ.
Задължително при попълване на заявлението си пишете и телефона  и точен адрес на обекта .

Какви документи са необходими за регистрация на заведение ?
1. При проверката трябва да имате разработени :НАССР система,  Система за самоконтрол  и ТД ако е прозиводство ,които са свързани с безопасността на храните .

1.1. НАССР- система за анализ и контрол на критично контролните точки ;

1.2.Система за самоконтрол - свързана с добрите търговски и добрите  хигиенни практики;

1.3.ТД- технологична документация .

За различните видове обекти се изисква задължително Система за самоконтрол (ССК) и само за някой видове и НАССР или  процедури по НАССР иТД .Документите трябва да се представят при проверката .

 Съгласно номенклатурата  на БАБХ , обектите се делят на :
-обекти за обществено хранене;
-обекти за търговия с храни;
-обекти за производство на храни;

Обектите за обществено хранене биват следните видове:

- Ресторанти с национална,чуждестранна кухня,специализирани и др.(ССК и НАССР):
-Бистро ( ССК и НАССР);
-Бирария (ССК и НАССР);
-Пицария (ССК и НАССР);
-Бърза закуска (ССК и НАССР);
-Бързо хранене (ССК и НАССР);
-Столове :ученически, работнически ,студентски и др.(ССК и НАССР)
- Баничарница (ССК и НАССР)
-Пекарна (ССК и НАССР);
-Снек-бар (ССК и НАССР);
-Кафе- аператив ( ССК и процедури по НАССР);
-Кафене (ССК);
-Кафе - сладкарница (ССК и процедури по НАССР);
-Сладкарница (ССК и процедури по НАССР);
-Кафетерия(ССК );
-Чайна (ССК);
-Барове,питейни -пиано бар, нощен бар, бар басейн и др.(ССК);
-Бюфети,павилиони ,каравани с приготвяне на храни (ССК и процедури по НАССР);

Обектите за търговия с храни са следните:

- Смесен магазин затърговия с храни и нехранителни стоки (ССК и процедури по  НАССР ако има топла точка );
-Смесен магазин затърговия с няколко групи храни (ССК и процедури по НАССР ако има топла точка);
-Супермаркет (ССК и процедури по НАССР);
-Хипермаркет (ССК и НААСР):
- Специализирани магазини за месо , риба ,хляб и хлебни и др.(ССК и процедури по НАССР);
- Магазин за плод и зеленчук ( ССК);
- Павилион за търговия с храни (ССК);
-Щанд за храни (ССК); 
- Склад за търговия на дребно с храни от неживотински продукти (ССК);
- Склад за търговия на едро и дребно с храни от неживотински произход (ССК  и процедури по НАССР);
-Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход ( ССК и процедури по НАССР):
- Склад за търговия на дребно и едро с храни от животниски и неживотински произход (ССК и процедури по НАССР);
-Склад затърговия на едро с храни от животинси и неживотински произход (ССК и процедури по НАССР);

Обекти за производство на храни:

- Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия (ССК,НАССР,ТД);
-Обект за производство на безалкохолни напитки (ССК,НАССР ТД);
-Обект за прозиводство на боза (ССК, НАССР ,ТД);
-Обект за производство на сандвичи (ССК, НАССР ,ТД);
-Обект за пакетиране на храни( ССК, НАССР,ТД);
-Обект за производство на консерви (ССК,НАССР,ТД);
-Кетъринг (ССК, НАССР, ТД);
-Обект за печене и пакетиране на ядки и маслодайни семена (ССК, НАССР,ТД);
- Транжорни (ССК,НАССР, ТД;)
-Колбасарски цехове (ССК, НАССР ,ТД)
-Мандра (ССК.НАССР,ТД);


НАССР системата и системата за самоконтрол за всеки обект е специфична и за това трябва да се разработи  от компетентни лица, запознати с материята.
Специалистите  по НАССР обучават също и персонала за това,как да спазват нормативните изисквания , касаещи храните ,а също и как да попълват документацията .

За повече информация запитвания се приемат тук или на тел.:
0988 357 062 
 
Категория: Бизнес
Прочетен: 9919 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 07.10.2014 11:21
 Нашите консултации са насочени също и към устройството и разположението на помещенията ,в зависимост от  вида на обекта и съобразно нормативните изисквания.  Преди да започнете да развивате бизнес с храни ,добре е да се консултирате и да се запознаете с основните изисквания . Не преустройвайте помещение преди да се консултирате със специалист за да не се налага след това повторно да извършвате ремонтни дейности. 
За да отговаряте на изискванията помешенията ви трябва да са в определена последователност . Ако приготвяте или произвеждате храни трябва да имате необходимите подготвителни иработни площи,които а саустроени така,че да отговарят на нормативните изиксвания.
Има и специфичи изиксвания за съхранение на отделните групи храни . 
Ако проявявате интерес за откриване нахранителен обект може да си зададете и въпросите тук .

 
Категория: Бизнес
Прочетен: 924 Коментари: 0 Гласове: 0
Търсене

За този блог
Автор: tanya123
Категория: Бизнес
Прочетен: 313334
Постинги: 90
Коментари: 1
Гласове: 24
Календар
«  Май, 2014  >>
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031